เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล

ลงนาม


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
654
เดือนที่แล้ว
3,326
ปีนี้
32,986
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
158,570
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196


13 - 14 - 15 เมษายน 2563 สงกรานต์ปีนี้ ไม่หยุดนะคะ ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

13 - 14 - 15 เมษายน 2563 สงกรานต์ปีนี้ ไม่หยุดนะคะ 
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เปิดให้บริการตามปกติ
เวลา 08.30 - 16.30 น.

และขอให้ทุกท่านงดเล่นสาดน้ำ เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 ค่ะ

10 เมษายน 2563

งดจัดเก็บขยะในวันจันทร์ ที่ 13 เมษายน 2563,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากส่วนสุขาภิบาล เรื่อง การงดจัดเก็บขยะในวันจันทร์ ที่ 13 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานที่กำจัดขยะที่ผู้รับจ้างขนถ่ายขยะของเทศบาลฯนำไปกำจัดนั้น ได้ปิดการให้บริการขนถ่ายขยะ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอแจ้งงดจัดเก็บขยะ ในวันดังกล่าว ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านงดนำขยะวางไว้หน้าบ้านและจุดทิ้งขยะ เพื่อป้องกันสุนัขคุ้ยเขี่ยขยะ เทศบาลฯ จะทำการจัดเก็บอีกครั้ง ในวันที่ 14 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

10 เมษายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สังกัด กองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองการศึกษา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 21 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124

07 เมษายน 2563

ประกาศ ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน ระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง 04.00 น.,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยกำหนดให้ ปิดการให้บริการสถานที่เสี่ยง ซึ่งมีคนจำนวนมาก ปิดการใช้ยานพาหนะเข้าประเทศทั้งทาง บก เรือ อากาศ ห้ามกักตุนสินค้าประเภทยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม และสินค้าอื่นที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค ห้ามชุมนุม หรือทำกิจกรรมมั่วสุม ห้ามเสนอข่าวเท็จ ข่าวที่อาจทำให้เข้าใจผิด หรือทำให้หวาดกลัว และแนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ออกจากบ้าน ยกเว้นมีความจำเป็น
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ดังต่อไปนี้
ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน ระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็น หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก
การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็น หรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

 

03 เมษายน 2563

แจ้งเรื่อง การดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น.
------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งที่อาศัยอยู่บริเวณตั้งแต่โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย , วัดบวกครกน้อย ถึง บริเวณ ซอย 7 หมู่ 3 การไฟฟ้าฯ จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

หากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบและปลดเมนสวิตซ์ตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเดินเครื่อง มิฉะนั้นอาจจะมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และงดใช้ลิฟต์ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย

จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวัน เวลา ดังกล่าว

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อโดยตรงที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทร.053-244341

01 เมษายน 2563

ชาวหนองป่าครั่ง ลงทะเบียนรับข้าวสารฟรี ‼️,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง จึงได้จัดทำโครงการข้าวสารต้านโควิด-19 เพื่อประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง สนับสนุนโดยกองทุนสามเณรภาคฤดูร้อน ทั้งนี้เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต (เฉพาะผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเท่านั้น)

ลงทะเบียนรับข้าวสารฟรี คลิกลิงค์
https://forms.gle/RDoYpYJYe6coirbP7

- หรือสแกนคิวอาร์โค้ดในภาพไปยังลิงค์ลงทะเบียน

- หรือตอบแบบลงทะเบียน โดยผู้นำชุมชน และกองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจตามบ้าน

ทั้งนี้จะมีผู้นำชุมชนออกแจกข้าวสาร พร้อมเจลแอลกอฮอล์ถึงบ้านท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องมารับเองเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม และป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ

(สำหรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า เทศบาลฯได้ดำเนินการแจกแก่ประชาชนเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการออกแจกอีกครั้งเพื่อให้ครอบคลุมแก่ประชาชนทุกคน)

‼️“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่คุณรัก” ‼️

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 130

27 มีนาคม 2563

รัฐชดเชยรายได้ 5,000 บาท/เดือน 3เดือน,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

"ย้ำ..‼️ไม่ต้องไปธนาคาร" ตกงาน จากโควิด-19อย่าเพิ่งตกใจรัฐชดเชยรายได้ 5,000 บาท/เดือน 3เดือนเตรียมหลักฐานให้พร้อม เปิดให้ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

27 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง  ผลสอบการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

                  ตามที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 มีนาคม 2563 แล้วนั้น

                   บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ (รายละเอียดแนบท้าย)

                   ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 รายงานตัวในตำแหน่ง คนงานทั่วไป  สังกัด กองช่าง ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

26 มีนาคม 2563

เชิญประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง ติดตามและสอบถามข้ัอมูล เกี่ยวกับการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรั,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เชิญประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง ติดตามและสอบถามข้ัอมูล เกี่ยวกับการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มไลน์ : COVID-19 #หนองป่าครั่ง ค่ะ

25 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
----------------------------------------------
เรื่อง งดการจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสืบฮีตสานฮยผ่อกอยป๋าเวณ๊ปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีวันสงกรานต์) ประจำปี 2563

25 มีนาคม 2563

งานทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเลื่อนคนไข้ทำฟันออกไปก่อนทุกราย,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เนื่องในสถานการณ์ covid-19 ตอนนี้ งานทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเลื่อนคนไข้ทำฟันออกไปก่อนทุกราย จะคงเหลือให้บริการแต่กรณีฉุกเฉิน เช่น ปวด บวม เป็นหนอง เพื่อเป็นการลดการออกบ้านของผู้ป่วย จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 นี้ค่ะ

25 มีนาคม 2563

Social Distancing,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

Social Distancing คือ การเพิ่มระยะห่างทางสังคม กับ 8 วิธีหนี COVID-19
ด้วยความปรารถนาดี จาก เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

25 มีนาคม 2563

มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เมื่อวันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563 นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ออกมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ด้วย

25 มีนาคม 2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2/2563,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2 / 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus Disease 2019 ( COVID - 19 )

จะมีผลถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.และคำสั่งฉบับที่ 2 จะมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ในทันที

23 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด! ผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพเเละปริมณฑลกลับภูมิลำเนา ตั้งเเต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ด่วนที่สุด!
ผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพเเละปริมณฑลกลับภูมิลำเนา
ตั้งเเต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ควรแยกตัวเองให้ครบ 14 วัน

#COVID19ป้องกันได้
#เชียงใหม่ต้านภัยโควิด19
#เราอยู่ที่นี่เพื่อคุณโปรดอยู่บ้านเพื่อพวกเรา
#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจเชียงใหม่
#ศขฉก
#socialdistancing

23 มีนาคม 2563

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 32  (471 รายการ)