เชิญร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน วันศุกร์ที่ 18, 25 มกราคม และวันศุกร์ ที่ 1 ,8 กุมภาพันธ์ 2562

ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
122
เมื่อวานนี้
174
เดือนนี้
4,337
เดือนที่แล้ว
3,740
ปีนี้
4,337
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
52,432
ไอพี ของคุณ
3.80.55.37ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจึงได้กำหนด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีรายละเอีด คุณสมบัตืผู้มีสิทธิรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และเอกสารประกอบการรับสมัคร ตามไฟล์ภาพที่แนบ

กำหนดเวลารับสมัคร

  •  วันที่ 29 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562 เฉพาะวันเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ชั้น 1 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 127 กด 16

 เชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 18, 25 มกราคม และวันศุกร์ ที่ 1 ,8 กุมภาพันธ์ 2562
----------------------------------------------------------
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญชวนประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ทุกวันศุกร์ ประจำสัปดาห์ ในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์

พบกับการให้บริการ ตัดผม ทำสีผม ฟรี ทั้งชายและหญิง , บริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และตรวจเช็คสายตา ฟรี (เฉพาะค่าแรง) และบริการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน/ตอนสุนัขและแมว ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.

กำหนดการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน

-วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562
บริการหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ณ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ
-วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562
บริการหมู่ที่ 5 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5
- วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
บริการหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ณ อาคารด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
-วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
บริการหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4

บริการตัดผม ทำผม หญิง และชาย โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ
บริการตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า, เช็คซ่อมเครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
บริการตรวจเช็ควัดสายตา โดยร้านแว่นแก้วเชียงใหม่

ในการออกให้บริการนี้ บริการฟรี เฉพาะค่าแรง หากมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ หรือใช้อุปกรณ์เสริมสวย ผู้ใช้บริการกรุณาชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กับทางผู้ให้บริการด้วยตัวเอง

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 053-850421 ต่อ 101

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญผู้ปกครองพาลูกจูงหลานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

โดยในปีนี้ทางเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมการแสดง จากเด็กและเยาวชนในตำบลหนองป่าครั่ง
- ซุ้มกิจกรรมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม จากพี่ๆเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง
- การแสดงร้องเพลงรณรงค์ลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม
- การแสดงโชว์สุนัขตำรวจ
- การแสดงโชว์แต่งกายจากเศษวัสดุเหลือใช้

  • เด็กๆ ที่มาร่วมงานนำขยะที่รีไซเคิล มาแลกรับคูปอง ณ จุดลงทะเบียน
  • เด็กๆ ที่มีสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล หรือวัสดุเหลือใช้ สามารถนำมาแลกรับคูปอง ณ จุดลงทะเบียน เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่

laughing ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางเทศบาลฯ ขอความร่วมมือทุกท่านใช้ถุงผ้า หรือถุงกระดาษมาใส่ของขวัญ หรือขนม กลับบ้าน เพื่อลดการใช้พลาสติก กล่องโฟม ซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

smile ในการนี้ เทศบาลฯ ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก ไม่ว่าจะเป็นขนม หรือของเล่นต่างๆ หรือร่วมตั้งซุ้มอาหาร เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน และทำกิจกรรมในวันเด็ก (งดใช้กล่องโฟม) โดยท่านที่สนใจร่วมสนับสนุน สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง หากท่านใดไม่สามารถนำของขวัญมามอบด้วยตนเอง ขอให้ท่านแจ้งมายังเทศบาลฯ เบอร์โทรศัพท์ 053-850421 จะได้นำรถไปรับของขวัญถึงที่บ้านท่าน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562ในเวลาราชการ


กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด "เชียงใหม่เมืองงาม"
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙
การประชุมพนักงานเทศบาลฯ
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 (ภาคเช้า)
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 (ภาคค่ำ)
คืนลูกปลาสู่แม่น้ำคาว 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น บริเวณศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 2 (e-bidding)  
-:- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายหลักหมู่บ้านทหาร (e-biddi 
-:- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารสวนน้ำ (e – bidding) 
-:- ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูและป้าย ศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง 
-:- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารคลินิกชุมชนอบอุ่นเดิมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมต่อเติมห้องทำงานกองสว 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-:- ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมากำจัดขยะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-:-  ประกาศจัดจ้างกำจัดขยะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธี e-bidding 
-:- ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อที่ดิน ภายในเขตพื้นที่ปกครองเทศบาลตำบลหนองป 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น บริเวณศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 2 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารสวนน้ำ  
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายหลักหมู่บ้านทหาร 
-:- ราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น บริเวณด้านหน้าอาคารโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ประตูและป้าย ศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารคลินิกชุมชนอบอุ่นเดิมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมต่อเติมห้องทำงานกองสวัส 
-:- ประกาศราคากลางจ้างกำจัดขยะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 2 จำนวน 1 แห่ง 
-:- ราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดิน ภายในเขตพื้นที่ปกครองเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 
-:-  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 14 ธ.ค. 61 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 19 พ.ย. - 30 พ.ย. 61 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 9 ต.ค. - 15 พ.ย. 61 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 12 พ.ย. 61 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 9 ต.ค. - 2 พ.ย. 61  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น บริเวณศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-Bidding) โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารสวนน้ำ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-Bidding) โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณถน 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง รับเกียรติบัตรอุบาสกดีเด่น
พิธีทำบุญอาคารสวนน้ำและคลินิกชุมชนอบอุ่น
ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
คุ้มขันโตก
โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ศูนย์โอทอปเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
กลุ่มผ้าละอ่อน หมู่ที่ ๓
กลุ่มผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๓


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   ปปช   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   กรมจัดหางาน   สำนักงบประมาณ   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ict   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   กรมสรรพากร   สตง   กระทรวงมหาดไทย   กรมการค้าภายใน DIT   จังหวัดเชียงใหม่