ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
2,104
เดือนที่แล้ว
3,542
ปีนี้
32,124
ปีที่แล้ว
9,475
ทั้งหมด
41,599
ไอพี ของคุณ
54.163.22.209


ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้สรุปผลคะแนนการสอบฯ เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามลำดับเลขประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จำนวน 2 ราย (รายชื่อตามไฟล์ภาพที่แนบ)

กำหนดการสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

02 พฤษภาคม 2561

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีระยะเวลาการรับสมัครระหว่าง วันที่ 17-25 เมษายน 2561 นั้น
บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ ตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้

วิธีการสอบ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

26 เมษายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการประสานท่อเมนงานปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเชียงใหม่ (งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแม่โจ้ พร้อมก่อสร้างระบบจ่ายน้ำเพิ่มเติม) ระหว่างเวลา 09.00 น. ของวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 จนถึงเวลา 07.00 น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่งยกเว้นพื้นที่ในบริเวณโครงการเชียงใหม่บิสสิเนสปาร์ค (CBP)

จึงขอให้ผู้ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ในตำบลหนองป่าครั่ง สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นบ้านในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-233479 ต่อ 116

 • สำหรับครัวเรือนใดที่น้ำไม่พอใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว เทศบาลฯ จะบรรเทาความเดือดร้อนของท่าน โดยท่านสามารถแจ้งขอรถน้ำ ได้ที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.086-1939191
26 เมษายน 2561

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในช่วงปิดภาคเรียน  โดยให้ลงพื้นที่ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล 1 คน ต่อ 1 ตำบล ค่าจ้างอัตราไม่เกินวันละ 300 บาทต่อคนต่อวัน รายละเอียดคุณสมบัติ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครตามไฟล์ภาพ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดโทร.053-221016

20 เมษายน 2561

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในตำบล จึงได้ดำเนินโครงการจัดบริการรถรับแบะส่งนักเรียนขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองป่าครั่ง ที่ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจึงขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครโครงการจัดบริการรถรับและส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.คุณสมบัติของนักเรียน – นักศึกษา
- เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ต.หนองป่าครั่ง อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปีที่ 3 กรณีที่นักเรียนมีน้องที่เรียนอยู่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หากสามารถดูแลกันเองได้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้
- เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

๒.เอกสารประกอบการรับสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
- สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน และผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน และผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ถ้ามี)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 เฉพาะวัน-เวลา ราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 127 กด 16

17 เมษายน 2561

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และความในหมวด 4 ข้อ 18 และ ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
 • ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
 •  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรร รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร กรุณาคลิกลิงค์ https://goo.gl/Nb3jKP

smile จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 25 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

 • สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 124
16 เมษายน 2561

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถานที่กำจัดขยะที่ผู้รับจ้างขนถ่ายขยะของเทศบาลฯนำไปกำจัดนั้น ได้ปิดการให้บริการขนถ่ายขยะในช่วงเวลาดังกล่าว
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอแจ้งงดจัดเก็บขยะในวันที่ 13 เมษายน ถึง วันที่ 15 เมษายน 2561
ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านงดนำขยะวางไว้หน้าบ้านและจุดทิ้งขยะ เพื่อป้องกันสุนัขคุ้ยเขี่ยขยะ เมื่อเปิดทำการในวันที่ 16 เมษายน 2561 เทศบาลฯ จะดำเนินการจัดเก็บให้เป็นปกติ
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

11 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวหนองป่าครั่งในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 เมษายน พ.ศ.2561

โดยในปีนี้ ตามตำรา ปฎิทินล้านนา วันพญาวัน จะเปลี่ยนไปตามสุริยะคติและจันทรคติ ทำให้วันขึ้นปีใหม่ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ และ วันพญาวัน เคลื่อนตรงกับวันที่ 16 เมษายน

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในการสืบสานประเพณีล้านนาเก่าแก่ ของตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีกำหนดการดังนี้

