เชิญร่วมเดินรณรงค์ "๖๑ วันไม่เผา หนองป่าครั่งไร้หมอกควัน" วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา 07.00 น.

นับถอยหลังวันเลือกตั้ง

วัน
ชั่วโมง
ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
445
เมื่อวานนี้
424
เดือนนี้
7,623
เดือนที่แล้ว
6,737
ปีนี้
14,360
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
62,455
ไอพี ของคุณ
34.228.115.216


ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง  ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง   จัดกิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น  ประจำปี 2555 โดยเริ่มตั้งตั้ง เวลา  08.30  - 16.00  น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  และเวลา 16.15  น. ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ  เชียงใหม่  ไนท์ซาฟารี  ในวันอาทิตย์ที่  6  พฤษภาคม  2555 
02 พฤษภาคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ปิดงานกิจกรรม "ข่วงคนเมือง" อันเป็นพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้า บริการที่จัดมายาวนานอย่างต่อเนื่องกว่า 5 เดือน เป็นประจำทุกวันศุกร์ บริเวณหลังห้างสรรพสินค้า Big C Extra โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ภายในงานมีการแสดงจากกลุ่มศิลปวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่งและการประกาศรายชื่อพ่อค้า แม่ค้า ดีเด่น ตลอดจนนิทรรศการจัดแสดงภาพเก่าเล่าขานตำนานหนองป่าครั่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา
11 เมษายน 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับ วัดบวกครกน้อย ขอเชิญชวนเยาวชนตำบลหนองป่าครั่งเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2555 - 8 เมษายน 2555 ณ วัดบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2555 สามารถขอรับใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053 - 850421 (*การเข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
06 มีนาคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจัดกิจกรรมโครงการป้องกันหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเพื่อลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

27 กุมภาพันธ์ 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินภายในหมู่บ้าน และชี้แจงเกี่ยวกับสภาพปัญหาแนวทางการแก้ไขภายในตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00น. โดยในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ ประชาคมหมู่3 และหมู่7 บริเวณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ,วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ ประชาคมหมู่ 2และหมู่ 6 บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, วันพฤหัสบดีที่ 9 ประชาคมหมู่ 1และหมู่ 4 บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่ 1 และหมู่ 4,วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ประชาคมหมู่ 5 บริเวณศาลาเอนกประสงค์่ หมู่ 5
10 กุมภาพันธ์ 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2555 และการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าครั่ง ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2555 โดยในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ เทศบาลเคลื่อนที่พบหมู่ 3และหมู่ 7 บริเวณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ,วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ เทศบาลเคลื่อนที่พบหมู่ 2และหมู่ 6 บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, วันพฤหัสบดีที่ 9 เทศบาลเคลื่อนที่พบหมู่ 1และหมู่ 4 บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่ 1 และหมู่ 4,วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ เทศบาลเคลื่อนที่พบหมู่ 5 บริเวณศาลาเอนกประสงค์่ หมู่ 5 โดยในช่วงเช้าจะมีการบริการตัดผม ตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้า และช่วงบ่ายมีการเปิดรับเรื่องร้องเรียน และรับสมัครสัญญาณโครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน, ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสุนัขและแมว, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม, รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกครกน้อย และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ประจำปีการศึกษา 2555 และการจัดประชุมประชาคม จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามวันและเวลาดังกล่าว *การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (สอบถามเพิ่มเติม โทร.053 - 850421) 
30 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ (ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง) ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการมากมาย อธิเช่น เกมส์ปาลูกบอลเพื่อฝึกทักษะ เกมส์ปาสาวน้อยตกน้ำ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนของรางวัลและอาหารต่างๆมากมาย จากประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมการแสดงหลากหลายชุดจากเด็กและเยาวชนตำบลหนองป่าครั่ง
16 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานโครงสร้างการบริหารงาน การคลัง งบประมาณ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เวลา 09.30 - 11.30 น. ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555
16 มกราคม 2555

เนื่องด้วยประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า จึงใคร่ขอความร่วมมือส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า ปี 2555 ตามมารตการของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในปี 2555 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

(ข้อมูลเพิ่มเติม http://local.chiangmai.go.th หรือดาวน์โหลดประกาศจากเวปไซด์ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้ที่แบบฟอร์มด้านขวาบน)

09 มกราคม 2555

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 พร้อมชมการแสดงและร่วมกิจกรรมมากมาย
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ (ด้านหลังโรงพยาบาลหนองป่าครั่ง)
09 มกราคม 2555

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง มีความประสงค์ รับโอน (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1.ศึกษานิเทศก์ อันดับ คศ.2 จำนวน 1 อัตรา 
2.ครู อันดับ คศ.2 จำนวน 1 อัตรา
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์ที่จะโอน (ย้าย) พร้อมแนบสำเนาแฟ้มประวัติ หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา มายังเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน (ย้าย) ต่อไป
06 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมอวยพร นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
30 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งร่วมจัดงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 480 คน โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ สามหน้าบ้านทอฝัน
22 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยช่างไฟฟ้า โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 - 22 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053 - 850 421) หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากแบบฟอร์มทางขวามือ
14 ธันวาคม 2554

เทศบาลหนองป่าครั่ง ต้อนรับพัฒนาการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานข่วงคนเมืองตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา
13 ธันวาคม 2554

|<<<.....171819202122>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 21 / 22  (329 รายการ)