เชิญร่วมงาน "สืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" วันเสาร์ ที่ 13  เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบวกครกน้อย

ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,153
เดือนที่แล้ว
17,536
ปีนี้
40,067
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
88,162
ไอพี ของคุณ
54.82.119.116


เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญผู้ปกครองพาลูกจูงหลานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

โดยในปีนี้ทางเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมการแสดง จากเด็กและเยาวชนในตำบลหนองป่าครั่ง
- ซุ้มกิจกรรมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม จากพี่ๆเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง
- การแสดงร้องเพลงรณรงค์ลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม
- การแสดงโชว์สุนัขตำรวจ
- การแสดงโชว์แต่งกายจากเศษวัสดุเหลือใช้

  • เด็กๆ ที่มาร่วมงานนำขยะที่รีไซเคิล มาแลกรับคูปอง ณ จุดลงทะเบียน
  • เด็กๆ ที่มีสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล หรือวัสดุเหลือใช้ สามารถนำมาแลกรับคูปอง ณ จุดลงทะเบียน เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่

laughing ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางเทศบาลฯ ขอความร่วมมือทุกท่านใช้ถุงผ้า หรือถุงกระดาษมาใส่ของขวัญ หรือขนม กลับบ้าน เพื่อลดการใช้พลาสติก กล่องโฟม ซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

smile ในการนี้ เทศบาลฯ ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก ไม่ว่าจะเป็นขนม หรือของเล่นต่างๆ หรือร่วมตั้งซุ้มอาหาร เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน และทำกิจกรรมในวันเด็ก (งดใช้กล่องโฟม) โดยท่านที่สนใจร่วมสนับสนุน สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง หากท่านใดไม่สามารถนำของขวัญมามอบด้วยตนเอง ขอให้ท่านแจ้งมายังเทศบาลฯ เบอร์โทรศัพท์ 053-850421 จะได้นำรถไปรับของขวัญถึงที่บ้านท่าน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562ในเวลาราชการ

07 มกราคม 2562

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ทุกท่าน ร่วมประชุมประจำปี 2561 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานประจำปี และคัดเลือกสมาชิกกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ และอนุกรรมการกองทุนฯ ที่หมดวาระ ในวันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 พร้อมกันเวลา 19.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ค่ะ

07 มกราคม 2562

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบล หนองป่าครั่ง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยมีระยะเวลาการรับสมัครวันที่ 20-28 ธันวาคม 2561 นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง


กำหนดการสอบคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดโทร.053-850421 ต่อ 124

04 มกราคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00น. ณ ลานเอนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีการจัดกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ การแสดงหลากหลายชุด จากเด็กและเยาวชนในตำบลหนองป่าครั่ง , ร่วมสนุกกับเกมส์หลากหลายจากซุ้มกิจกรรมของพี่ๆเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง เด็กๆ รับของขวัญ ของรางวัล และอาหารขนม ฟรี!!!ตลอดงาน

จึงขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก ไม่ว่าจะเป็นขนม หรือของเล่นต่างๆ หรือร่วมตั้งซุ้มอาหาร เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน และทำกิจกรรมในวันเด็ก

โดยท่านที่สนใจร่วมสนับสนุน สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง หากท่านใดไม่สามารถนำของขวัญมามอบด้วยตนเอง ขอให้ท่านแจ้งมายังเทศบาลฯ โทร. 053-850421 เทศบาลฯจะได้นำรถไปรับของขวัญถึงบ้านท่าน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 ในเวลาราชการ ค่ะ

28 ธันวาคม 2561

ด้วย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ประกอบกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งมีความประสงค์ที่จะรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งบริหารที่ว่างและมีความประสงค์รับโอน
1. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
4. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติการรับโอนและเอกสารประกอบการรับโอน ตามไฟล์ภาพที่แสดง

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 124

26 ธันวาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง รับบริจาคมือถือเก่า ที่ไม่ใช้แล้ว ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะที่ 2

โดยจะนำไป
- รีไซเคิลอย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากล
- ไร้มลพิษจากการจัดการที่ไม่ถูกวิธี
- ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริจาคมือถือเก่าได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดยทางเทศบาลฯจะนำส่งที่ทำการไปรษณีย์ต่อไป

14 ธันวาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กำหนดรับลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน/ตอน สุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ลงทะเบียนได้ที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053-850421 ต่อ 127 ต่อ 14

06 ธันวาคม 2561

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นั้น
บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้สรุปผลคะแนนการสอบฯ เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามลำดับเลขประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จำนวน 1 ราย รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

กำหนดการสอบคัดเลือก
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

06 ธันวาคม 2561

20 พฤศจิกายน 2561

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ตามไฟล์ภาพที่แสดง

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 124

15 พฤศจิกายน 2561

14 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนทุกท่าน และหรือหน่วยงานที่รับการบริการ จากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ร่วมทำแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

โดยท่านสามารถแสกน QR Codeนี้ หรือคลิกลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/km7831
แล้วเข้าตอบแบบสอบถามได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ค่ะ

สอบถามรายละเอียดโทร.053-850421 ต่อ 130

13 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับวัดบวกครกน้อย และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญพี่น้องในตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมงาน “ป๋าเวณี ยี่เป็งหนองป่าครั่ง ประจำปี 2561” วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2561 และร่วมประกวดจัดซุ้มประตูป่าบริเวณหน้าบ้าน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา

กำหนดการ

วันที่ 20 พฤศจิกายน
เวลา 09.00 น. ขอเชิญผู้นำชุมชน ทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนทุกท่าน ร่วมตกแต่งสถานที่ ณ วัดบวกครกน้อย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมเตรียมครัวกระทง (ควัก) ข้าวลดเคราะห์, เตรียมเครื่องสุมาคารวะลำน้ำคาว ณ วัดบวกครกน้อย
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการออกตรวจซุ้มประตูป่า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
เวลา 06.00 น. เชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ทำบุญตักบาตร บูชาควักลดเคราะห์ ณ วัดบวกครกน้อย
เวลา 09.00 น. เชิญร่วมพิธีสุมาคารวะน้ำคาว ณ ฝายลำน้ำคาวหมู่ 2
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เชิญร่วมรับประทานเย็น ข่วงอิ่มบุญ ณ บริเวณหลังวัดบวกครกน้อย
เวลา 18.00น. เชิญรับฟังเทศน์ “กัณฑ์อานิสงส์ผางปะทีป”
เวลา 19.00 น. เชิญรับฟังเทศน์ “กัณฑ์ชูชก”
เวลา 20.00 น. ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลการประกวดซุ้มประตูป่า

เชิญทุกบ้านทุกครัวเรือนร่วมประกวดจัดซุ้มประตูป่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา ⭐ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ one stop service ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เวลา 08.30 – 16.30 น. ใบสมัครยื่นพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ประกวดในคืนวันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561

และขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน อาหาร น้ำ ขนม ในกิจกรรมข่วงอิ่มบุญ วัดบวกครกน้อย เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในเดือนยี่เป็งนี้ แจ้งความประสงค์ที่ได้ วัดบวกครกน้อย และห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421

13 พฤศจิกายน 2561

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยมีระยะเวลาการรับสมัครวันที่ 29 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561 นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามไฟล์ภาพทีแสดง

วิธีการสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการประเมินบุคคลเพื่อประเมิน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพ จริยธรรม คุณธรรม และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอื่น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

กำหนดการสอบคัดเลือก
ทำการสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดโทร.053-850421

08 พฤศจิกายน 2561

ประชาสัมพันธ์การจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

02 พฤศจิกายน 2561

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 23  (338 รายการ)