เชิญร่วมงาน "สืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" วันเสาร์ ที่ 13  เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบวกครกน้อย

ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,153
เดือนที่แล้ว
17,536
ปีนี้
40,067
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
88,162
ไอพี ของคุณ
54.82.119.116


ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และความในหมวด 4 ข้อ 18 และ ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
 • ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
 •  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรร รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร กรุณาคลิกลิงค์ https://goo.gl/Nb3jKP

smile จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 25 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

 • สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 124
16 เมษายน 2561

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถานที่กำจัดขยะที่ผู้รับจ้างขนถ่ายขยะของเทศบาลฯนำไปกำจัดนั้น ได้ปิดการให้บริการขนถ่ายขยะในช่วงเวลาดังกล่าว
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอแจ้งงดจัดเก็บขยะในวันที่ 13 เมษายน ถึง วันที่ 15 เมษายน 2561
ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านงดนำขยะวางไว้หน้าบ้านและจุดทิ้งขยะ เพื่อป้องกันสุนัขคุ้ยเขี่ยขยะ เมื่อเปิดทำการในวันที่ 16 เมษายน 2561 เทศบาลฯ จะดำเนินการจัดเก็บให้เป็นปกติ
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

11 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวหนองป่าครั่งในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 เมษายน พ.ศ.2561

โดยในปีนี้ ตามตำรา ปฎิทินล้านนา วันพญาวัน จะเปลี่ยนไปตามสุริยะคติและจันทรคติ ทำให้วันขึ้นปีใหม่ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ และ วันพญาวัน เคลื่อนตรงกับวันที่ 16 เมษายน

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในการสืบสานประเพณีล้านนาเก่าแก่ ของตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีกำหนดการดังนี้

 •  วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561
  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความดี เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน ซักผ้า และเก็บกวาดขยะภายในบ้าน
 •  วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน หรือจาวเหนือฮ้องว่าวันสังขารล่อง
  - เวลา 15.00 น.
  เชิญร่วมกิจกรรมขนทรายเข้าวัด ณ วัดบวกครกน้อย เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีของล้านนา
  - เวลา 17.30 น.
  ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญสระสะหรงสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า โดยเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูป จากปากทางเข้าหมู่ 4 ไปยังวัดบวกครกน้อย
  **หมายเหตุ : ประชาชนที่ไปร่วมเดินขบวนแห่สามารถขึ้นรถได้ที่หน้าอาคารนวดแผนไทย เวลา 16.00 น.
 •  วันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน หรือที่จาวเหนือฮ้องว่าวันเนาว์
  - เวลา 06.30 น. เชิญร่วมทำบุญตามประเพณี ณ วัดบวกครกน้อย
 •  วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน หรือที่จาวเหนือฮ้องว่าวันพญาวัน
  - เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตามประเพณี ที่วัดบวกครกน้อย ร่วมบูชาข้าวลดเคราะห์ และร่วมทำบุญสืบชะตา สะเดาะเคราะห์
  - เวลา 13.00 น. ขอเชิญทุกท่าน แอ่วงานสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีวันสงกรานต์) ตำบลหนองป่าครั่ง 2561 ณ ลานวัดบวกครกน้อย
  ภายในงานฮ่วมสนุกกับกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
  ชมการแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง 6 ประเภท 1.ลาบหมูสุก 2.ลาบควายดิบ 3.ยำจิ้นไก่(เมือง) 4.คั่วแคหมู 5. แกงขนุนซี่โครงหมูอ่อน 6.ขนมเทียน(ขนมจ็อก)
  ประกวดแข่งขันก่อเจดีย์ทรายแบบล้านนา
  การแข่งขันปีนเสาน้ำมัน และจับปลาไหล
  การแสดงโชว์รำวงย้อนยุค และการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองป่าครั่ง
  - เวลา 20.00 น. เชิญร่วมขบวนแห่ไม้ก๊ำศรีมหาโพธิ์ และร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวเจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย
  - เวลา 20.45 น. พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

cool (วันที่ 18 - 20 เมษายน 2561 เชิญร่วมกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ภายในเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7)

smile และขอเชิญทุกท่านฮ่วมแต่งก๋ายพื้นเมืองภายในงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมขอจาวล้านนา

laughing สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.053-850421 ต่อ 132

09 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาสภาพแวดล้อมในตำบลหนองป่าครั่ง ครั้งใหญ่ก่อนวันปีใหม่เมือง ในวันพุธ ที่ 11 เมษายน นี้

เพื่อเป็นการต้อนรับป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองของหมู่เฮาจาวล้านนา จึงขอเชิญชวนพี่น้องในตำบลหนองป่าครั่งทุกครัวเรือน ทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อม ทำความสะอาดบ้านเรือนของท่าน และพื้นที่โดยรอบบริเวณบ้าน ตลอดจนถนนหนทาง ในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อต้อนรับสิ่งดี ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตก่อนเข้าสู่วันปี๋ใหม่เมือง และเพื่อให้ตำบลหนองป่าครั่งมีความสะอาด สวยงาม เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็น กำหนด big Cleaning day พร้อมกัน ในวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ค่ะ

และเพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลฯขอความร่วมมือทุกครัวเรือนเพิ่มความชื้นในอากาศโดยการรดน้ำต้นไม้เป็นประจำทุกวัน เพื่อเชียงใหม่มีอากาศที่สดใส ประฃาชนมีสุขภาพแข็งแรง

05 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมคลายร้อนให้กับเด็กๆ ต้อนรับช่วงปิดเทอมนี้ โดยเทศบาลฯ จะเปิดให้บริการสวนน้ำ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง บริเวณด้านหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ในวันอังคาร ที่ 3 เมษายน นี้

smileจึงขอเชิญชวน เยาวชน อายุ ไม่เกิน 12 ปี ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมัครสมาชิกสวนน้ำ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับใบสมัครได้ ณ ห้องวันสต๊อปเซอร์วิส ชั้น 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง


laughingข้อปฏิบัติในการใช้สวนน้ำ
1. เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 10.00 – 18.00 น. หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์หรือตามเทศบาลฯประกาศ
2. ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนใช้บริการ
3. แต่งกายด้วยชุดที่สุดภาพ อาบน้ำชำระร่างกายทุกครั้งก่อนลงสระ
4. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภทเข้ามารับประทานภายในบริเวณสระ
5. บุคคลที่ไม่ได้ลงว่ายน้ำ ห้ามนั่งบริเวณขอบสระว่ายน้ำ
6. ต้องรักษามารยาท ไม่วิ่งเล่น กระโดดน้ำ หรือส่งเสียงสร้างความรำคาญกับสมาชิก
7. ผู้ที่มาใช้บริการต้องมีสุขภาพแข็งแรง กรณีเป็นโรคติดต่อ มีบาดแผล ห้ามลงสระ
8. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ
9. ห้ามใส่ทรัพย์สินที่มีค่าของท่านลงสระ หากเกิดการสูญหายขึ้นทางเทศบาลฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
10. หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนลงสระทุกครั้ง
11. ผู้ใช้บริการ หากทำลายทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหาย ต้องชดใช้ตามจำนวนที่เทศบาลฯกำหนด
12. ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่เชิญบุคคลนั้นออกนอกบริเวณได้โดยทันที

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 132 หรือ 093-1377732
30 มีนาคม 2561

เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงใด้กำหนดรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต ดังนี้
๑.อายุระหว่าง ๑๗-๖๐ ปีบริบูรณ์
๒.น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี
๓.ไม่มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบ หรือดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง
๔.ไม่เป็นไข้มาลาเรียมาในระยะ ๓ ปีที่ผ่านมา และไม่เป็นกามโรค โรคติดเชื้อต่างๆ ไอเรื้อรัง ไอมีโลหิต , โลหิตออกง่ายผิดปกติ , โรคเลือดชนิดต่างๆ โรคหอบหืด ,โรคภูมิแพ้ , โรคลมชัก ,โรคผิวหนังเรื้อรัง , โรคหัวใจ ,โรคไต ,โรคเบาหวาน ,โรคไทรอยด์
๕.ไม่อยู่ในระหว่างทานยาแก้อักเสบในระยะ ๗ วันที่ผ่านมา
๖.ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์หรือสำส่อนทางเพศ,ไม่มีประวัติติดยาเสพติด
๗.งดการบริจาคโลหิตภายหลังผ่าตัด คลอดบุตร หรือแท้งบุตร ๖ เดือน
๘.สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หรือตั้งครรภ์

laughing บริจาคโลหิต ดีอย่างไร
- การบริจาคโลหิต เป็นการเจาะเลือดออกทางเส้นเลือดดำ ครั้งละ ๓๕๐-๔๕๐ ซีซี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาค ไขกระดูกจะสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทน ก่อให้เกิดประโยชน์
- ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วย
- ร่างกายได้สร้างเม็ดโลหิตใหม่
- กระตุ้นการทำงานของไขกระดูก
- ได้ตรวจสุขภาพร่างกายพื้นฐาน
- ลดความเสี่ยงโรคกล้ามเนื้อหัวใจตามเฉียบพลัน
- มีความสุขใจ ได้บำเพ็ญบารมีที่ยิ่งใหญ่
- ได้รับสิทธิพิเศษในการขอรับโลหิต กรณีผู้บริจาคหรือญาติ เจ็บป่วยต้องการโลหิต

 

