เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
2,909
เดือนที่แล้ว
4,877
ปีนี้
2,909
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
128,493
ไอพี ของคุณ
100.26.179.196


ประชาสัมพันธ์แจ้งแก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งทุกครัวเรือน ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม นี้

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขฯ จะออกสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย ในบ้านเรือนในพื้นที่เทศบาลฯ ทั้ง 7 หมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00น. จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ที่ออกสำรวจในวันดังกล่าวด้วยค่ะ

25 กรกฎาคม 2562

30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และวัดบวกครกน้อย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562
- เวลา 08.30น. ขอเชิญร่วมโครงการหล่อเทียนพรรษา การบรรยายให้ความรู้ โดยปราชญ์ชาวบ้าน เรื่องวิธีการหล่อเทียนเข้าพรรษาตามประเพณีพื้นบ้านล้านนา พร้อมวิธีปฏิบัติ ศาสนพิธี
- เวลา 09.00 – 10.30 น. เชิญร่วมฟังธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และเชิญทุกท่านร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ลงแบบพิมพ์ ตามลำดับพระสงฆ์เจริญมลคลคาถา จากนั้นประธานในพิธีฯ ถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
- เวลา 09.00 น. เชิญศรัทธาประชาชน ร่วมตกแต่งดาต้นเทียนพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย
- เวลา 13.00น เชิญร่วมขบวนรถแห่ ถวายเทียนพรรษา 7 วัด ไปยังวัดหนองบวกส้ม วัดหนองป่าครั่ง วัดกู่คำ วัดแม่คาว วันศรีบัวเงิน วัดบวกครกหลวง
- เวลา 16.30น. ขอเชิญศรัทธาประชาชนทุกท่าน ร่วมแห่เทียนพรรษา ถวาย ณ วัดบวกครกน้อย ตั้งขบวนแห่เทียนจากสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ไปยังวัดบวกครกน้อย

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อความเป๋นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว ณ วัดบวกครกน้อย

27 มิถุนายน 2562

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร รายละเอียดปรากฏไฟล์ภาพที่แสดง

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 28 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-850421 ต่อ 124

17 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนในตำบลทุกท่าน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อเสนอโครงการต่าง ๆ สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีกำหนดการดังนี้

 • วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ออกประชาคม หมู่ที่ 2 และ ม.6 ณ วัดบวกครกน้อย
 • วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ออกประชาคม หมู่ที่ 3 และ ม.7 ณ อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 • วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ออกประชาคม หมู่ที่ 1 และ ม.4 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 4

      จึงขอเชิญประชาชนในตำบลทุกท่านร่วมประชุมประชาคม โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเสนอแนะความคิดเห็นความต้องการของพี่น้องประชาชนในการพัฒนาตำบลหนองป่าครั่งอย่างยั่งยืน

28 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง


จัดโดยอำเภอเมืองเชียงใหม่ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ภายในงานพบกับกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาบริการแก่ท่าน ฟรี !!! ทุกรายการ ดังนี้

 •  บริการตัดผมชายและหญิง ฟรี จาก วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 • บริการให้ความรู้ด้านการเกษตร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และรางแปลง และคลินิกพืช จาก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ จาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • บริการให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า การใช้แอพพลิเคชั่นการไฟฟ้า จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
 • กิจกรรมเพื่อชุมชน ศาสนา และการศึกษา รับสมัครสมาชิก big c จาก บิ๊กซี สาขาหางดง 1
 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียง จาก พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่
 • กิจกรรมสมัครแอพพลิเคชั่น Mymo ธนาคารออมสินฟรี รับกระปุกออมสิน “ออมจัง”
 • บริการนวดฝ่าเท้า โดยชมรมนวดแผนไทยหนองป่าครั่ง
 • บริการตรวจสุขภาพทั่วไป โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421

22 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนทุกท่าน และหรือหน่วยงานที่รับการบริการ จากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ร่วมทำแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

