ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
2,532
เดือนที่แล้ว
2,755
ปีนี้
16,681
ปีที่แล้ว
9,475
ทั้งหมด
26,156
ไอพี ของคุณ
54.224.255.17


ประชาสัมพันธ์แจ้งแก่พี่น้องในตำบลหนองป่าครั่ง ที่ต้องการเดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ 

ในช่วงนี้จะมีผู้นำชุมชน สอบถามท่านเกี่ยวกับความต้องการเดินทางไปร่วมพิธี ท่านสามารถแจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และช่วงเวลาที่ต้องการเดินทางได้ที่ผู้นำชุมชน หรือแจ้งด้วยตนเองได้ ที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053-850421 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ต.ค.นี้

16 ตุลาคม 2560

แจ้งถึงท่านผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานและสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆในตำบลหนองป่าครั่ง ตามที่จังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งให้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เป็นคณะทำงานฝ่ายจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น

 เพื่อให้การปฏิบัติงานในวันดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมการเตรียมการ ในวันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
12 ตุลาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อเพื่อทำการย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแม่โจ้ (รวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง) 
ในวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ถึงวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่งด้วย

จึงขอให้ผู้ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ในตำบลหนองป่าครั่ง สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นบ้านในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-233479 - 80

สำหรับครัวเรือนใดที่น้ำไม่พอใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว เทศบาลฯ จะบรรเทาความเดือดร้อนของท่าน โดยท่านสามารถแจ้งขอรถน้ำ ได้ที่งานป้องกันฯ โทร.086-1939191 (เทศบาล)
12 ตุลาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย หรือผู้ช่วยครู ชั้นอนุบาล 1 – 3 ใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ค่าจ้างเหมา รายวัน วันละ 300 บาท จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติดังนี้ 
1.เพศหญิง 
2.การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน
4.มีความรู้ ความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

09 ตุลาคม 2560

วัดบวกครกน้อย ขอเชิญศรัทธาประชาชน พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างปฏิสังขรณ์วิหารวัดบวกครกน้อย โดยนายกฯสมคิด และคุณวรรณา เลิศเกียรติดำรง เป็นประธาน ทอดถวาย ณ วัดบวกครกน้อย ในวันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. 

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนมายังท่านคณะศรัทธา ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารกลางวันภายในงาน โดยสามารถแจ้งชื่อและรายการอาหารได้ ที่ห้องวันสต๊อปเซอร์วิส ชั้น 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053-850421 ต่อ 101
09 ตุลาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ได้ไปลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช *ระหว่างวันที่ 1 -  7 กันยายน 2560 *  ให้ท่านที่ลงทะเบียนในช่วงวันดังกล่าว เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ในวันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053-850421 ต่อ 0
06 ตุลาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อเพื่อทำการย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแม่โจ้ (รวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง) 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ถึงวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่งด้วย

จึงขอให้ผู้ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ในตำบลหนองป่าครั่ง สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นบ้านในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-233479 - 80

สำหรับครัวเรือนใดที่น้ำไม่พอใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว เทศบาลฯ จะบรรเทาความเดือดร้อนของท่าน โดยท่านสามารถแจ้งขอรถน้ำ ได้ที่งานป้องกันฯ โทร.086-1939191 (เทศบาล)
04 ตุลาคม 2560

  เชิญร่วมจัดอาหารหรือเครื่องดื่ม (โรงทาน) ประกอบเลี้ยงผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (4 ช่วงเวลา) ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2560
   เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามหมายกำหนดการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2560 ณ ลานพิธีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
   โดยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้พิจารณาคาดว่าจะมีผู้มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาในตำบลหนองป่าครั่ง จัดอาหารหรือเครื่องดื่ม โรงทานประกอบเลี้ยงผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา คือ

วันที่ 26 ตุลาคม
-เวลา 09.00 – 12.00 น.
-เวลา 13.00 – 18.00 น.
-เวลา 19.00 – 24.00 ีน.

วันที่ 27 ตุลาคม
- เวลา 00.01 – 06.00 น

ร่วมบริจาค หรือแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทาน ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ห้องวันสต๊อปเซอร์วิส ชั้น 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง หรือโทร.053 – 850421 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
29 กันยายน 2560

 ในเดือนกันยายนนี้ เทศบาลฯ ขอเชิญท่านใช้บริการชำระค่าไฟฟ้า รวมถึงบริการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการไฟฟ้า โดยจะมีรถบริการเคลื่อนที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระค่าบริการ  

เชิญรับบริการได้ ในวันอาทิตย์ ที่ 24 และวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 บริเวณด้านหน้าศูนย์โอทอปหน้าวัดบวกครกน้อย ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.ค่ะ 
22 กันยายน 2560

     ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

 ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

     คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
โปรดดูเพิ่มเติมตามลิงค์นี้ https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang/posts/1550117445054143

    กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124
 
29 สิงหาคม 2560

วัดบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระครูสุวรรณปริยัติโกวิท (ทองสุข  สิริวิชโย-ศรีวิชัย) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย ซึ่งได้มรณภาพไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ วัดบวกครกน้อย และทางคณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุวรรณปริยัติโกวิท ได้กำหนดจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระครูสุวรรณปริยัติโกวิท ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมรุชั่วคราววัดบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง 

ในการนี้จะได้จัดทำหนังสือที่ระลึกพระครูสุวรรณปริยัติโกวิท ประกอบด้วยประวัติ ผลงานศาสนกิจ สาระความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ศรัทธาประชาชน ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน โดยการจัดทำหนังสือที่ระลึกดังกล่าวจะจัดพิมพ์จำนวน 1,000 เล่ม จึงขอเชิญชวนศรัทธา ประชาชน ศิษยานุศิษย์ ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญจัดพิมพ์หนังสือตามแต่เจตนาศรัทธา

แจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญได้ที่ คุณรุ่งฟ้า ประสิทธิ์ โทร.084-3786227  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หรือท่านสามารถร่วมทำบุญได้อีกช่องทางโดย
โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ เพื่อจัดทำหนังสืออนุสรณ์พระครูสุวรรณปริยัติโกวิท หมายเลขบัญชี 664 – 250508 – 0 สาขา สี่แยกสันกำแพง (หนองป่าครั่ง) 

ขออัญเชิญอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไป
18 สิงหาคม 2560

เนื่องด้วยในขณะนี้ได้มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ A ในจังหวัดเชียงใหม่ และในตำบลหนองป่าครั่งได้มีผู้ป่วยโรคดังกล่าวนี้ด้วย เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง เกี่ยวกับความรู้ต่างๆ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในตำบลหนองป่าครั่งของเราค่ะ
16 สิงหาคม 2560

ตามที่ พนักงานเจ้าหน้าที่งานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  กลุ่มงานควบคุมโรคสำนักสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกสุ่มสำรวจร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พร้อมให้คำแนะนำร้านค้าปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประกาศสำนักรัฐมนตรี  เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่งรับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

1.ให้ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และประกาศสำนักรัฐมนตรี เรื่อง  กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 ดังนี้ 
 1.1จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตตามประกาศฯ คือ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. และ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 24.00 น. เท่านั้น
 1.2ห้าม มิให้ ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
 (1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
 (2)บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้.

2.ให้ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่) โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และขอความร่วมมือในการปฏิบัติดังนี้
 2.1 ห้ามขาย จำหน่าย หรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุ ให้แจ้งให้บุคคลดังกล่าว แสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงอายุของบุคคลนั้นก่อน
 2.2 ห้ามใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ขาย หรือ ให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 2.3 ห้ามไม่ให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต (แบ่งขายเป็นมวน)
 2.4 ห้ามแสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบร้านค้าทุกท่านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ และขอบคุณผู้ประกอบร้านค้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
15 สิงหาคม 2560

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง รวมถึงผู้ประกอบการ ห้างร้าน นักเรียนและนักศึกษา ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 
ณ ลานเอนกประสงค์ ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

กำหนดการ 
▶️ ภาคเช้า
- เวลา 08.00 น. ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร และถวายพานพุ่ม 
- เวลา 08.30 – 12.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
▶️ ภาคค่ำ 
- เวลา 17.30น. ขอเชิญทุกท่านร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น 2560 ในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่น ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และในโอกาสวันสำคัญนี้ขอเชิญชวนชาวตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้
1. ประดับประทีปโคมไฟ และธงทิว ตามสถานประกอบการ ห้างร้าน อาคารบ้านเรือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
2. จัดซุ้มตั้งโต๊ะหมู่บูชา พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะธูปเทียนแพ พุ่มเงิน พุ่มทอง พร้อมกับข้อความถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม 
3. ขอเชิญร่วมงดเว้นอบายมุข การพนัน การละเล่นอื่นๆ ที่ไม่สมควร รวมทั้งงดการกระทำอันเป็นการทรมานสัตว์

การแต่งกาย ◾ 
- ข้าราชการพลเรือน : เครื่องแบบปกติขาว (งดไว้ทุกข์)
- ข้าราชการทหาร ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ (งดไว้ทุกข์)
- บุคคลทั่วไป 
  สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม ชุดไทยพระราชทานโทนสีฟ้าอ่อน (งดไว้ทุกข์)
  สุภาพสตรี : ชุดผ้าไทยโทนสีฟ้าอ่อน (งดไว้ทุกข์)
08 สิงหาคม 2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
---------------------------------------
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีกำหนด 30 วัน นั้น

เพื่อประโยชน์แห่งเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
26 กรกฎาคม 2560

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 20  (292 รายการ)