หนองป่าครั่งร่วมใจ Big Cleaning Day ต้อนรับปี๋ใหม่เมือง วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
146
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
1,915
เดือนที่แล้ว
2,954
ปีนี้
10,359
ปีที่แล้ว
9,475
ทั้งหมด
19,834
ไอพี ของคุณ
54.161.45.156


เนื่องด้วยในขณะนี้ได้มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ A ในจังหวัดเชียงใหม่ และในตำบลหนองป่าครั่งได้มีผู้ป่วยโรคดังกล่าวนี้ด้วย เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง เกี่ยวกับความรู้ต่างๆ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในตำบลหนองป่าครั่งของเราค่ะ
16 สิงหาคม 2560

ตามที่ พนักงานเจ้าหน้าที่งานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  กลุ่มงานควบคุมโรคสำนักสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกสุ่มสำรวจร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พร้อมให้คำแนะนำร้านค้าปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประกาศสำนักรัฐมนตรี  เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่งรับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

1.ให้ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และประกาศสำนักรัฐมนตรี เรื่อง  กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 ดังนี้ 
 1.1จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตตามประกาศฯ คือ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. และ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 24.00 น. เท่านั้น
 1.2ห้าม มิให้ ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
 (1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
 (2)บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้.

2.ให้ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่) โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และขอความร่วมมือในการปฏิบัติดังนี้
 2.1 ห้ามขาย จำหน่าย หรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุ ให้แจ้งให้บุคคลดังกล่าว แสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงอายุของบุคคลนั้นก่อน
 2.2 ห้ามใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ขาย หรือ ให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 2.3 ห้ามไม่ให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต (แบ่งขายเป็นมวน)
 2.4 ห้ามแสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบร้านค้าทุกท่านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ และขอบคุณผู้ประกอบร้านค้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
15 สิงหาคม 2560

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง รวมถึงผู้ประกอบการ ห้างร้าน นักเรียนและนักศึกษา ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 
ณ ลานเอนกประสงค์ ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

กำหนดการ 
▶️ ภาคเช้า
- เวลา 08.00 น. ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร และถวายพานพุ่ม 
- เวลา 08.30 – 12.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
▶️ ภาคค่ำ 
- เวลา 17.30น. ขอเชิญทุกท่านร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น 2560 ในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่น ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และในโอกาสวันสำคัญนี้ขอเชิญชวนชาวตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้
1. ประดับประทีปโคมไฟ และธงทิว ตามสถานประกอบการ ห้างร้าน อาคารบ้านเรือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
2. จัดซุ้มตั้งโต๊ะหมู่บูชา พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะธูปเทียนแพ พุ่มเงิน พุ่มทอง พร้อมกับข้อความถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม 
3. ขอเชิญร่วมงดเว้นอบายมุข การพนัน การละเล่นอื่นๆ ที่ไม่สมควร รวมทั้งงดการกระทำอันเป็นการทรมานสัตว์

การแต่งกาย ◾ 
- ข้าราชการพลเรือน : เครื่องแบบปกติขาว (งดไว้ทุกข์)
- ข้าราชการทหาร ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ (งดไว้ทุกข์)
- บุคคลทั่วไป 
  สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม ชุดไทยพระราชทานโทนสีฟ้าอ่อน (งดไว้ทุกข์)
  สุภาพสตรี : ชุดผ้าไทยโทนสีฟ้าอ่อน (งดไว้ทุกข์)
08 สิงหาคม 2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
---------------------------------------
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีกำหนด 30 วัน นั้น

เพื่อประโยชน์แห่งเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
26 กรกฎาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประชาชนและความปลอดภัยทางถนน 
ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามโครงการ (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ความสงบ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฎรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
(รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ) 

กำหนดการสอบคัดเลือก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
25 กรกฎาคม 2560

20 กรกฎาคม 2560

ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1  
เรื่อง การดับไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย  ในวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 
- เวลา 09.00 – 13.00 น. ทำการดับไฟบริเวณหมู่บ้านรวมโชควิลล่า และหมู่บ้านทหารบริเวณ ซอย 10 ถึงซอย 15
- เวลา 13.00 – 16.00 น. บริเวณซอยคริสตจักรพระคุณแห่งเชียงใหม่ (ซอยโกลเด้นคีย์)

อนึ่งหากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบและปลดเมนสวิตซ์ตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเดินเครื่อง มิฉะนั้นอาจจะมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาใจระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และงดใช้ลิฟท์ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย

จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ในวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม นี้ค่ะ

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อโดยตรงที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 แผนกปฏิบัติและบำรุงรักษา โทร.053-241816

ทั้งนี้ เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่ประกาศไว้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ท่านใช้ตามปกติทันที

18 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขออันเชิญลายพระราชหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 ความว่า "ด้วยความรักและห่วงใย ขอเป็นกำลังใจ ในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อขวัญที่ดี จิตใจและร่างกายที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งความสุข และมั่นคงของชาติ"  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาคุณ รวมทั้ง น้อมนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
12 กรกฎาคม 2560

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างรายวัน เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานตามแผนงานการรักษาความสงบภายในเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ตำแหน่ง พนักงานจ้างรายวัน (เจ้าหน้าที่พิทักษ์ความสงบ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร และ หลักฐานที่ต้องยื่น (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)

กำหนดการขอรับใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 10 - 21 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง อาคารความมั่นคงฯ (ตรงข้ามโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย)
12 กรกฎาคม 2560

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาและเลอกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 1 อัตรา
 
บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้)

ทั้งนี้ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะแจ้งให้มารายงานตัว และจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่มีมติเห็นชอบ

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่ขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421
11 กรกฎาคม 2560

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้สรุปผลคะแนนการสอบฯ เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามลำดับเลขประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จำนวน 7 ราย (รายชื่อตามไฟล์ภาพที่แนบ)

 กำหนดการสอบคัดเลือก 
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ในวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
06 กรกฎาคม 2560

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้สรุปผลคะแนนการสอบฯ เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามลำดับเลขประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จำนวน 5 ราย (รายชื่อตามไฟล์ภาพที่แนบ)

กำหนดการสอบคัดเลือก 
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยาการบุคคล 
วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
04 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และวัดบวกครกน้อย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 (หล่อเทียนพรรษา)
  •  เวลา 08.30น. ขอเชิญร่วมโครงการหล่อเทียนพรรษา การบรรยายให้ความรู้ โดยปราชญ์ชาวบ้าน เรื่องวิธีการหล่อเทียนเข้าพรรษาตามประเพณีพื้นบ้านล้านนา พร้อมวิธีปฏิบัติ ศาสนพิธี
  •  เวลา 09.00 – 10.30 น. เชิญร่วมฟังธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และเชิญทุกท่านร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ลงแบบพิมพ์ ตามลำดับพระสงฆ์เจริญมลคลคาถา จากนั้นประธานในพิธีฯ ถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์

 วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 (แห่เทียนพรรษา)
  • เวลา 09.00 น. เชิญร่วมตกแต่งดาต้นเทียนพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย
  • เวลา 13.00น เชิญร่วมขบวนรถแห่ ถวายเทียนพรรษา 7 วัด ไปยังวัดหนองบวกส้ม วัดหนองป่าครั่ง วัดกู่คำ วัดแม่คาว วันศรีบัวเงิน วัดบวกครกหลวง (พร้อมกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 12.30น.)
  •  เวลา 17.00น. ขอเชิญศรัทธาประชาชนทุกท่าน ร่วมแห่เทียนพรรษา ถวาย ณ วัดบวกครกน้อย ตั้งขบวนแห่เทียนจากสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ไปยังวัดบวกครกน้อย
 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว ณ วัดบวกครกน้อย ค่ะ 
28 มิถุนายน 2560

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 - 22 มิถุนายน 2560 ปรากฎว่า มีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมาก (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลจำนวน 23 คน และตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 55 คน รวม 78 คน) จึงทำให้สถานที่สอบไม่สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าสอบได้เพียงพอพร้อมกันในการสอบทั้ง 2 ตำแหน่ง

ในการนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ในตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
2. ผู้ช่วยครู
(รายละเอียดโปรดดูในไฟล์ภาพที่แนบมานี้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124
26 มิถุนายน 2560

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยมีระยะเวลาการรับสมัครระหว่างวันที่ 12 -22 มิถุนายน 2560 นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฎรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้
 
วิธีการสอบ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
1.1 สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
1.2 สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15..30น. ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
2.1 สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
2.2 สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15..30น. ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124
26 มิถุนายน 2560

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 19  (281 รายการ)