20 มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง รับบริจาคมือถือเก่า ที่ไม่ใช้แล้ว ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
 เพื่อรวบรวมนำไป
- รีไซเคิลอย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากล
- ไร้มลพิษจากการจัดการที่ไม่ถูกวิธี
- ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รายได้จากการรีไซเคิลไปบริจาคให้แก่
- โรงพยาบาลที่ขาดแคลน 30 แห่งทั่วประเทศ
- ชมรมเพื่อนโรคไต แห่งประเทศไทย
- มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อป่าและสิ่งแวดล้อม

บริจาคมือถือเก่าได้ที่กล่องรับบริจาค เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยทางเทศบาลฯจะนำส่งที่ทำการไปรษณีย์ต่อไป

..เลิกทิ้ง ..เลือกบริจาคมือถือเก่า
ตัดสินใจวันนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา

19 มีนาคม 2561

วัดบวกครกน้อย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน และร่วมทำบุญ ในงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อุทิศส่วนกุศลทักษิณานุปทาน แด่ดวงวิญญาณพระสงฆ์วัดบวกครกน้อยที่มรณภาพทุกๆรูป

12 มีนาคม 2561

ระยะเวลาในการทำงาน ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

คุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษา
1.เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.มีสัญชาติไทย
3.มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
4.เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาทั้่งภาคเอกชน และรัฐบาล

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
2.สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา (ถ้ามี)

รับสมัครระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการประชาชน One Stop Service เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 127 กด 16

07 มีนาคม 2561

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ผู้ถือบัตรประชารัฐ หมู่ที่ 4

ตามที่ได้ประกาศแจ้งแก่ผู้ถือบัตรประชารัฐ ที่อาศัยอยู่หมู่ที่ 4 เชิญร่วมประชุมชี้แจงตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นั้น

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ประชุมเป็นวันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 พร้อมกันเวลา 19.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4

06 มีนาคม 2561

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบวกครกน้อย ได้เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่มีอายุครบ 2 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในท้องถิ่นให้มีการพัฒนาความสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ให้เหมาะสมตามศักยภาพ ตามวัย เป็นคนดี มีคุณธรรม มีสติปัญญา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบวกครกน้อย จะดำเนินการรับสมัครเด็กนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยสามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบวกครกน้อย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

06 มีนาคม 2561

แจ้งแก่ ผู้ถือบัตรประชารัฐที่อาศัยอยู่ในตำบลหนองป่าครั่ง ด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

จึงขอเชิญผู้ถือบัตรประชารัฐ ในตำบลหนองป่าครั่ง เข้าร่วมประชุม ตามกำหนดการของแต่ละหมู่บ้านดังนี้

 

02 มีนาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
------------------------------------
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะดำเนินการรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

เปิดรับลงทะเบียน

ระหว่างเดือน มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30น. วันเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียด โทร.053 - 850421 ต่อ 127 กด 16

01 มีนาคม 2561

แจ้งแก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เชิญลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับผู้มาลงทะเบียนในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรมฝึกอาชีพ และเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ นอกจากนี้ผู้ลงทะเบียนก็จะได้เพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการ 100 -200 บาท

 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ให้ดำเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบสถานที่ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานที่ในการแสดงความประสงค์ได้ที่ http://welfare2560.epayment.go.th/ ระบบจะแจ้งว่า ต้องไปติดต่อ ณ สาขาของ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน หรือที่อื่น ๆ
2. สถานที่แสดงความประสงค์ ให้ไปแจ้งความประสงค์ ณ สาขาของ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน หรือที่อื่น ๆ
3. เอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4. ช่วงเวลาแจ้งความประสงค์ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมาแสดงความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
5. เอกสารที่จะได้รับภายหลังการแจ้งความประสงค์ เมื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้กรอกข้อมูลลงในแบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ แล้ว จะได้รับเอกสาร (หางตั๋ว) 1 แผ่นเล็กโดยขอให้เก็บเอกสารนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

❗ทั้งนี้ หากผู้ที่ลงทะเบียนไม่ไปอบรมฝึกอาชีพตามวันเวลาที่นัดหมาย กระทรวงการคลัง จะเรียกเงินที่เคยเพิ่มวงเงินให้กลับคืนทั้งหมด และตัดสิทธิ์การเพิ่มวงเงินในเดือนต่อไป

26 กุมภาพันธ์ 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการประานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ งานปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเชียงใหม่ (งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแม่โจ้ พร้อมก่อสร้างระบบจ่ายน้ำเพิ่มเติม) ในวันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 21.00 -07.00 น. ของเช้าวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่งด้วย

จึงขอให้ผู้ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ในตำบลหนองป่าครั่ง สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นบ้านในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-233479 ต่อ 116, 09-2224-5470

สำหรับครัวเรือนใดที่น้ำไม่พอใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว เทศบาลฯ จะบรรเทาความเดือดร้อนของท่าน โดยท่านสามารถแจ้งขอรถน้ำ ได้ที่งานป้องกันฯ โทร.086-1939191 (เทศบาล)

23 กุมภาพันธ์ 2561

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 23  (338 รายการ)