 •  วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561
  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความดี เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน ซักผ้า และเก็บกวาดขยะภายในบ้าน
 •  วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน หรือจาวเหนือฮ้องว่าวันสังขารล่อง
  - เวลา 15.00 น.
  เชิญร่วมกิจกรรมขนทรายเข้าวัด ณ วัดบวกครกน้อย เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีของล้านนา
  - เวลา 17.30 น.
  ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญสระสะหรงสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า โดยเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูป จากปากทางเข้าหมู่ 4 ไปยังวัดบวกครกน้อย
  **หมายเหตุ : ประชาชนที่ไปร่วมเดินขบวนแห่สามารถขึ้นรถได้ที่หน้าอาคารนวดแผนไทย เวลา 16.00 น.
 •  วันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน หรือที่จาวเหนือฮ้องว่าวันเนาว์
  - เวลา 06.30 น. เชิญร่วมทำบุญตามประเพณี ณ วัดบวกครกน้อย
 •  วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน หรือที่จาวเหนือฮ้องว่าวันพญาวัน
  - เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตามประเพณี ที่วัดบวกครกน้อย ร่วมบูชาข้าวลดเคราะห์ และร่วมทำบุญสืบชะตา สะเดาะเคราะห์
  - เวลา 13.00 น. ขอเชิญทุกท่าน แอ่วงานสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีวันสงกรานต์) ตำบลหนองป่าครั่ง 2561 ณ ลานวัดบวกครกน้อย
  ภายในงานฮ่วมสนุกกับกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
  ชมการแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง 6 ประเภท 1.ลาบหมูสุก 2.ลาบควายดิบ 3.ยำจิ้นไก่(เมือง) 4.คั่วแคหมู 5. แกงขนุนซี่โครงหมูอ่อน 6.ขนมเทียน(ขนมจ็อก)
  ประกวดแข่งขันก่อเจดีย์ทรายแบบล้านนา
  การแข่งขันปีนเสาน้ำมัน และจับปลาไหล
  การแสดงโชว์รำวงย้อนยุค และการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองป่าครั่ง
  - เวลา 20.00 น. เชิญร่วมขบวนแห่ไม้ก๊ำศรีมหาโพธิ์ และร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวเจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย
  - เวลา 20.45 น. พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

cool (วันที่ 18 - 20 เมษายน 2561 เชิญร่วมกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ภายในเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7)

smile และขอเชิญทุกท่านฮ่วมแต่งก๋ายพื้นเมืองภายในงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมขอจาวล้านนา

laughing สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.053-850421 ต่อ 132

09 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาสภาพแวดล้อมในตำบลหนองป่าครั่ง ครั้งใหญ่ก่อนวันปีใหม่เมือง ในวันพุธ ที่ 11 เมษายน นี้

เพื่อเป็นการต้อนรับป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองของหมู่เฮาจาวล้านนา จึงขอเชิญชวนพี่น้องในตำบลหนองป่าครั่งทุกครัวเรือน ทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อม ทำความสะอาดบ้านเรือนของท่าน และพื้นที่โดยรอบบริเวณบ้าน ตลอดจนถนนหนทาง ในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อต้อนรับสิ่งดี ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตก่อนเข้าสู่วันปี๋ใหม่เมือง และเพื่อให้ตำบลหนองป่าครั่งมีความสะอาด สวยงาม เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็น กำหนด big Cleaning day พร้อมกัน ในวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ค่ะ

และเพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลฯขอความร่วมมือทุกครัวเรือนเพิ่มความชื้นในอากาศโดยการรดน้ำต้นไม้เป็นประจำทุกวัน เพื่อเชียงใหม่มีอากาศที่สดใส ประฃาชนมีสุขภาพแข็งแรง

05 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมคลายร้อนให้กับเด็กๆ ต้อนรับช่วงปิดเทอมนี้ โดยเทศบาลฯ จะเปิดให้บริการสวนน้ำ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง บริเวณด้านหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ในวันอังคาร ที่ 3 เมษายน นี้

smileจึงขอเชิญชวน เยาวชน อายุ ไม่เกิน 12 ปี ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมัครสมาชิกสวนน้ำ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับใบสมัครได้ ณ ห้องวันสต๊อปเซอร์วิส ชั้น 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง


laughingข้อปฏิบัติในการใช้สวนน้ำ
1. เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 10.00 – 18.00 น. หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์หรือตามเทศบาลฯประกาศ
2. ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนใช้บริการ
3. แต่งกายด้วยชุดที่สุดภาพ อาบน้ำชำระร่างกายทุกครั้งก่อนลงสระ
4. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภทเข้ามารับประทานภายในบริเวณสระ
5. บุคคลที่ไม่ได้ลงว่ายน้ำ ห้ามนั่งบริเวณขอบสระว่ายน้ำ
6. ต้องรักษามารยาท ไม่วิ่งเล่น กระโดดน้ำ หรือส่งเสียงสร้างความรำคาญกับสมาชิก
7. ผู้ที่มาใช้บริการต้องมีสุขภาพแข็งแรง กรณีเป็นโรคติดต่อ มีบาดแผล ห้ามลงสระ
8. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ
9. ห้ามใส่ทรัพย์สินที่มีค่าของท่านลงสระ หากเกิดการสูญหายขึ้นทางเทศบาลฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
10. หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนลงสระทุกครั้ง
11. ผู้ใช้บริการ หากทำลายทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหาย ต้องชดใช้ตามจำนวนที่เทศบาลฯกำหนด
12. ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่เชิญบุคคลนั้นออกนอกบริเวณได้โดยทันที

