เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
2,909
เดือนที่แล้ว
4,877
ปีนี้
2,909
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
128,493
ไอพี ของคุณ
100.26.179.196


04 ตุลาคม 2562

          ด้วยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนฯ ได้หมดวาระลงเมื่อ 2 ก.ย. 2562 กองสวัสดิการฯ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนฯได้กำหนดวันประชุมคัดเลือกคณะบริหารฯ ชุดใหม่ขึ้น จึงขอเชิญเด็กและเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมประชุมคัดเลือกฯ ในวันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อจะได้ประกาศแต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนฯ ชุดใหม่ต่อไป

26 กันยายน 2562

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ที่เป็นเจ้าของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เข้ารับฟังการบรรยาย ให้ความรู้ เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง” โดยเจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

จัดการบรรยาย แบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้
1. วันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 2562 จำนวน 2 รุ่น (เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.30 – 16.30 น.)

2. วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 จำนวน 2 รุ่น (เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.30 – 16.30 น.)

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร. 053-850421 ต่อ 115 หรือ ไลน์กองคลัง Id : @464ouogq หรือที่ www.facebook.com/financenpk
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 115

18 กันยายน 2562

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (สำหรับผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ในห้วงวันที่ 21 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562)

จึงขอเชิญผู้ลงทะเบียนฯ ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ในวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

09 กันยายน 2562

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามไฟล์ภาพที่แสดง

กำหนดการสอบคัดเลือก
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124

06 กันยายน 2562

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ รายชื่อตามไฟล์ภาพที่แสดง

ทั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะแจ้งให้มารายงานตัวและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่มีมติเห็นชอบ

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 124

06 กันยายน 2562

แจ้งแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมบางประเภท ปัจจุบันพบผู้ประกอบการนำอาคารมาให้เป็นที่พักแก่ประชาชนบ้าง ใช้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้บริการในรูปแบบของโรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อหารายได้บ้าง ซึ่งการกระทำดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อขัดข้องบางส่วน เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตของชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจมีความคล่องตัว เกิดการกระจายรายได้ เกิดการสร้างงาน ขณะเดียวกันก็ลดความขัดแย้งในชุชนและจัดให้กิจการที่อยู่นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการตรวจสอบควบคุมโดยรัฐ นั้น เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอแจ้งมายังผู้ประกอบการลักษณะดังกล่าว หากมีความประสงค์ที่จะดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย ให้ท่านมาดำเนินการแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ภายในวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562นี้ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 110

05 กันยายน 2562

เชิญผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระบบAndroid (แอนดรอย) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง" บนมือถือของท่าน เพื่อท่านไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม และท่านยังสามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน คำร้องต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น

- ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

- หมายเหตุ : ช่วงทดลองใช้ สามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้ระบบแอนดรอยนะคะ

21 สิงหาคม 2562

เชิญทุกท่านร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 พร้อมกัน เวลา 10.00 น. ณ วัดบวกครกน้อย
----------------------------------------
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นมรดกของชาติไทยสืบไป จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 พร้อมกัน เวลา 10.00 น. ณ วัดบวกครกน้อย

19 สิงหาคม 2562

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ/หรือเบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้รับเงินสงเคราะห์ ขอให้ท่านไปแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯ ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม ศูนย์OTOP เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (ตึกเขียวหน้าวัดบวกครกน้อย) พร้อมเตรียมเอกสารดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีจะโอนผ่านบัญชี)
3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ รับเบี้ยยังชีพ /ในการแสดงตน)

(กรณีผู้รับเงินโดยโอนผ่านบัญชี) เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 (ปีงบประมาณ 2563) กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพฯ โดยตรง จึงขอให้ท่านไปแสดงตนและยืนยันหมายเลขบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

หากผู้รับเบี้ยยังชีพท่านใดที่ไม่มาแสดงตนตามกำหนด เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะยึดข้อมูลของปีงบประมาณ 2562 และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพระหว่างปีงบประมาณได้

smile สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ127 กด 16

15 สิงหาคม 2562

เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ภาคเช้า
- เวลา 06.50 น. ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
- เวลา 08.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- เวลา 08.30 – 12.00 น. เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ภาคค่ำ
- เวลา 17.00 น. เชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
- ร่วมแสดงความยินดีแก่แม่ดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นตำบลหนองป่าครั่ง ประจำปี 2562

การแต่งกาย
- ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
- พนักงานจ้าง : เครื่องแบบสีกากีแขนยาว
- จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
- ประชาชน : ชุดสุภาพโทนสีฟ้า

06 สิงหาคม 2562

ด้วย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จะมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 12 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561 ประกอบกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งมีความประสงค์ที่จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 60 วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจะว่างลงในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดังนี้

1. ตำแหน่งบริหารที่ว่างและมีความประสงค์รับโอน
(1) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเลขที่ 13-2-00-1101-001
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

2. คุณสมบัติการรับโอน
(1) พนักงานเทศบาลตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่น

3. เอกสารประกอบการรับโอน
(1) คำร้องขอโอนย้ายของผู้ขอโอนและความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในแบบคำร้องขอโอน (ย้าย)
(2) หนังสือแสดงความยินยอมของต้นสังกัดในการขอโอน โดยมีการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น เกี่ยวกับการถูกดำเนินการทางวินัย และภาระผูกพันอื่นๆ
(3) สำเนาบัตรประวัติข้าราชการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
(5) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสำเร็จ ผลงานดีเด่นที่ผ่านมา
(6) ผู้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 053-850421 ต่อ 124

05 สิงหาคม 2562

ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญร่วมทำบุญปล่อยปลา “ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 87 พรรษา”

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.09 น. ณ ฝายแม่น้ำคาว หมู่ที่ 2

เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนยาโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

05 สิงหาคม 2562

- ข่าวดี‼ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน
 ** กรุงเทพมหานคร สมัครที่สำนักงานเขตทุกเขต ต่างจังหวัดสมัครที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ)
 ** รับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้น

เดือนสิงหาคม เริ่มรับสมัคร วันที่ 5 – 10 ส.ค.62
- ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ แอปพลิเคชั่น ประชาชนจิตอาสา สามารถดาวน์โหลดได้ที่
- ระบบ iOS : https://apps.apple.com/us/app/ประชาชนจิตอาสา/id1439276790
- ระบบ Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.dga.royaljitarsa&hl=th
- Line Official : https://page.line.me/jitarsa
- เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ : https://www.royaloffice.th/
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนจิตอาสา 1511

05 สิงหาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง


ภาคเช้า
- เวลา 06.30น. เวลา 06.30 น. ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระสงฆ์จำนวน 10 รูป
- เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา


ภาคค่ำ
- เวลา 17.30 น. เชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

การแต่งกาย
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
- จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
- ประชาชน : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

25 กรกฎาคม 2562

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 27  (392 รายการ)