เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
2,197
เดือนที่แล้ว
4,674
ปีนี้
70,320
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
118,415
ไอพี ของคุณ
35.175.180.108


เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมให้บริการประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง โดยระงับและเฝ้าระวังอัคคีภัย พร้อมลดปัญหาฝุ่นละอองในช่วงวิกฤตหมอกควัน ตลอดจนมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากพายุลมแรง อย่างเต็มที่
15 พฤษภาคม 2555

07 พฤษภาคม 2555

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง  ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง   จัดกิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น  ประจำปี 2555 โดยเริ่มตั้งตั้ง เวลา  08.30  - 16.00  น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  และเวลา 16.15  น. ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ  เชียงใหม่  ไนท์ซาฟารี  ในวันอาทิตย์ที่  6  พฤษภาคม  2555 
02 พฤษภาคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ปิดงานกิจกรรม "ข่วงคนเมือง" อันเป็นพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้า บริการที่จัดมายาวนานอย่างต่อเนื่องกว่า 5 เดือน เป็นประจำทุกวันศุกร์ บริเวณหลังห้างสรรพสินค้า Big C Extra โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ภายในงานมีการแสดงจากกลุ่มศิลปวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่งและการประกาศรายชื่อพ่อค้า แม่ค้า ดีเด่น ตลอดจนนิทรรศการจัดแสดงภาพเก่าเล่าขานตำนานหนองป่าครั่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา
11 เมษายน 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับ วัดบวกครกน้อย ขอเชิญชวนเยาวชนตำบลหนองป่าครั่งเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2555 - 8 เมษายน 2555 ณ วัดบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2555 สามารถขอรับใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053 - 850421 (*การเข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
06 มีนาคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจัดกิจกรรมโครงการป้องกันหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเพื่อลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

27 กุมภาพันธ์ 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินภายในหมู่บ้าน และชี้แจงเกี่ยวกับสภาพปัญหาแนวทางการแก้ไขภายในตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00น. โดยในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ ประชาคมหมู่3 และหมู่7 บริเวณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ,วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ ประชาคมหมู่ 2และหมู่ 6 บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, วันพฤหัสบดีที่ 9 ประชาคมหมู่ 1และหมู่ 4 บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่ 1 และหมู่ 4,วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ประชาคมหมู่ 5 บริเวณศาลาเอนกประสงค์่ หมู่ 5
10 กุมภาพันธ์ 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2555 และการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าครั่ง ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2555 โดยในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ เทศบาลเคลื่อนที่พบหมู่ 3และหมู่ 7 บริเวณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ,วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ เทศบาลเคลื่อนที่พบหมู่ 2และหมู่ 6 บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, วันพฤหัสบดีที่ 9 เทศบาลเคลื่อนที่พบหมู่ 1และหมู่ 4 บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่ 1 และหมู่ 4,วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ เทศบาลเคลื่อนที่พบหมู่ 5 บริเวณศาลาเอนกประสงค์่ หมู่ 5 โดยในช่วงเช้าจะมีการบริการตัดผม ตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้า และช่วงบ่ายมีการเปิดรับเรื่องร้องเรียน และรับสมัครสัญญาณโครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน, ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสุนัขและแมว, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม, รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกครกน้อย และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ประจำปีการศึกษา 2555 และการจัดประชุมประชาคม จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามวันและเวลาดังกล่าว *การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (สอบถามเพิ่มเติม โทร.053 - 850421) 
30 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ (ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง) ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการมากมาย อธิเช่น เกมส์ปาลูกบอลเพื่อฝึกทักษะ เกมส์ปาสาวน้อยตกน้ำ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนของรางวัลและอาหารต่างๆมากมาย จากประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมการแสดงหลากหลายชุดจากเด็กและเยาวชนตำบลหนองป่าครั่ง
16 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานโครงสร้างการบริหารงาน การคลัง งบประมาณ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เวลา 09.30 - 11.30 น. ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555
16 มกราคม 2555

เนื่องด้วยประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า จึงใคร่ขอความร่วมมือส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า ปี 2555 ตามมารตการของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในปี 2555 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

(ข้อมูลเพิ่มเติม http://local.chiangmai.go.th หรือดาวน์โหลดประกาศจากเวปไซด์ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้ที่แบบฟอร์มด้านขวาบน)

09 มกราคม 2555

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 พร้อมชมการแสดงและร่วมกิจกรรมมากมาย
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ (ด้านหลังโรงพยาบาลหนองป่าครั่ง)
09 มกราคม 2555

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง มีความประสงค์ รับโอน (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1.ศึกษานิเทศก์ อันดับ คศ.2 จำนวน 1 อัตรา 
2.ครู อันดับ คศ.2 จำนวน 1 อัตรา
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์ที่จะโอน (ย้าย) พร้อมแนบสำเนาแฟ้มประวัติ หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา มายังเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน (ย้าย) ต่อไป
06 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมอวยพร นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
30 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งร่วมจัดงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 480 คน โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ สามหน้าบ้านทอฝัน
22 ธันวาคม 2554

|<<<.....20212223242526>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 24 / 26  (376 รายการ)