:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421
กองการศึกษา
นายคงภัทร สายปราชญ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
.
นางสาวสวรรยา สุทธศิลป์
นักวิชาการศึกษา
.
นางอาจารี บัวหลวง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
.
นางณัฐดาวรรณ เศรษฐกร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
.