เชิญร่วมทำบุญพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และวัดบวกครกน้อย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 (หล่อเทียนพรรษา)
  •  เวลา 08.30น. ขอเชิญร่วมโครงการหล่อเทียนพรรษา การบรรยายให้ความรู้ โดยปราชญ์ชาวบ้าน เรื่องวิธีการหล่อเทียนเข้าพรรษาตามประเพณีพื้นบ้านล้านนา พร้อมวิธีปฏิบัติ ศาสนพิธี
  •  เวลา 09.00 – 10.30 น. เชิญร่วมฟังธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และเชิญทุกท่านร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ลงแบบพิมพ์ ตามลำดับพระสงฆ์เจริญมลคลคาถา จากนั้นประธานในพิธีฯ ถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์

 วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 (แห่เทียนพรรษา)
  • เวลา 09.00 น. เชิญร่วมตกแต่งดาต้นเทียนพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย
  • เวลา 13.00น เชิญร่วมขบวนรถแห่ ถวายเทียนพรรษา 7 วัด ไปยังวัดหนองบวกส้ม วัดหนองป่าครั่ง วัดกู่คำ วัดแม่คาว วันศรีบัวเงิน วัดบวกครกหลวง (พร้อมกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 12.30น.)
  •  เวลา 17.00น. ขอเชิญศรัทธาประชาชนทุกท่าน ร่วมแห่เทียนพรรษา ถวาย ณ วัดบวกครกน้อย ตั้งขบวนแห่เทียนจากสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ไปยังวัดบวกครกน้อย
 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว ณ วัดบวกครกน้อย ค่ะ 

 28 มิถุนายน 2560

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยมีระยะเวลาการรับสมัครระหว่างวันที่ 12 -22 มิถุนายน 2560 นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฎรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้
 
วิธีการสอบ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
1.1 สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
1.2 สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15..30น. ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
2.1 สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
2.2 สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15..30น. ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124

 26 มิถุนายน 2560

ประกาศ เรื่อง เรื่อง วันเวลา สถานที่สอบ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 - 22 มิถุนายน 2560 ปรากฎว่า มีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมาก (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลจำนวน 23 คน และตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 55 คน รวม 78 คน) จึงทำให้สถานที่สอบไม่สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าสอบได้เพียงพอพร้อมกันในการสอบทั้ง 2 ตำแหน่ง

ในการนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ในตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
2. ผู้ช่วยครู
(รายละเอียดโปรดดูในไฟล์ภาพที่แนบมานี้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124

 26 มิถุนายน 2560

เชิญใช้บริการชำระค่าไฟฟ้า รถบริการเคลื่อนที่ PEA mobile shop
ในเดือนมิถุนายนนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญท่านใช้บริการชำระค่าไฟฟ้า รวมถึงบริการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการไฟฟ้า โดยจะมีรถบริการเคลื่อนที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระค่าบริการ
 
เชิญรับบริการได้ ในวันเสาร์ ที่ 24 และวันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560 
บริเวณด้านหน้าศูนย์โอทอปหน้าวัดบวกครกน้อย 
ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.ค่ะ

 20 มิถุนายน 2560

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนที่ได้รับ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก)

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang/posts/1466342593431629

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 12 -22 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 - ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 100 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124

 09 มิถุนายน 2560

ประกาศปิดน้ำประปาส่วนภูมิภาค วันที่ 9 - 10 มิ.ย.60
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอให้ผู้ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ในตำบลหนองป่าครั่ง สำรองน้ำประปาไว้ใช้ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน  เวลา 08.00น. ถึงวันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน เวลา 06.00 น. เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคแจ้งปิดน้ำประปาเพื่อประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการนาน 

สำหรับครัวเรือนใดที่น้ำไม่พอใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว เทศบาลฯ บรรเทาความเดือดร้อนของท่าน 
โดยท่านสามารถแจ้งขอรถน้ำได้ที่งานป้องกันฯ โทร.053-850421 ต่อ 128 หรือ 086-1939191

และหากน้ำประปาใช้ได้เป็นปกติขอให้ท่านรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ เพราะอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน และอาจมีน้ำขุ่นบ้างในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อค่ะ


