เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
2,909
เดือนที่แล้ว
4,877
ปีนี้
2,909
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
128,493
ไอพี ของคุณ
100.26.179.196


ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งที่อาศัยอยู่บริเวณหมู่ที่ 6 (บ้านจัดสรรทหาร) การไฟฟ้าฯ จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อเข้าทำการสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน ในวันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น ถึงเวลา 12.00 น จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวัน เวลา ดังกล่าว
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อโดยตรงที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทร.053-241226

25 พฤศจิกายน 2562

ด้วยศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตองลีก ภายในตำบลหนองป่าครั่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 จึงขอเชิญชวนเยาวชน ประชาชน ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ และบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว

โดยการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทเดียวหญิง
2. ประเภทเดียวชาย

การรับสมัคร
สามารถสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารสวนน้ำเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในวันและเวลาราชการ
หมายเลขติดต่อ โทร.080-1324124 สท.ศรีโรจน์ อินชัย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

14 พฤศจิกายน 2562

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 “เขตปลอดภัยทางเดินอากาศตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อย และกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ โคมลอย โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดคล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน หากมีผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

11 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมงานถนนอิ่มบุญ เนื่องในป๋าเวณียี่เป็ง ในวันจันทร์ 11 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยจะทำการปิดถนนหมู่ 4 ตั้งแต่ปากซอยร้านพรพิฆเนศ ถึงศาลารวมใจ หมู่ 4

ในการนี้ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน อาหาร น้ำ ขนม ในงานถนนอิ่มบุญ เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในเดือนยี่เป็งนี้ แจ้งความประสงค์ที่ได้ พ่อหลวงอนันต์ โทร.081-7165363

08 พฤศจิกายน 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมบูชา ตานโคม แขวนโคม เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในป๋าเวณียี่เป็งของชาวล้านนา ซึ่งการบูชา ตานโคม และแขวนโคมในช่วงเดือนยี่เป็ง เป็นการแสดงออกถึงการบูชา เคารพ เพื่อให้เห็นความสว่างของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และการถวายแสงสว่างแด่องค์พระธาตุ
ร่วมตานโคม โคมละ 40 บาท และร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ ยี่เป็ง กัณฑ์ชูชก ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนวดแผนไทย ตรงข้ามวัดบวกครกน้อย

07 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง ผลสอบการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

           ตามที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

            บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

            ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 รายงานตัวในตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองสวัสดิการสังคม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

06 พฤศจิกายน 2562

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ เรียบร้อยแล้ว รายชื่อปรากฎตามไฟล์ภาพที่แสดง

31 ตุลาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับวัดบวกครกน้อย และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญพี่น้องในตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมงาน “ป๋าเวณี ยี่เป็งหนองป่าครั่ง ประจำปี 2562” วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
- เวลา 09.00 น. ขอเชิญศรัทธาประชาชนทุกท่านร่วมเตรียมครัวกระทง (ควัก) ข้าวลดเคราะห์, เตรียมเครื่องสุมาคารวะลำน้ำคาว ณ วัดบวกครกน้อย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
- เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป เชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ทำบุญตักบาตร บูชาควักลดเคราะห์ ณ วัดบวกครกน้อย
- เวลา 09.00 น. เชิญร่วมพิธีสุมาคารวะน้ำคาว ณ ฝายลำน้ำคาวหมู่ 2
- เวลา 18.00น. เชิญรับฟังเทศน์ “กัณฑ์อานิสงส์ผางปะทีป”
- เวลา 19.00 น. เชิญรับฟังเทศน์ “กัณฑ์ชูชก”
- เวลา 20.30 น. นำสะเปาไปลอยที่แม่น้ำปิง

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421

28 ตุลาคม 2562

ภาพบรรยากาศขณะนี้ ตั้งโต๊ะเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินวัดบวกครกน้อย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนวดแผนไทยตรงข้ามวัดบวกครกน้อย มีโรงทานก๋วยเตี๋ยวแก่ผู้ร่วมทำบุญกฐิน จากชมรมนวดแผนไทย สาขา 1 และร้านต้อม ก๋วยเตี๋ยวเรือยกซด ท่านที่สนใจร่วมทำบุญได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะคะ

28 ตุลาคม 2562

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

กำหนดการสอบคัดเลือก
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ ในวันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124

 

22 ตุลาคม 2562

21 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

18 ตุลาคม 2562

ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดรายการแข่งขันฟุตบอลการกุศล “เตะเพื่อจิ๋ว” เพื่อช่วยเหลือนายธนรัตน์ แซ่ลี หรือน้องจิ๋ว เยาวชนตำบลหนองป่าครั่ง ที่ได้ประสบเหตุหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนื่องจากลิ่มเลือดอุดตัน ขณะนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนครพิงค์

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมฟุตบอลการกุศล “เตะเพื่อจิ๋ว” และร่วมทำบุญบริจาคสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล ภายในงานวันที่ 13 – 15 ตุลาคม นี้ ณ สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เวลา 18.00 น.

11 ตุลาคม 2562

วัดบวกครกน้อย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าศาลา-หนองป่าครั่ง และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชิญทุกท่านร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรม “ข่วงเทศน์ข่วงธรรม” วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ลานด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

กำหนดการ
- เวลา 18.00 น. ลงทะเบียน ร้องเพลงธรรมะ
- เวลา 19.00 น. เชิญร่วมตอบปัญหาธรรมะ
- เวลา 20.00 น. เชิญร่วมฟังธรรมเทศนา เรื่อง วิถีพุทธ วิถีธรรม นำสุขสู่ชุมชน โดย พระใบฎีกา สมศักดิ์ ปิยวณฺโณ พระนักเทศน์แห่งล้านนา แห่งสำนักสงฆ์อารามสันติสุข ต.เหมืองผ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และพระมหาสกุล มหาวีโร ดร.เจ้าอาวาสวัดผ้าขาว ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จึงขอเชิญศรัทธาประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรม ข่วงเทศน์ข่วงธรรม พร้อมกันเวลา 18.00 น. วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคมนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เจ้า

07 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
.............................................................
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ สังกัด กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ตามภาพที่แสดง

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124

04 ตุลาคม 2562

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 27  (392 รายการ)