เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล

ลงนาม


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
654
เดือนที่แล้ว
3,326
ปีนี้
32,986
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
158,570
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196


ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง การจ้างเด็กนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง การจ้างเด็กนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
-------------------------------------------
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ไม่ให้นักเรียน นักศึกษายุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติด
จึงประกาศรับสมัครนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีรายละเอียด คุณสมบัติของนักเรียน – นักศึกษา และเอกสารประกอบการรับสมัคร ตามไฟล์ภาพที่แสดง

???? เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. วันเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โทร.053-850421 ต่อ 127

คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ทำงานตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

ประกาศรายชื่อนักเรียน – นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าทำงาน
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

23 มีนาคม 2563

 เทศบาลฯ ขอความร่วมมือ ในช่วงนี้ไวรัสโควิด-19 ระบาด,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ในช่วงนี้ไวรัสโควิด-19 ระบาด เทศบาลฯ ขอความร่วมมือ

1.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปให้อยู่แต่ในบ้าน.(กรณีต้องรับยาประจำ รพ.จะนำยาไปส่งให้ที่บ้าน)

2.ไม่จำเป็นอย่าออกไปไหน ทานข้าวที่บ้าน หรือซื้อกลับมาทานที่บ้านใช้ช้อน แก้ว ส่วนตัว.

3. งดสังสรรค์ งานหรือที่ที่มีคนรวมตัวกัน

4. ล้างมือทุกครั้งก่อนออกบ้านและเข้าบ้าน

5. ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน.

แล้วเราชาวหนองป่าครั่งจะปลอดภัยจากโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ

23 มีนาคม 2563

การจ้างเด็กนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ไม่ให้นักเรียน นักศึกษายุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติด จึงประกาศรับสมัครนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีรายละเอียด คุณสมบัติของนักเรียน – นักศึกษา และเอกสารประกอบการรับสมัคร ตามไฟล์ภาพที่แสดง

laughing เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. วันเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

โทร.053-850421 ต่อ 127

smile คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

laughing ทำงานตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

smile ประกาศรายชื่อนักเรียน – นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าทำงาน
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

19 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ไวรัสโควิด-19,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ในช่วงนี้ไวรัสโควิด-19 ระบาด เทศบาลฯ ขอความร่วมมือ

1.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปให้อยู่แต่ในบ้าน.(กรณีต้องรับยาประจำ รพ.จะนำยาไปส่งให้ที่บ้าน)

2.ไม่จำเป็นอย่าออกไปไหน ทานข้าวที่บ้าน หรือซื้อกลับมาทานที่บ้านใช้ช้อน แก้ว ส่วนตัว.

3. งดสังสรรค์ งานหรือที่ที่มีคนรวมตัวกัน

4. ล้างมือทุกครั้งก่อนออกบ้านและเข้าบ้าน

5. ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน.

แล้วเราชาวหนองป่าครั่งจะปลอดภัยจากโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ

19 มีนาคม 2563

ร่วมด้วยช่วยกัน ล้าง เลี่ยง ลด ป้องกันไวรัสโควิด-19,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ในช่วงนี้ไวรัสโควิด-19 ระบาดนี้ เทศบาลฯ ขอความร่วมมือ

1.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปให้อยู่แต่ในบ้าน.(กรณีต้องรับยาประจำ รพ.จะนำยาไปส่งให้ที่บ้าน)

2.ไม่จำเป็นอย่าออกไปไหน ทานข้าวที่บ้าน หรือซื้อกลับมาทานที่บ้านใช้ช้อน แก้ว ส่วนตัว.

3. งดสังสรรค์ งานหรือที่ที่มีคนรวมตัวกัน

4. ล้างมือทุกครั้งก่อนออกบ้านและเข้าบ้าน

5. ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน.