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 132 หรือ 093-1377732
30 มีนาคม 2561

เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงใด้กำหนดรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต ดังนี้
๑.อายุระหว่าง ๑๗-๖๐ ปีบริบูรณ์
๒.น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี
๓.ไม่มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบ หรือดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง
๔.ไม่เป็นไข้มาลาเรียมาในระยะ ๓ ปีที่ผ่านมา และไม่เป็นกามโรค โรคติดเชื้อต่างๆ ไอเรื้อรัง ไอมีโลหิต , โลหิตออกง่ายผิดปกติ , โรคเลือดชนิดต่างๆ โรคหอบหืด ,โรคภูมิแพ้ , โรคลมชัก ,โรคผิวหนังเรื้อรัง , โรคหัวใจ ,โรคไต ,โรคเบาหวาน ,โรคไทรอยด์
๕.ไม่อยู่ในระหว่างทานยาแก้อักเสบในระยะ ๗ วันที่ผ่านมา
๖.ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์หรือสำส่อนทางเพศ,ไม่มีประวัติติดยาเสพติด
๗.งดการบริจาคโลหิตภายหลังผ่าตัด คลอดบุตร หรือแท้งบุตร ๖ เดือน
๘.สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หรือตั้งครรภ์

laughing บริจาคโลหิต ดีอย่างไร
- การบริจาคโลหิต เป็นการเจาะเลือดออกทางเส้นเลือดดำ ครั้งละ ๓๕๐-๔๕๐ ซีซี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาค ไขกระดูกจะสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทน ก่อให้เกิดประโยชน์
- ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วย
- ร่างกายได้สร้างเม็ดโลหิตใหม่
- กระตุ้นการทำงานของไขกระดูก
- ได้ตรวจสุขภาพร่างกายพื้นฐาน
- ลดความเสี่ยงโรคกล้ามเนื้อหัวใจตามเฉียบพลัน
- มีความสุขใจ ได้บำเพ็ญบารมีที่ยิ่งใหญ่
- ได้รับสิทธิพิเศษในการขอรับโลหิต กรณีผู้บริจาคหรือญาติ เจ็บป่วยต้องการโลหิต

 

20 มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง รับบริจาคมือถือเก่า ที่ไม่ใช้แล้ว ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
 เพื่อรวบรวมนำไป
- รีไซเคิลอย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากล
- ไร้มลพิษจากการจัดการที่ไม่ถูกวิธี
- ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รายได้จากการรีไซเคิลไปบริจาคให้แก่
- โรงพยาบาลที่ขาดแคลน 30 แห่งทั่วประเทศ
- ชมรมเพื่อนโรคไต แห่งประเทศไทย
- มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อป่าและสิ่งแวดล้อม

บริจาคมือถือเก่าได้ที่กล่องรับบริจาค เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยทางเทศบาลฯจะนำส่งที่ทำการไปรษณีย์ต่อไป

..เลิกทิ้ง ..เลือกบริจาคมือถือเก่า
ตัดสินใจวันนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา

19 มีนาคม 2561

วัดบวกครกน้อย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน และร่วมทำบุญ ในงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อุทิศส่วนกุศลทักษิณานุปทาน แด่ดวงวิญญาณพระสงฆ์วัดบวกครกน้อยที่มรณภาพทุกๆรูป

12 มีนาคม 2561

ระยะเวลาในการทำงาน ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

คุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษา
1.เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.มีสัญชาติไทย
3.มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
4.เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาทั้่งภาคเอกชน และรัฐบาล

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
2.สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา (ถ้ามี)

รับสมัครระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการประชาชน One Stop Service เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 127 กด 16

07 มีนาคม 2561

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ผู้ถือบัตรประชารัฐ หมู่ที่ 4

ตามที่ได้ประกาศแจ้งแก่ผู้ถือบัตรประชารัฐ ที่อาศัยอยู่หมู่ที่ 4 เชิญร่วมประชุมชี้แจงตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นั้น

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ประชุมเป็นวันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 พร้อมกันเวลา 19.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4

06 มีนาคม 2561

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 21  (313 รายการ)