 07 มิถุนายน 2560

เชิญร่วมทำบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบวกครกน้อย 8 - 9 มิถุนายน 2560
วัดบวกครกน้อย ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ(เจดีย์) บูชาใส่ขันดอก บูชาน้ำบ่อทิพย์ 9 วัด สรงองค์พระเจดีย์ บูชาผ้าห่มคลุมองค์พระเจดีย์ บูชาตุงเงิน – ตุงทอง บูชาจุดเทียนพระนพเคราะห์ 12 ราศี บูชาพระบรมธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร สมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารของวัดบวกครกน้อยที่ประสบอัคคีภัย ณ วัดบวกครกน้อย

 กำหนดการ 
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560
- เวลา 17.00 น. คณะศรัทธาวัดบวกครกน้อย ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง แห่อัญเชิญน้ำสรงพระเจดีย์-ผ้าห่มคลุมพระเจดีย์-แห่รถบุษบกประดิษฐานพระฝนแสนห่ามายังวัดบวกครกน้อย (ตั้งขบวนในโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เวลา 16.00 น.)
 วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560
- เวลา 09.39 น. เป็นต้นไป ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา อาราธนาพระมหาเถระ 22 รูป เจริญพระพุทธมนต์-รับไทยทานฯ
- เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์
- เวลา 11.30 น. คณะศรัทธา พุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมทำบุญ รับประทานอาหาร
- เวลา 16.00 น. อันเชิญผ้าขึ้นห่มคลุมองค์พระเจดีย์

แ่ละขอเชิญท่านร่วมทำบุญ 
1. เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธา จตุปัจจัยถวายแก่พระมหาเถระที่อาราธนานิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์-รับไทยทาน กัณฑ์ละ 2000 บาท 
2. สังฆทาน ชุดละ 500 บาท 
3. ขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหาร เพื่อจัดเลี้ยงเป็นมหาทานแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้

 02 มิถุนายน 2560

เชิญประชาชนลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ฯ
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัดตามฤดูกาล, การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีวัยเจริญพันธุ์ อายุ 25 ปีขึ้นไป และการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดตามฤดูกาลในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
- สตรีมีครรภ์อายุ 6 เดือนขึ้นไป
- ผู้ป่วยเรื้อรังด้วยโรคหอบหืด, หลอดเลือดสมอง, หัวใจ, ไตวาย 
- มะเร็ง (ได้รับเคมีบำบัด)
- โรคเบาหวาน
- ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
- บุคคลที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป
ให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ เวลา 08.30 – 15.30 น.
 2. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ อายุ 25 ปีขึ้นไป 
สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ที่ประธาน อสม. หรือที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในวันเวลาราชการ
 3. ตรวจคัดกรองภาวะความเสี่ยงต่อสุขภาพ ในประชากร อายุ 30 ปีขึ้นไปตามความเสี่ยงต่อสุขภาพของแต่ละราย ได้แก่ 
- ตรวจหาน้ำตาล 
- ไขมันในเลือด
- ตรวจสภาพตับ, ไต
- การเอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 127 กด 14

 02 มิถุนายน 2560

หนองป่าครั่งร่วมใจป้องกันไข้เลือดออก
เนื่องด้วยในขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกบ่อย อาจเกิดแหล่งน้ำขังอันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย) 
จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านร่วมป้องกันโรคอันจะเกิดจากยุงลายโดยการปฏิบัติมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ 
1. ขอความร่วมมือทุกครัวเรือนร่วมเก็บกวาดบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก 
2. เก็บเศษขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย 
3. เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ ให้เททิ้ง หรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำยุงลาย ร่วมกันเก็บบ้าน เก็บขยะ และกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกัน 3 โรคร้านที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ
--- สำหรับการพ่นยานั้น จะพ่นฆ่ายุงลายตัวแก่ในกรณีที่มีการเกิดโรคระบาดเท่านั้น เพื่อป้องกันการดื้อสารเคมีของยุงลาย และลดสารเคมีตกค้างในสภาพแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ด้วยความปรารถนาดี จาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ---

 31 พฤษภาคม 2560

ปรองดองเป็นของประชาชน
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมสร้างความสามัคคีปรองดอง เพราะปรองดองเป็นของประชาชน 

 25 พฤษภาคม 2560

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล