:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: วัดบวกครกน้อย (Buak Khrok Noi Temple)

1 ม.ค. 2513

รายละเอียด:

ประวัติความเป็นมา วัดบวกครกน้อย (Buak Khrok Noi Temple)

วัดบวกครกน้อยสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2345 จากหลักฐานการจารึก ที่ปรากฎในคัมภีร์ใบลานเก่า มีชื่อเรียกทั้งหมด 4 ชื่อ ตามลำดับเหตุการณ์ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ดังต่อไปนี้

  1. วัดหัวดง เพราะเป็นบริเวณป่าดงพงพี ที่อาศัยและใช้เป็นทางผ่านไปดอยสุเทพของสัตว์ป่านานาชนิด ดังที่เรียกกันว่า ป่าช้างทางเสือ
  2. วัดบวกครกน้อย เพราะแยกออกมาสร้างใหม่จากวัดเดิม คือวัดบวกครกหลวง ซึ่งเป็นวัดพี่น้องกัน ตั้งอยู่ด้านละฟาก โดยมีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งลึก คล้ายก้นครก และเป็นท้องทุ่งนา กระจัดกระจายไปด้วยวัวและควายที่มานอน เรียกว่า ปรัก ภาษาเหนือเรียกว่า บวก จึงเรียกว่า บวกครก
  3. วับวกครกริมคาว เพราะมีแม่น้ำใหญ่ไหลผ่ากลางบริเวณหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฝากฝั่งน้ำ มีชื่อเรียกว่า แม่น้ำคาว ภาษาเหนือเรียกว่า น้ำแม่คาว
  4. วัดบวกครกปลายราง เพราะมีการสร้างทางรถไฟสายเหนือ กรุงเทพ - เชียงใหม่ มาสิ้นสุด ปลายรางชานชาลาใกล้วัดประมาณ 1.3 ก.ม. จึงนำเอาคำว่า ปลายรางมาต่อชื่อท้ายวัด

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดบวกครกน้อย (Buak Khrok Noi Temple)

มีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์องค์เดิมอายุ 200 ปี และได้มีการสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ เมื่อ พ.ศ. 2458 ศิลปะล้านนาทรงระฆังคว่ำ

อ้างอิง : GPS(DD) 18.7871261,99.03411460000007

ที่ตั้ง วัดบวกครกน้อย (Buak Khrok Noi Temple)  เลขที่ 69 หมู่ 2 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทร :+6653117670


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร