หนองป่าครั่งร่วมใจ Big Cleaning Day ต้อนรับปี๋ใหม่เมือง วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
146
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
1,915
เดือนที่แล้ว
2,954
ปีนี้
10,359
ปีที่แล้ว
9,475
ทั้งหมด
19,834
ไอพี ของคุณ
54.161.45.156


ขอเชิญรับบริการชำระค่าไฟฟ้า รถบริการเคลื่อนที่  วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2560 
ในเดือนตุลาคมนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญท่านใช้บริการชำระค่าไฟฟ้า รวมถึงบริการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการไฟฟ้า โดยจะมีรถบริการเคลื่อนที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระค่าบริการ
 เชิญรับบริการได้ ในวันอังคาร ที่ 24 และวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 บริเวณด้านหน้าศูนย์โอทอปหน้าวัดบวกครกน้อย ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.ค่ะ 
24 ตุลาคม 2560

จิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้ารับสิ่งของพระราชทาน วันที่ 19,20 และ22 ตุลาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบเลขลำดับได้ตามประเภทจิตอาสาจากfacebook : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง คลิกที่ลิงค์นี้ค่ะ   https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang/posts/1599683233430897
18 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อร้านค้าที่ได้รับการติดตั้งเครื่องรับชำระเงิน (EDC) จากธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ 
--------------------------
โดยผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าใช้บริการซื้อสินค้า และชำระค่าสินค้าผ่านเครื่อง EDC ได้ ตามร้านที่มีรายชื่อ กรุณาคลิกลิงค์ที่แนบมานี้ค่ะ

17 ตุลาคม 2560

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้

  1. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)       จำนวน 1 อัตรา
  2. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)    จำนวน 1 อัตรา
  3. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)     จำนวน 1 อัตรา
  4. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)   จำนวน 1 อัตรา

  เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์ที่จะโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมแนบสำเนาแฟ้มประวัติ หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) และหนังสือรับรองความประพฤติ มายังเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน (ย้าย) ต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
16 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์แจ้งแก่พี่น้องในตำบลหนองป่าครั่ง ที่ต้องการเดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ 

ในช่วงนี้จะมีผู้นำชุมชน สอบถามท่านเกี่ยวกับความต้องการเดินทางไปร่วมพิธี ท่านสามารถแจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และช่วงเวลาที่ต้องการเดินทางได้ที่ผู้นำชุมชน หรือแจ้งด้วยตนเองได้ ที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053-850421 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ต.ค.นี้

16 ตุลาคม 2560

แจ้งถึงท่านผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานและสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆในตำบลหนองป่าครั่ง ตามที่จังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งให้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เป็นคณะทำงานฝ่ายจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น

 เพื่อให้การปฏิบัติงานในวันดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมการเตรียมการ ในวันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
12 ตุลาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อเพื่อทำการย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแม่โจ้ (รวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง) 
ในวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ถึงวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่งด้วย

จึงขอให้ผู้ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ในตำบลหนองป่าครั่ง สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นบ้านในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-233479 - 80

สำหรับครัวเรือนใดที่น้ำไม่พอใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว เทศบาลฯ จะบรรเทาความเดือดร้อนของท่าน โดยท่านสามารถแจ้งขอรถน้ำ ได้ที่งานป้องกันฯ โทร.086-1939191 (เทศบาล)
12 ตุลาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย หรือผู้ช่วยครู ชั้นอนุบาล 1 – 3 ใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ค่าจ้างเหมา รายวัน วันละ 300 บาท จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติดังนี้ 
1.เพศหญิง 
2.การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน
4.มีความรู้ ความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

09 ตุลาคม 2560

วัดบวกครกน้อย ขอเชิญศรัทธาประชาชน พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างปฏิสังขรณ์วิหารวัดบวกครกน้อย โดยนายกฯสมคิด และคุณวรรณา เลิศเกียรติดำรง เป็นประธาน ทอดถวาย ณ วัดบวกครกน้อย ในวันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. 

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนมายังท่านคณะศรัทธา ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารกลางวันภายในงาน โดยสามารถแจ้งชื่อและรายการอาหารได้ ที่ห้องวันสต๊อปเซอร์วิส ชั้น 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053-850421 ต่อ 101
09 ตุลาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ได้ไปลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช *ระหว่างวันที่ 1 -  7 กันยายน 2560 *  ให้ท่านที่ลงทะเบียนในช่วงวันดังกล่าว เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ในวันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053-850421 ต่อ 0
06 ตุลาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อเพื่อทำการย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแม่โจ้ (รวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง) 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ถึงวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่งด้วย

จึงขอให้ผู้ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ในตำบลหนองป่าครั่ง สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นบ้านในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-233479 - 80

สำหรับครัวเรือนใดที่น้ำไม่พอใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว เทศบาลฯ จะบรรเทาความเดือดร้อนของท่าน โดยท่านสามารถแจ้งขอรถน้ำ ได้ที่งานป้องกันฯ โทร.086-1939191 (เทศบาล)
04 ตุลาคม 2560

  เชิญร่วมจัดอาหารหรือเครื่องดื่ม (โรงทาน) ประกอบเลี้ยงผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (4 ช่วงเวลา) ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2560
   เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามหมายกำหนดการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2560 ณ ลานพิธีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
   โดยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้พิจารณาคาดว่าจะมีผู้มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาในตำบลหนองป่าครั่ง จัดอาหารหรือเครื่องดื่ม โรงทานประกอบเลี้ยงผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา คือ

วันที่ 26 ตุลาคม
-เวลา 09.00 – 12.00 น.
-เวลา 13.00 – 18.00 น.
-เวลา 19.00 – 24.00 ีน.

วันที่ 27 ตุลาคม
- เวลา 00.01 – 06.00 น

ร่วมบริจาค หรือแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทาน ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ห้องวันสต๊อปเซอร์วิส ชั้น 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง หรือโทร.053 – 850421 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
29 กันยายน 2560

 ในเดือนกันยายนนี้ เทศบาลฯ ขอเชิญท่านใช้บริการชำระค่าไฟฟ้า รวมถึงบริการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการไฟฟ้า โดยจะมีรถบริการเคลื่อนที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระค่าบริการ  

เชิญรับบริการได้ ในวันอาทิตย์ ที่ 24 และวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 บริเวณด้านหน้าศูนย์โอทอปหน้าวัดบวกครกน้อย ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.ค่ะ 
22 กันยายน 2560

     ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

 ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

     คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
โปรดดูเพิ่มเติมตามลิงค์นี้ https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang/posts/1550117445054143

    กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124
 
29 สิงหาคม 2560

วัดบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระครูสุวรรณปริยัติโกวิท (ทองสุข  สิริวิชโย-ศรีวิชัย) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย ซึ่งได้มรณภาพไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ วัดบวกครกน้อย และทางคณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุวรรณปริยัติโกวิท ได้กำหนดจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระครูสุวรรณปริยัติโกวิท ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมรุชั่วคราววัดบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง 

ในการนี้จะได้จัดทำหนังสือที่ระลึกพระครูสุวรรณปริยัติโกวิท ประกอบด้วยประวัติ ผลงานศาสนกิจ สาระความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ศรัทธาประชาชน ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน โดยการจัดทำหนังสือที่ระลึกดังกล่าวจะจัดพิมพ์จำนวน 1,000 เล่ม จึงขอเชิญชวนศรัทธา ประชาชน ศิษยานุศิษย์ ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญจัดพิมพ์หนังสือตามแต่เจตนาศรัทธา

แจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญได้ที่ คุณรุ่งฟ้า ประสิทธิ์ โทร.084-3786227  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หรือท่านสามารถร่วมทำบุญได้อีกช่องทางโดย
โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ เพื่อจัดทำหนังสืออนุสรณ์พระครูสุวรรณปริยัติโกวิท หมายเลขบัญชี 664 – 250508 – 0 สาขา สี่แยกสันกำแพง (หนองป่าครั่ง) 

ขออัญเชิญอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไป
18 สิงหาคม 2560

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 19  (281 รายการ)