เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล

ลงนาม


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
854
เดือนที่แล้ว
3,326
ปีนี้
33,186
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
158,770
ไอพี ของคุณ
34.200.222.93


ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 อัตรา และ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยมีระยะเวลาการรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 11 กันยายน นั้น 
บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฎรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้
ข้อปฏิบัติในการสอบ และวิธีการสอบ สามารถดูได้ตามไฟล์ภาพที่แนบมาค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-850421 ต่อ 124
15 กันยายน 2558

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ครั้งที่ 6,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ขอเชิญ ประชาชนตำบลหนองป่าครั่งที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีวาระที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 วาระ 2
10 กันยายน 2558

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ครั้งที่ 5,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ขอเชิญ ประชาชนตำบลหนองป่าครั่งที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีวาระที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 วาระ 1
07 กันยายน 2558

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ครั้งที่ 4,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ขอเชิญ ประชาชนตำบลหนองป่าครั่งที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีวาระที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 วาระ 2
03 กันยายน 2558

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สังกัด กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
กำหนดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 - 11 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างนี้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-850421 ต่อ 124
27 สิงหาคม 2558

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ครั้งที่ 3,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
"ขอเชิญ ประชาชนตำบลหนองป่าครั่งที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีวาระที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 วาระ 1 และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 วาระ 2
25 สิงหาคม 2558

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2558 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

รายละเอียดคุณสมบัติ และเอกสารประกอบการสมัคร ตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้
สอบถามรายละเอียดโทร.053-850421 ต่อ 124
24 สิงหาคม 2558

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ขอเชิญ ประชาชนตำบลหนองป่าครั่งที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีวาระที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 วาระ 1
17 สิงหาคม 2558

ประกาศ เรื่อง การกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์แก่เจ้าของร้านค้า สถานประกอบการ เรื่อง การกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่จำหน่ายและรับซื้อสินค้าและให้บริการ ได้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย ราคารับซื้อสินค้าและค่าบริการให้ผู้บริโภคและเกษตรกรเห็นอย่างชัดเจน ตามพ.ร.บ. ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
รายละเอียดคลิกที่ภาพประกาศจังหวัดเชียงใหม่
24 มิถุนายน 2558

ประกาศ เรื่อง การจ้างเด็กนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง การจ้างเด็กนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 (ระดับอุดมศึกษา)
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง มีความประสงค์จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างรายได้ จึงประกาศรับสมัครนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อปฎิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการประชาชน (One Stop Service) เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053-850421
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00น.
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามภาพที่แนบมานี้ หรือโทรสอบถามได้ที่ 053 - 850421
23 มิถุนายน 2558

ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างรายวัน ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประชาชนและความป,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างรายวัน ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประชาชนและความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2558 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างรายวัน เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตำแหน่ง พนักงานจ้างรายวัน (เจ้าหน้าที่พิทักษ์ความสงบ) จำนวน 3 อัตรา
กำหนดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30น. (ในวันเวลาราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมานี้ค่ะ
สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421
08 มิถุนายน 2558

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกาา จำนวน 1 อัตรา นั้น 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้รวมคะแนนของผู้เข้าสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้ไฟล์ภาพที่แนบมานี้
04 มิถุนายน 2558

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ระกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 7 เมษาบน 2558 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตรจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย
บัดนี้ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และการทดสอบความรู้ความสามารถในตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้
28 พฤษภาคม 2558

เชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา 2558,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา 2558
> > > วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เพื่อให้พุทธศาสนิกชานได้ร่วมประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่นยืนสืบไป เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกทุกท่าน รวมถึงผู้ประกอบการ สถานศึกษา สถานบริการ สถานเริงรมย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมใจกันถือปฏิบัติเป็นพุทธบูชา ในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2558 ดังต่อไปนี้
1. ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร ตามอาคารบ้านเรือน วัด หน่วยงาน สถานศึกษา ห้างร้าน บริษัท และร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์
2. ขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558
3. ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด นิมนต์พระภิกษุสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรมและจัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
4. เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด เจริญสมาธิภาวนา และประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดบวกครกน้อย
ในการนี้เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ณ วัดบวกครกน้อย ในวันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2558 
ภาคเช้า
06.00 น. ทำบุญตักบาตร ตามประเพณี
07.30 น. ไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตร ทำบุญตามประเพณี
ภาคค่ำ 
19.00 น. ไหว้พระสดมนต์ทำวัตร แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูบาหลวงเจ้ามหาทองสุข ศีลธรรมศรีวิชัย กล่าวนำคำเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
20.00 น. พระภิกษุสามเณรพร้อมคระศรัทธา ร่วมกันเวียนเทียน เสร็จพิธี
25 พฤษภาคม 2558

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลฯ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 นั้น
บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ราย ตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้
18 พฤษภาคม 2558

|<<<.....222324252627282930.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 26 / 32  (479 รายการ)