เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

E-Learning

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
3,576
เดือนที่แล้ว
4,469
ปีนี้
16,651
ปีที่แล้ว
51,763
ทั้งหมด
193,998
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17
ปิดตลาดชั่วคราว,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

‼ ประกาศ ‼ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตำบลหนองป่าครั่ง หรือตลาดนัดวันจันทร์วัดบวกครกน้อย ทำการ❌ปิดตลาดชั่วคราว ❌ระยะเวลา 14 วัน ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจาย โควิด - 19 ในพื้นที่

08 มกราคม 2564

ประกาศโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
???? ประกาศโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 ????
เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอความร่วมมือผู้ปกครองถือปฏิบัติโดยทั่วกันค่ะ
08 มกราคม 2564

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
#เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
08 มกราคม 2564

งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

08 มกราคม 2564

ปิดการให้บริการอาคารสวนน้ำและสนามกีฬาฟุตบอล,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ประกาศ เรื่อง ❌ ปิดการให้บริการอาคารสวนน้ำและสนามกีฬาฟุตบอล ❌ ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

08 มกราคม 2564

วิธีปฏิบัติที่สำคัญในการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

วิธีปฏิบัติที่สำคัญในการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง คือ การกักตัว 14 วัน โดยจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน วันนี้เรามีวิธีปฏิบัติมาฝากกันค่ะ
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่...กักตัว 14 วันอย่างไรให้ปลอดภัยกับครอบครัว

08 มกราคม 2564

 ขอเชิญร่วมทำบุญและรับฟังธรรมบรรยาย ต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี 2564,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ ขอเชิญร่วมทำบุญและรับฟังธรรมบรรยาย ต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี 2564
???? หัวข้อ "หลักธรรมที่ส่งเสริมความสุขในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และการฝึกทำสมาธิเบื้องต้น" ธรรมบรรยายโดยพระครูประวิตรวรานุยุต ผศ.,ดร.
ในวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ

** กรุณาสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม
‼ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุงดจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นไปไม่มีกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

08 มกราคม 2564

,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
08 มกราคม 2564

ประกาศ เรื่อง ปิดการให้บริการอาคารสวนน้ำและสนามกีฬาฟุตบอล,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ประกาศ เรื่อง ปิดการให้บริการอาคารสวนน้ำและสนามกีฬาฟุตบอล ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

07 มกราคม 2564

งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

07 มกราคม 2564

สรุปข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

สรุปข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 16)

04 มกราคม 2564

 สวัสดีปีใหม่ 2564 ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
จากนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง
04 มกราคม 2564

สรุปคำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
สรุปคำสั่ง คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ เข้มคัดกรอง เดินทางเข้าเชียงใหม่ทุกช่องทางต้องปฏิบัติตามนี้
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 35/2563 เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563)
1. ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง ต้องกรอกข้อมูลลงใน แอปพลิเคชัน “CM-CHANA” เพื่อติดตามตัว (https://cmsdm.net/COVIDH/cm_index.php)
2. ให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 หรือมีประวัติ เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด หรือ พื้นที่เสี่ยงตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด *ตอนนี้มี สมุทรสาคร และระยอง (สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chiangmaihealth.go.th/.../coronavirus...) เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และเข้ารับการตรวจเพื่อหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามความเห็นของแพทย์ที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มอบหมาย โดยต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็น ระยะเวลา 14 วัน
3. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดที่มีการระบาด นอกเหนือจากที่คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กําหนด เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อให้คําแนะนําในการตรวจเพื่อหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามความสมัครใจของผู้เดินทาง และต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษา ในโรงพยาบาล
**การรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ สําหรับอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ติดต่อ เทศบาลนครเชียงใหม่ กรณีอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ กรณีอยู่นอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สําหรับอำเภออื่น ๆ ให้ติดต่อสํานักงานสาธารณสุขอำเภอนั้น ๆ หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่**
4. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดตามข้อ 2 และ ข้อ 3 เมื่อเดินทางเข้ามายัง พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเดินทางได้ปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่ทาง ราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด
5. ให้ผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใด ที่เปิดให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามาใน จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว จะต้องเก็บข้อมูลของผู้เดินทาง ได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล , เลขประจําตัวประชาชน , หมายเลขโทรศัพท์, มาจากจังหวัดใด และต้องให้ผู้เดินทางลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” เพื่อติดตามตัว
***ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสอง ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548***
****ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
30 ธันวาคม 2563

การแบ่งพื้นที่ ตามสถานการณ์ เน้นย้ำมาตรการป้องกัน,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
การแบ่งพื้นที่ ตามสถานการณ์
เน้นย้ำมาตรการป้องกัน
"อยู่ห่างกันไว้ ใส่หน้ากาก อยากล้างมือ ลงทะเบียน"
30 ธันวาคม 2563

ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอความร่วมมือทุกท่าน
ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเต็มขีดความสามารถ
เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่
‼ D - Distancing : อยู่ห่างไว้
‼ M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน
‼ H - Hand wash : หมั่นล้างมือ
‼ T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ
‼ T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ
28 ธันวาคม 2563

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 39  (574 รายการ)