เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
194
เดือนนี้
2,323
เดือนที่แล้ว
4,589
ปีนี้
65,772
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
113,867
ไอพี ของคุณ
35.175.191.168


ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง ผลสอบการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้รวมผลคะแนนการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้วมีผู้ผ่านเกณฑ์ รายชื่อตามภาพแนบมานี้
* * * ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบผ่านมารายงานตัวในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
26 ธันวาคม 2557

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการดำเนินการคัดเลือกฯตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัมนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างวันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียนในการดำเนินการคัดเลือกฯ โดยมีรายละเอียดตามภาพที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะดำเนินการคัดเลือกฯ ในวันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าคั่ง ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มารายงานตัว เวลา 09.00 - 09.30น. หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124
19 ธันวาคม 2557

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร 
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 19 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30น.) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร เงื่อนไขการรับสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร สามารถดูได้ตามภาพที่แนบมาค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124
01 ธันวาคม 2557

 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนชาวตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมงานเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ณ ลานเอนกประสงค์ ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 

เวลา 8.00 น. ขอเชิญทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมพิธีถวายพานพุ่ม 
เวลา 08.30 – 12.00 น. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรับการบริการตรวจสุขภาพกาย และสุขภาพช่องปากฟรี!!! สำหรับประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
เวลา 11.00น. ขอเชิญสมาชิกของทุกหมู่บ้าน ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านของท่านในตำบลหนองป่าครั่งเพื่อเทิดไท้พระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เวลา 18.00น. ขอเชิญชาวหนองป่าครั่งทุกท่านร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรและเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลแก่พ่อดีเด่น ณ ลานเอนกประสงค์ หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
หมายเหตุ : การแต่งกาย
ภาคเช้า - ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ : เครื่องแบบเต็มยศ (ประพับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
- บุคคลทั่วไป
(สุภาพบุรุษ) : ชุดสากลนิยม / ชุดไทยพระราชทาน / เครื่องแบบตามสังกัด / (ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
(สุภาพสตรี) : ชุดไทยห่มสไบ / พื้นเมืองห่มสไบ / นุ่งกระโปรง,ผ้าถุง / เครื่องแบบตามสังกัด (ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ภาคค่ำ - เสื้อสีเหลือง
>>> ทั้งนี้เทศบาลฯ ขอความร่วมมือทุกท่านรับประทานอาหารเย็นจากบ้านก่อนมาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา 18.00 น.

28 พฤศจิกายน 2557

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 
บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฎชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้
กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ภาคเช้าสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421

18 พฤศจิกายน 2557

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน แอ่ววัดบวกครกน้อย ร่วมทำบุญ ในป๋าเวณียี่เป็งบ้านเฮา ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 
+ + เวลา 06.00น. ร่วมทำบุญตักบาตร บูชาควักสะเดาะเคราะห์ ณ วัดบวกครกน้อย
+ + เวลา 8.00น. ขอเชิญร่วมฟังธรรมเทศนา “กัณฑ์เทศมหาชาติ 15 กัณฑ์” 
+ + เวลา 10.00น. ขอเชิญร่วมพิธีเลี้ยงเจ้าที่หัวฝาย และสุมาคารวะลำน้ำคาว ณ ลำน้ำแม่คาวหมู่ที่ 4 
+ + เวลา 18.30น. ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมเทศนา “อานิสงส์ผางประทีป” โดยท่านพระครูบาหลวงเจ้ามหาทองสุข สิริวิชโย ศีลธรรม ศรีวิชัย พร้อมประชาชนร่วมกันจุดผางประทีบ 
+ + จากนั้นร่วมฟังธรรม “เทศน์เสียงดี นครกัณฑ์ โดยท่านอธิการประพันธ์ อัตตะภัณโต วัดสันป่าเปา อ.สันทราย
>>> มาร่วมเข้าวัดทำบุญ ก่อนปากั๋นออกไปลอยกระทง เนื่องในป๋าเวณียี่เป็ง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน นี้ ณ วัดบวกครกน้อยเน่อเจ้า <<<
05 พฤศจิกายน 2557

     ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบภาคความรุ้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไปแล้วนั้น 
     บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้รวมผลคะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามลำดับคะแนนเพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหาะสมกับแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้
     โดยจะทำการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
27 ตุลาคม 2557

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างรายวัน ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประชาชนและความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
- ตำแหน่งพนักงานจ้างรายวัน (พิทักษ์ความสงบ) จำนวน 2 อัตรา 
- กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30น. (ในวันเวลาราชการ ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
- รายละเอียดตามภาพแนบค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421
20 ตุลาคม 2557

 ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วันเวลา และสถานที่สมัคร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร และเงื่อนไขในการสมัคร ตามไฟล์ภาพที่แนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 101
07 ตุลาคม 2557

วันเสาร์ที่ 20 กันยายนนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญชวน ชาวตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ เวลา 16.00น. เป็นต้นไป ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 

ภายในงานพบกับกิจกรรมการแสดงความสามารถของเยาวชนตำบลหนองป่าครั่ง การจัดซุ้มกิจกรรมลุ้นรางวัลปากระป๋อง สอยดาว โยนห่วง ปาโป่ง ช้อนไข่เศรษฐี บิงโก และร่วมกิจกรรมพิเศษจากบิ๊กซีเอ๊กซ์ตร้า ถ่ายภาพกับพี่หมีมาสค็อต ที่สำคัญอย่าลืม!!! แต่งตัวย้อนยุคให้เจ๋งกว่าใคร หากโดนใจจะได้รับรางวัลการแต่งกายภายในงาน มาร่วมสนุกกับเยาวชนของชาติ ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เน่อเจ้า
19 กันยายน 2557

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน ตามโครงการศูนย์ประสานรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามภาพที่แนบ

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1 - 2 มารายงานตัวในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยให้เริ่มมาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
26 สิงหาคม 2557

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฎรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดังภาพแนบมานี้

กำหนดการสอบคัดเลือก
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ภาคเช้าสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่ 09.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
18 สิงหาคม 2557

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างรายวัน ตามโครงการศูนย์ประสานรักษาความเรียบร้อยของประชาชน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
- ตำแหน่งพนักงานจ้างรายวัน (พิทักษ์ความสงบ) จำนวน 5 อัตรา 
- กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ระหว่างวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30น. (ในวันเวลาราชการ ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
- รายละเอียดตามภาพแนบค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421
23 กรกฎาคม 2557

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง ผลสอบการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน ตำแหน่ง พิทักษ์ความสงบ จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงันที่ 28 เมษายน 2557 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 แล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้สอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามลำดับคะแนน ตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1 - 3 มารายงานตัว ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ทั้งนี้ ไม่มารายงานตัวตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
03 มิถุนายน 2557

          ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลืกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
          บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้รวมผลคะแนนการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้วมีผู้ผ่านเกณฑ์ตามลำดับคะแนน (ตามไฟล์ภาพที่แนบ)

           ทั้งนี้ให้ผู้สอบคัดเลือกตั้ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
           ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
29 พฤษภาคม 2557

|<<<.....161718192021222324.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 20 / 25  (365 รายการ)