เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
2,613
เดือนที่แล้ว
4,712
ปีนี้
61,473
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
109,568
ไอพี ของคุณ
18.205.109.82


ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ตามไฟล์ภาพที่แสดง

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 124

15 พฤศจิกายน 2561

14 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนทุกท่าน และหรือหน่วยงานที่รับการบริการ จากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ร่วมทำแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

โดยท่านสามารถแสกน QR Codeนี้ หรือคลิกลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/km7831
แล้วเข้าตอบแบบสอบถามได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ค่ะ

สอบถามรายละเอียดโทร.053-850421 ต่อ 130

13 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับวัดบวกครกน้อย และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญพี่น้องในตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมงาน “ป๋าเวณี ยี่เป็งหนองป่าครั่ง ประจำปี 2561” วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2561 และร่วมประกวดจัดซุ้มประตูป่าบริเวณหน้าบ้าน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา

กำหนดการ

วันที่ 20 พฤศจิกายน
เวลา 09.00 น. ขอเชิญผู้นำชุมชน ทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนทุกท่าน ร่วมตกแต่งสถานที่ ณ วัดบวกครกน้อย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมเตรียมครัวกระทง (ควัก) ข้าวลดเคราะห์, เตรียมเครื่องสุมาคารวะลำน้ำคาว ณ วัดบวกครกน้อย
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการออกตรวจซุ้มประตูป่า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
เวลา 06.00 น. เชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ทำบุญตักบาตร บูชาควักลดเคราะห์ ณ วัดบวกครกน้อย
เวลา 09.00 น. เชิญร่วมพิธีสุมาคารวะน้ำคาว ณ ฝายลำน้ำคาวหมู่ 2
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เชิญร่วมรับประทานเย็น ข่วงอิ่มบุญ ณ บริเวณหลังวัดบวกครกน้อย
เวลา 18.00น. เชิญรับฟังเทศน์ “กัณฑ์อานิสงส์ผางปะทีป”
เวลา 19.00 น. เชิญรับฟังเทศน์ “กัณฑ์ชูชก”
เวลา 20.00 น. ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลการประกวดซุ้มประตูป่า

เชิญทุกบ้านทุกครัวเรือนร่วมประกวดจัดซุ้มประตูป่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา ⭐ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ one stop service ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เวลา 08.30 – 16.30 น. ใบสมัครยื่นพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ประกวดในคืนวันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561

และขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน อาหาร น้ำ ขนม ในกิจกรรมข่วงอิ่มบุญ วัดบวกครกน้อย เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในเดือนยี่เป็งนี้ แจ้งความประสงค์ที่ได้ วัดบวกครกน้อย และห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421

13 พฤศจิกายน 2561

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยมีระยะเวลาการรับสมัครวันที่ 29 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561 นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามไฟล์ภาพทีแสดง

วิธีการสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการประเมินบุคคลเพื่อประเมิน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพ จริยธรรม คุณธรรม และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอื่น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

กำหนดการสอบคัดเลือก
ทำการสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดโทร.053-850421

08 พฤศจิกายน 2561

ประชาสัมพันธ์การจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

02 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกครกน้อย จำนวน 1 อัตรา (กองการศึกษา)
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดูตามไฟล์ภาพที่แสดง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-850421 ต่อ 124

29 ตุลาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

เรื่อง การรับรับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

(รายละเอียดตามไฟล์ภาพ)

 

17 ตุลาคม 2561

เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ ลานอเนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
-----------------------------------
เวลา 08.00 น.
- เชิญทุกท่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

**การแต่งกาย
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว
- ประชาชน สุภาพบุรุษ : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
สุภาพสตรี : ชุดไทย ชุดผ้าไหม หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
- นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด

08 ตุลาคม 2561

เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ (ป๋าเวณีตานเดือน 12 เป็ง)
----------------------------------------------
วัดบวกครกน้อย ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ บุพการีชนของทุกๆท่าน (ป๋าเวณีตานเดือน 12 เป็ง) เพื่อนำจตุปัจจัยไปใช้ในกองทุนฌาปนสถาน วัดบวกครกน้อย

วันที่ 21 - 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.
- เชิญคณะศรัทธาวัดบวกครกน้อยและสาธุชนทุกท่านในตำบลหนองป่าครั่งร่วมทำบุญตกแต่งดาต้นผ้าป่า (หากท่านใดมี ใบพลู ใบตอง กล้วย อ้อย มะละกอ ขอให้ท่านเตรียมมาร่วมตกแด่งดาด้วย) และเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษ (ป๋าเวณีตานเดือน 12 เป็ง) ตลอดทั้งวัน

วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยาน เวลา 09.45 น.
- เชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่า อุทิศส่วนกุศล ไปยังบรรพบุรุษ อาราธนาพระสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีสวดถอนเมรุเผาศพ เพื่อทำการก่อสร้างเตาเผาศพใหม่ แบบปลอดมลพิษ และเชิญร่วมฟังธรรมเทศนาเปรตพลีทาน 1 กัณฑ์

ภายในงานมีโรงทานอาหารเจ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 23 กันยายน เวลา 12.00 น. โดยนายกสมคิด เลิศเกียติดำรงค์และภรรยา เป็นเจ้าภาพ ท่านที่จะร่วมรับประทานอาหารเจ แจ้งชื่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 อาคารนวดแผนไทย หรือโทร.084-3786227

21 กันยายน 2561

เชิญทุกท่านร่วมทำบุญรับประทานอาหารเจ เนื่องในงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ บุพการีชนของทุกๆท่าน (ป๋าเวณีตานเดือน 12 เป็ง) เพื่อนำจตุปัจจัยไปใช้ในกองทุนฌาปนสถาน วัดบวกครกน้อย วันที่ 22 - 23 กันยายน 2561 ณ วัดบวกครกน้อย

โดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง และคุณวรรณา ภริยา ได้จัดตั้งโรงทานอาหารเจ ฟรี!! จำนวน 5 มื้อ 2 วัน วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน มื้อ เช้า กลางวัน เย็น และวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน มื้อ เช้า และมื้อกลาางวัน ณ วัดบวกครกน้อย

แจ้งความประสงค์รับประทานอาหารเจ ได้ที่โทร. 053-850421 ต่อ 127 ต่อ 16 หรือที่คุณรุ่งฟ้า ประสิทธิ์ โทร.084-3786227

21 กันยายน 2561

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ รายชื่อตามไฟล์ภาพที่แสดง

ทั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะแจ้งให้มารายงานตัวและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่มีมติเห็นชอบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124

19 กันยายน 2561

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา บัดนี้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฎรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้
กำหนดการสอบคัดเลือก
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 124

10 กันยายน 2561

ด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ จะย้ายส่วนราชการที่มีที่ตั้ง ณ ที่ว่างการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังเดิม) ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปปฏิบัติงาน ณ อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งมีส่วนราชการที่จะย้ายดังนี้

1. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่
2. สำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม่
3. สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
4. สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
5. สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าศาลา
6. สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหอย
7. สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลช้างเผือก
8. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่
9. สำนักงานสัสดีอำเภอเมืองเชียงใหม่
10. สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่

สำหรับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ จะย้ายไปอยู่สำนักงานชั่วคราว ณ บ้านพักเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ จะย้ายไปอยู่ที่ ถนนศรีวิชัย ก่อนถึงลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ติดกับสถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561

27 สิงหาคม 2561

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร

- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

  • กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
  • คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร กรุณาคลิกลิงค์ https://goo.gl/bubb2T
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124
23 สิงหาคม 2561

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 24  (359 รายการ)