โดยท่านสามารถแสกน QR Codeนี้ หรือคลิกลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/km7831 
แล้วเข้าตอบแบบสอบถามได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ค่ะ

สอบถามรายละเอียดโทร.053-850421 ต่อ 125

07 พฤษภาคม 2562

เชิญร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลฯ บริการรถรับ-ส่ง ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2562
--------------------------------------------
จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562

วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562
- เวลา 06.30 น.พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดพระสิงห์ราชวรมหวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562
- เวลา 07.30 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562
- เวลา 15.00 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

การแต่งกาย : จิตอาสา : เครื่องแบบจิตอาสา , ประชาชนทั่วไป : เสื้อสีเหลือง

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ทางเทศบาลฯ มีรถรับ – ส่งไปยังบริเวณงาน ขึ้นรถได้ ณ ลานด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม รถออกเวลา 06.00 น. และวันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม รถออกเวลา 14.00 น.

03 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวหนองป่าครั่งในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 เมษายน พ.ศ.2562

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในการสืบสานประเพณีล้านนาเก่าแก่ ของตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความดี เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน ซักผ้า และเก็บกวาดขยะภายในบ้าน

เวลา 13.00น. ขอเชิญทุกท่าน แอ่วงานสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีวันสงกรานต์) ตำบลหนองป่าครั่ง 2562 ณ ลานวัดบวกครกน้อย
ภายในงานฮ่วมสนุกกับกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
เวลา 13.00 -13.30 น.
- รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ณ บริเวณวัดบวกครกน้อย ประกอบด้วย การประกวดก่อเจดีย์ทราย, การประกวดอาหารพื้นเมือง (รับชั่งอาหาร ณ สถานที่ ที่จัดไว้จำนวน 6 ประเภท)
เวลา 14.00 น.
- การแข่งขันการประกวดก่อเจดีย์ทราย (ณ บริเวณใต้ต้นหูกวาง)
เวลา 15.00 – 17.30 น.
- การแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง (3 ชุด)
- การประกวดส้มตำลีลา (8 ทีม)
- การแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองป่าครั่ง (1 ชุด)
เวลา 15.00 – 18.00 น.
- การแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง ทั้ง 6 ประเภท
เวลา 17.00 น.
- การแสดงดนตรีซอประยุกต์
เวลา 19.00 น.
- พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ สลับกับการแสดงดนตรีซอประยุกต์
- การแข่งขันประกวดก่อเจดีย์ทราย
- การแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง ทั้ง 6 ประเภท
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- การแข่งขันส้มตำลีลา
- นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง กล่าวแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล
- การแสดงดนตรีซอประยุกต์
เวลา 23.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน
เชิญร่วมกิจกรรมขนทรายเข้าวัด ณ วัดบวกครกน้อย เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีของล้านนา
- เวลา 17.30 น.
ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญสระสะหรงสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า โดยเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูป จากศาลาหมู่บ้านหมู่ที่  4 ไปยังวัดบวกครกน้อย
**หมายเหตุ : ประชาชนที่ไปร่วมเดินขบวนแห่สามารถขึ้นรถได้ที่หน้าอาคารนวดแผนไทย เวลา 16.00 น.

วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน
- เวลา 06.30 น. เชิญร่วมทำบุญตักบาตร และสรงน้ำพระตามประเพณี ณ วัดบวกครกน้อย

วันอังคาร ที่ 16 เมษายน
(พิธีกรรมทางศาสนา ดำเนินการโดยวัดบวกครกน้อย)
พิธีทำบุญตามประเพณีที่วัดบวกครกน้อย/พิธีบูชาข้าวลดเคราะห์/พิธีสืบชะตา
กิจกรรมทางเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (เก่า) (เคลื่อนขบวนไปที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่และไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)

(วันที่ 18 - 19 เมษายน 2562 เชิญร่วมกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ภายในเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7)

วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน
เวลา 16.00 น.
- กิจกรรมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวเจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย ณ วัดบวกครกน้อย
เวลา 17.00 น.
- กิจกรรมสระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งขบวน ณ อาคารสวนน้ำและสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

หมายเหตุ : กำหนดการจัดงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

smile สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.053-850421 ต่อ 132

10 เมษายน 2562

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถานที่กำจัดขยะที่ผู้รับจ้างขนถ่ายขยะของเทศบาลฯนำไปกำจัดนั้น ได้ปิดการให้บริการขนถ่ายขยะในช่วงเวลาดังกล่าว

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอแจ้งงดจัดเก็บขยะในวันที่ 13 เมษายน ถึง วันที่ 16 เมษายน 2562

ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านงดนำขยะวางไว้หน้าบ้านและจุดทิ้งขยะ เพื่อป้องกันสุนัขคุ้ยเขี่ยขยะ เมื่อเปิดทำการในวันที่ 17 เมษายน 2562 เทศบาลฯ จะดำเนินการจัดเก็บให้เป็นปกติ
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

10 เมษายน 2562

วัดบวกครกน้อย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน และร่วมทำบุญ ในงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดบวกครกน้อย

ระยะเวลาบรรพชา 31 มีนาคม – 12 เมษายน 2562 ณ วัดบวกครกน้อย

ในการนี้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ
1. เครื่องอัฐบริขาร เพื่อมอบถวายแก่ผู้บรรพชาอุปสมบท ชุดละ 2,000 บาท
2. เจ้าภาพพระอุปัชฌาย์ ชุดละ 1,500 บาท
3. เจ้าภาพ ถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ ชุดละ 1,500 บาท

และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารถวายจัดเลี้ยงในวันที่ 30 และ 31 มีนาคม หรือรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ ในระยะเวลาฝึกอบรมพระภิกษุสามเณร ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562

แจ้งความประสงค์ ร่วมทำบุญได้ที่
- วัดบวกครกน้อย
- งานประชาสัมพันธ์ ห้องone stop service เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
- กองสวัสดิการสังคม ติดต่อคุณรุ่งฟ้า โทร.084-3786227

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421

26 มีนาคม 2562

เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงใด้กำหนดรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต ดังนี้
๑.อายุระหว่าง ๑๗-๖๐ ปีบริบูรณ์
๒.น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี
๓.ไม่มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบ หรือดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง
๔.ไม่เป็นไข้มาลาเรียมาในระยะ ๓ ปีที่ผ่านมา และไม่เป็นกามโรค โรคติดเชื้อต่างๆ ไอเรื้อรัง ไอมีโลหิต , โลหิตออกง่ายผิดปกติ , โรคเลือดชนิดต่างๆ โรคหอบหืด ,โรคภูมิแพ้ , โรคลมชัก ,โรคผิวหนังเรื้อรัง , โรคหัวใจ ,โรคไต ,โรคเบาหวาน ,โรคไทรอยด์
๕.ไม่อยู่ในระหว่างทานยาแก้อักเสบในระยะ ๗ วันที่ผ่านมา
๖.ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์หรือสำส่อนทางเพศ,ไม่มีประวัติติดยาเสพติด
๗.งดการบริจาคโลหิตภายหลังผ่าตัด คลอดบุตร หรือแท้งบุตร ๖ เดือน
๘.สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หรือตั้งครรภ์

26 มีนาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง การจ้างเด็กนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562
------------------------------------------
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ไม่ให้นักเรียน นักศึกษายุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติด จึงประกาศรับสมัครนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ระยะเวลาในการทำงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ในวันทำการ

คุณสมบัติของนักเรียน – นักศึกษา
- เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- มีสัญชาติไทย
- มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
- เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาทั้งภาคเอกชน และรัฐบาล

เอกสารประกอบการรับสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน – นักศึกษา (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30น. วันเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียด โทร. 053-850421 ต่อ 127 ต่อ 16

 

13 มีนาคม 2562

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 27  (392 รายการ)