หัวข้อวันที่
ตราสัญลักษณ์การจัดงาน ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี05 สิงหาคม 2559
7 สิทธิประโยชน์ควรรู้จากกองทุนประกันสังคม09 มิถุนายน 2557
อันตรายจากควันบุหรี่25 มกราคม 2557
ความรู้ประชาคมอาเซียน07 มกราคม 2556
ครบเครื่องเรืองภาษี03 ธันวาคม 2555
โรคไข้เลือดออก28 มิถุนายน 2554
ข้อมูลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ24 มิถุนายน 2554
สาระน่ารู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข : โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค14 พฤษภาคม 2554
สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร14 พฤษภาคม 2554
สาระน่ารู้ระบบภาษี : ภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน/ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย14 พฤษภาคม 2554
สาระน่ารู้งานทะเบียนราษฎร์ : ขอเลขที่บ้านใหม่/แจ้งการตาย/แจ้งย้ายเข้า-ออก14 พฤษภาคม 2554
สาระน่ารู้งานทะเบียนราษฎร์ : การแจ้งเกิด14 พฤษภาคม 2554

[1]


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล