เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
5,107
เดือนที่แล้ว
4,581
ปีนี้
9,688
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
135,272
ไอพี ของคุณ
3.233.221.149


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ที่แนบมานี้ http://www.nongpakhrang.go.th/docs/files/tb_files_305_1.pdf

การสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครฯ ได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกาสารทุกฉบับด้วยตนเองพร้อมใบสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 4 - 26 มกราคม 2559 ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-850421 ต่อ 124
21 ธันวาคม 2558

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุ และชมรมรักษ์สุขภาพตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม "กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ (Bike for Dad)" เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม เวลา 06.00 น. ณ ลานกิจกรรมหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยใช้เส้นทางภายในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง ดังนี้
1. จุดเริ่มต้น ลานกิจกรรมด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
2. เลี้ยวขวา ไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
3. ผ่านสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เลี้ยวขวาที่สามแยก แล้วเลี้ยวซ้ายออกซอย 9 หมู่ที่ 7
4. ออกจากซอย 9 ถึงถนนวงแหวน ตรงไปเข้าด้านหลังมหาวิทยาลัยพายัพ
5. ปั่นผ่านด้านในมหาวิทยาลัยพายัพออกด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตรงไปผ่านวงเวียน
6. ออกมาถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง เลี้ยวซ้าย 
7. ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าซอยร้านพรพิฆเนศ ตรงไปผ่านศาลาหมู่ที่ 4 
8. ตรงไปผ่านหมู่บ้านหนองอินทร์ ผ่านบ้านทอฝัน ผ่านหลังแมคโคร แล้วเลี้ยวซ้ายที่สามแยก
9. ตรงไปผ่านโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สิ้นสุดที่ลานกิจกรรมด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 06.00 น. ณ ลานกิจกรรมหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ค่ะ
09 ธันวาคม 2558

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้รวมผลคะแนนการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามลำดับคะแนน ปรากฎตามเกสารแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งคนงานทั่วไป ลำดับที่ 1, 2 และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124
30 พฤศจิกายน 2558

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา 
บัดนี้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 
รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124
26 พฤศจิกายน 2558

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฎรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้
กำหนดการสอบ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป ภาคเช้า เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
2. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ภาคบ่าย เวลา 13.30น. เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.053-850421 ต่อ 124
25 พฤศจิกายน 2558

ตามที่เทศาบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา 
บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้สรุปผลคะแนนการสอบฯเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามลำดับเลขประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จำนวน 1 ราย
รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้
กำหนดสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124
24 พฤศจิกายน 2558

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัตดนี้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้
กำหนดการสอบ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124
20 พฤศจิกายน 2558

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา 
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 16 - 24 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
ดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร กรุณาคลิกลิงค์ https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang/posts/993642850701608

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124
10 พฤศจิกายน 2558

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 19 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
ดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร กรุณาคลิกลิงค์ https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang/posts/991355314263695

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124
04 พฤศจิกายน 2558

        ช่วงปลายฝนต้นหนาวระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม เป็นช่วงที่เด็ก ๆ มักจะป่วยบ่อย เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงและมักจะรับเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะไวรัส RSV ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดแต่ส่งผลรุนแรง ถึงขั้นปอดอักเสบติดเชื้อได้
       เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงอยากฝากเกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรค RSV ให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจในอาการของโรค เพื่อจะได้ป้องกันโรคนี้ให้ห่างไกลจากลูกหลานของท่านค่ะ

     RSV เป็นเชื้อไวรัสที่รู้จักกันมานานแล้วในวงการแพทย์ จริงๆ แล้วไวรัส RSVพบครั้งแรกตั้งแต่ปี 1955 (พ.ศ. 2498) ซึ่งมีการตรวจพบในลิงชิมแปนซีที่เกิดอาการป่วยจากหวัด ต่อมาไม่นานก็พบว่าสามารถติดต่อได้ในมนุษย์ และเป็นสาเหตุของอาการหรือโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็ก
       RSV ย่อมาจาก Respiratory Syncytial virus (RSV) เป็นไวรัสที่พบมากและเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่มีอากาศชื้นโดยเฉพาะหน้าฝน สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ เพียงการสัมผัสใกล้ชิด หรือสัมผัสสารคัดหลั่งทางตาหรือจมูก และทางลมหายใจ ดังนั้นในเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นหวัดจึงเสี่ยงต่อการรับและแพร่กระจายเชื้อไวรัสตัวนี้มาก และเด็กเล็กสามารถได้รับเชื้อไวรัสได้ตั้งแต่แรกเกิดกันเลยทีเดียว โดยเชื้อไวรัสนี้จะมีระยะฟักตัวประมาณ 2-6 วัน

ถ้าได้รับไวรัส RSV ทำให้เกิดอาการอย่างไร
RSV ก่อโรคในทางเดินหายใจ แบ่งอาการเป็น 3 กลุ่มคือ
1. ทางเดินหายใจส่วนต้นอักเสบ ทำให้มีอาการคล้ายหวัด มีไข้ มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล คออักเสบ
2. ทางเดินหายใจส่วนล่างอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบ ซึ่งมักเป็นในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ในบางรายมีอาการรุนแรง ไข้สูง หอบเหนื่อย ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ไวรัส RSV ตั้งแต่ 40 –90 % รวมไปถึงปอดบวมอาการรุนแรงมากในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี
3. กลุ่มอาการตายเฉียบพลันในทารก (sudden infant death syndrome, SIDS) พบการตายโดยไม่ทราบสาเหตุแต่สงสัยว่าไวรัส RSV อาจมีส่วนร่วมด้วย

อาการของเด็กที่ติดเชื้อไวรัส RSV จะต่างจากการเป็นหวัดธรรมดาอย่างไร
เด็กที่เป็นหวัดธรรมดาจะมีอาการเป็นแบบหวัด มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล กินน้ำ กินนมได้ อาจกล่องเสียงอักเสบ หลอดลมอักเสบ ไอแบบมีเสมหะร่วมด้วย ซึ่งจะหายได้ใน 5-7 วัน แต่อาการที่เกิดจากไวรัส RSV คือ อาการหอบ เหนื่อย บางคนหอบมากจนเป็นโรคปอดบวม หายใจหอบจนอกบุ๋ม หายใจแรงจนหน้าอกโป่ง หายใจออกลำบาก หรือหายใจมีเสียงวี้ดแบบหลอดลมฝอยอักเสบ บางรายไอมากจนอาเจียน ซึมลง ตัวเขียว กินข้าว กินน้ำ กินนมไม่ได้ทางที่ดีถ้าเด็กมีไข้ 3วันควรรีบพาไปพบแพทย์

RSV รักษาอย่างไร
ไวรัสRSV ยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ป้องกัน  รวมถึงไม่มียารักษาโดยเฉพาะ ดังนั้นเมื่อเด็กได้รับไวรัสนี้จึงต้องรักษาตามอาการ เช่น ระวังการขาดน้ำเพราะจะยิ่งทำให้เสมหะเหนียวข้นและเชื้อลงปอด อาจต้องใช้ยาพ่นร่วมกับ oxygen เพื่อช่วยขยายหลอดลม รับประทานยาลดไข้ตามอาการทุก 4 – 6 ชั่วโมงพร้อมกับเช็ดตัวลดไข้ นอนพักผ่อนเยอะๆ ร่างกายก็จะฟื้นตัวอย่างช้าๆ ใช้เวลาประมาณ 7 – 14 วัน จึงจะหาย แต่หลังจากหายแล้ว หลอดลมและถุงลมฝอยของเด็กจะมีอาการอักเสบได้ง่ายเมื่อติดเชื้อครั้งใหม่ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลเป็นพิเศษทั้งเรื่องอาหารและการออกกำลังกายในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

แนวทางการป้องกัน
วิธีป้องกันคือการรักษาความสะอาด คนที่ใกล้ชิดเด็กเล็กควรล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดคนป่วย
1. ล้างมือให้เด็กบ่อยๆ รวมถึงคนรอบข้างด้วยก็จำเป็นต้องล้างมือบ่อยๆ เช่นกัน
2. เมื่อมีเด็กป่วย หากเป็นไปได้ให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน แต่หากไม่สามารถรับกลับบ้านได้ ให้แยกเด็กแยกเครื่องใช้ของเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
15 ตุลาคม 2558

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
เรื่อง ผลสอบการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2558 และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 นั้น
บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้รวมผลคะแนนการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามลำดับคะแนน ซึ่งสามารถเข้าดูได้ทางเพจfacebookงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง คลิกที่นี่ >>  https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang

ทั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะแจ้งให้มารายงานตัว ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. เชียงใหม่มีมติให้ความเห็นชอบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421
29 กันยายน 2558

***แก้ไขกำหนดการสอบสัมภาษณ์*** 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
 ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 นั้น 
บัดนี้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้สรุปผลคะแนนการสอบฯ เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามลำดับเลขประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้ 
กำหนดการสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วงเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
22 กันยายน 2558

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้รวมผลคะแนนการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามลำดับคะแนน ตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้

ทั้งนี้ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 
18 กันยายน 2558

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 อัตรา และ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยมีระยะเวลาการรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 11 กันยายน นั้น 
บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฎรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้
ข้อปฏิบัติในการสอบ และวิธีการสอบ สามารถดูได้ตามไฟล์ภาพที่แนบมาค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-850421 ต่อ 124
15 กันยายน 2558

ขอเชิญ ประชาชนตำบลหนองป่าครั่งที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีวาระที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 วาระ 2
10 กันยายน 2558

|<<<.....161718192021222324.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 20 / 27  (402 รายการ)