แล้วเราชาวหนองป่าครั่งจะปลอดภัยจากโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ

17 มีนาคม 2563

ขอความร่วมมือทุกครัวเรือนฉีดน้ำรอบบ้านตนเองทุกวัน,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นพิษ PM2.5 ปกคลุมทั่วจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในขณะนี้ค่าฝุ่นของจังหวัดเชียงใหม่สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ระดับฝุ่นควันในหลายพื้นที่ส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งนอกจากการป้องกันฝุ่นละอองเบื้องต้นโดยการสวมหน้ากากอนามัย N95 เมื่ออยู่กลางแจ้งแล้ว

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอความร่วมมือทุกครัวเรือนช่วยฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ รดน้ำในบ้านท่านในช่วงเช้าของทุกวัน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น และลดฝุ่นละออง pm2.5 ในอากาศ ที่เกินค่ามาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อสุขภาพและอากาศหายใจที่ดีของทุกคน

13 มีนาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
-------------------------------------------------------
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 9-18 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ตามไฟล์ภาพที่แสดง

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124

10 มีนาคม 2563

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

05 มีนาคม 2563

ยกเลิกการจัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ยกเลิกการจัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

สอบถามรายละเอียดโทร.053-850421 ต่อ 132

04 มีนาคม 2563

‼️ ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดถนน ‼️,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

บริเวณถนนนครใหม่ลอดจ์ ถึงเซเว่นฯหมูกระทะอุดมสุข ในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น.
เนื่องจากการไฟฟ้าจะดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าเพื่อทำการขยายถนน จึงขอให้ผู้ใช้ยานพาหะเส้นทางดังกล่าว กรุณาเลี่ยงเส้นทางนี้ด้วยค่ะ

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

04 มีนาคม 2563

ประกาศ!!! เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ประกาศ!!! เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2563

ผู้ใดกระทำการเผาในที่โล่งทุกชนิด ถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือได้รับโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป

พบเบาะแสคนเผาในที่โล่ง แจ้งเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร 0861939191 หรือ 053 850421

26 กุมภาพันธ์ 2563

 ขอเชิญท่านใช้บริการชำระค่าไฟฟ้า,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญท่านใช้บริการชำระค่าไฟฟ้า รวมถึงบริการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการไฟฟ้า โดยมีรถบริการเคลื่อนที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระค่าบริการ

เชิญรับบริการได้ ในวันจันทร์ ที่ 24 และวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณด้านหน้าศูนย์โอทอปหน้าวัดบวกครกน้อย ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.30 น.ค่ะ

24 กุมภาพันธ์ 2563

เชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2563
วันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.
----------------------------------------------------------
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญชวนประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน วันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ พบกับการให้บริการ ตัดผม ทำสีผม ฟรี ทั้งชายและหญิง , บริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซ่อมคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ และตรวจเช็คสายตา ฟรี (เฉพาะค่าแรง) และบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะนอกสถานที่ , ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ประชาสัมพันธ์เรื่องไวรัสโคโร่น่า/แจกหน้ากากอนามัย ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

 กำหนดการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน

 วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
บริการหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ณ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ
 วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
บริการหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4
 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
บริการหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ณ อาคารด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
บริการหมู่ที่ 5 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5

- บริการตัดผม ทำผม หญิง และชาย โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
- บริการตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
- บริการซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซ่อมคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ (มีบริการเฉพาะวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์)
- บริการตรวจเช็ควัดสายตา โดยร้านแว่นแก้วเชียงใหม่
- บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะนอกสถานที่

‼️ ในการออกให้บริการนี้ บริการฟรี เฉพาะค่าแรง หากมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ ผู้ใช้บริการกรุณาชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กับทางผู้ให้บริการด้วยตัวเอง

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 053-850421

11 กุมภาพันธ์ 2563

เชิญร่วมเดินรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง(PM2.5) วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชิญประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมเดินรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง(PM2.5) วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมกัน เวลา 07.00 น. เคลื่อนขบวน เวลา 07.30น. จากหน้าอาคารเลิศวสิน (เดิม) ไปยังอาคารสวนน้ำและสนามกีฬา มาร่วมรณรงค์งดเผา เพื่ออนาคตที่สดใสไร้หมอกควัน

04 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๓๑ ประกอบข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
- คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จำนวน ๓ คน

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- รับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา สถานที่รับสมัคร สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

๓. การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

รายละเอียดการยื่นใบสมัคร และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ตามไฟล์ภาพที่แสดง

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053-850421 ต่อ 125

27 มกราคม 2563

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 32  (471 รายการ)