เชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2560
  
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง รวมถึงผู้ประกอบการ ห้างร้าน นักเรียนและนักศึกษา ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 
ณ ลานเอนกประสงค์ ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

กำหนดการ 
▶️ ภาคเช้า
- เวลา 08.00 น. ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร และถวายพานพุ่ม 
- เวลา 08.30 – 12.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
▶️ ภาคค่ำ 
- เวลา 17.30น. ขอเชิญทุกท่านร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น 2560 ในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่น ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และในโอกาสวันสำคัญนี้ขอเชิญชวนชาวตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้
1. ประดับประทีปโคมไฟ และธงทิว ตามสถานประกอบการ ห้างร้าน อาคารบ้านเรือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
2. จัดซุ้มตั้งโต๊ะหมู่บูชา พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะธูปเทียนแพ พุ่มเงิน พุ่มทอง พร้อมกับข้อความถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม 
3. ขอเชิญร่วมงดเว้นอบายมุข การพนัน การละเล่นอื่นๆ ที่ไม่สมควร รวมทั้งงดการกระทำอันเป็นการทรมานสัตว์

การแต่งกาย ◾ 
- ข้าราชการพลเรือน : เครื่องแบบปกติขาว (งดไว้ทุกข์)
- ข้าราชการทหาร ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ (งดไว้ทุกข์)
- บุคคลทั่วไป 
  สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม ชุดไทยพระราชทานโทนสีฟ้าอ่อน (งดไว้ทุกข์)
  สุภาพสตรี : ชุดผ้าไทยโทนสีฟ้าอ่อน (งดไว้ทุกข์)

 08 สิงหาคม 2560


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล