เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
2,613
เดือนที่แล้ว
4,712
ปีนี้
61,473
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
109,568
ไอพี ของคุณ
18.205.109.82


30 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และวัดบวกครกน้อย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562
- เวลา 08.30น. ขอเชิญร่วมโครงการหล่อเทียนพรรษา การบรรยายให้ความรู้ โดยปราชญ์ชาวบ้าน เรื่องวิธีการหล่อเทียนเข้าพรรษาตามประเพณีพื้นบ้านล้านนา พร้อมวิธีปฏิบัติ ศาสนพิธี
- เวลา 09.00 – 10.30 น. เชิญร่วมฟังธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และเชิญทุกท่านร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ลงแบบพิมพ์ ตามลำดับพระสงฆ์เจริญมลคลคาถา จากนั้นประธานในพิธีฯ ถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
- เวลา 09.00 น. เชิญศรัทธาประชาชน ร่วมตกแต่งดาต้นเทียนพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย
- เวลา 13.00น เชิญร่วมขบวนรถแห่ ถวายเทียนพรรษา 7 วัด ไปยังวัดหนองบวกส้ม วัดหนองป่าครั่ง วัดกู่คำ วัดแม่คาว วันศรีบัวเงิน วัดบวกครกหลวง
- เวลา 16.30น. ขอเชิญศรัทธาประชาชนทุกท่าน ร่วมแห่เทียนพรรษา ถวาย ณ วัดบวกครกน้อย ตั้งขบวนแห่เทียนจากสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ไปยังวัดบวกครกน้อย

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อความเป๋นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว ณ วัดบวกครกน้อย

27 มิถุนายน 2562

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร รายละเอียดปรากฏไฟล์ภาพที่แสดง

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 28 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-850421 ต่อ 124

17 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนในตำบลทุกท่าน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อเสนอโครงการต่าง ๆ สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีกำหนดการดังนี้

 • วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ออกประชาคม หมู่ที่ 2 และ ม.6 ณ วัดบวกครกน้อย
 • วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ออกประชาคม หมู่ที่ 3 และ ม.7 ณ อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 • วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ออกประชาคม หมู่ที่ 1 และ ม.4 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 4

      จึงขอเชิญประชาชนในตำบลทุกท่านร่วมประชุมประชาคม โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเสนอแนะความคิดเห็นความต้องการของพี่น้องประชาชนในการพัฒนาตำบลหนองป่าครั่งอย่างยั่งยืน

28 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง


จัดโดยอำเภอเมืองเชียงใหม่ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ภายในงานพบกับกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาบริการแก่ท่าน ฟรี !!! ทุกรายการ ดังนี้

 •  บริการตัดผมชายและหญิง ฟรี จาก วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 • บริการให้ความรู้ด้านการเกษตร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และรางแปลง และคลินิกพืช จาก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ จาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • บริการให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า การใช้แอพพลิเคชั่นการไฟฟ้า จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
 • กิจกรรมเพื่อชุมชน ศาสนา และการศึกษา รับสมัครสมาชิก big c จาก บิ๊กซี สาขาหางดง 1
 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียง จาก พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่
 • กิจกรรมสมัครแอพพลิเคชั่น Mymo ธนาคารออมสินฟรี รับกระปุกออมสิน “ออมจัง”
 • บริการนวดฝ่าเท้า โดยชมรมนวดแผนไทยหนองป่าครั่ง
 • บริการตรวจสุขภาพทั่วไป โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421

22 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนทุกท่าน และหรือหน่วยงานที่รับการบริการ จากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ร่วมทำแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

โดยท่านสามารถแสกน QR Codeนี้ หรือคลิกลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/km7831 
แล้วเข้าตอบแบบสอบถามได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ค่ะ

สอบถามรายละเอียดโทร.053-850421 ต่อ 125

07 พฤษภาคม 2562

เชิญร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลฯ บริการรถรับ-ส่ง ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2562
--------------------------------------------
จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562

วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562
- เวลา 06.30 น.พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดพระสิงห์ราชวรมหวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562
- เวลา 07.30 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562
- เวลา 15.00 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

การแต่งกาย : จิตอาสา : เครื่องแบบจิตอาสา , ประชาชนทั่วไป : เสื้อสีเหลือง

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ทางเทศบาลฯ มีรถรับ – ส่งไปยังบริเวณงาน ขึ้นรถได้ ณ ลานด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม รถออกเวลา 06.00 น. และวันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม รถออกเวลา 14.00 น.

03 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวหนองป่าครั่งในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 เมษายน พ.ศ.2562

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในการสืบสานประเพณีล้านนาเก่าแก่ ของตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความดี เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน ซักผ้า และเก็บกวาดขยะภายในบ้าน

เวลา 13.00น. ขอเชิญทุกท่าน แอ่วงานสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีวันสงกรานต์) ตำบลหนองป่าครั่ง 2562 ณ ลานวัดบวกครกน้อย
ภายในงานฮ่วมสนุกกับกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
เวลา 13.00 -13.30 น.
- รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ณ บริเวณวัดบวกครกน้อย ประกอบด้วย การประกวดก่อเจดีย์ทราย, การประกวดอาหารพื้นเมือง (รับชั่งอาหาร ณ สถานที่ ที่จัดไว้จำนวน 6 ประเภท)
เวลา 14.00 น.
- การแข่งขันการประกวดก่อเจดีย์ทราย (ณ บริเวณใต้ต้นหูกวาง)
เวลา 15.00 – 17.30 น.
- การแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง (3 ชุด)
- การประกวดส้มตำลีลา (8 ทีม)
- การแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองป่าครั่ง (1 ชุด)
เวลา 15.00 – 18.00 น.
- การแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง ทั้ง 6 ประเภท
เวลา 17.00 น.
- การแสดงดนตรีซอประยุกต์
เวลา 19.00 น.
- พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ สลับกับการแสดงดนตรีซอประยุกต์
- การแข่งขันประกวดก่อเจดีย์ทราย
- การแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง ทั้ง 6 ประเภท
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- การแข่งขันส้มตำลีลา
- นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง กล่าวแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล
- การแสดงดนตรีซอประยุกต์
เวลา 23.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน
เชิญร่วมกิจกรรมขนทรายเข้าวัด ณ วัดบวกครกน้อย เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีของล้านนา
- เวลา 17.30 น.
ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญสระสะหรงสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า โดยเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูป จากศาลาหมู่บ้านหมู่ที่  4 ไปยังวัดบวกครกน้อย
**หมายเหตุ : ประชาชนที่ไปร่วมเดินขบวนแห่สามารถขึ้นรถได้ที่หน้าอาคารนวดแผนไทย เวลา 16.00 น.

วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน
- เวลา 06.30 น. เชิญร่วมทำบุญตักบาตร และสรงน้ำพระตามประเพณี ณ วัดบวกครกน้อย

วันอังคาร ที่ 16 เมษายน
(พิธีกรรมทางศาสนา ดำเนินการโดยวัดบวกครกน้อย)
พิธีทำบุญตามประเพณีที่วัดบวกครกน้อย/พิธีบูชาข้าวลดเคราะห์/พิธีสืบชะตา
กิจกรรมทางเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (เก่า) (เคลื่อนขบวนไปที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่และไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)

(วันที่ 18 - 19 เมษายน 2562 เชิญร่วมกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ภายในเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7)

วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน
เวลา 16.00 น.
- กิจกรรมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวเจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย ณ วัดบวกครกน้อย
เวลา 17.00 น.
- กิจกรรมสระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งขบวน ณ อาคารสวนน้ำและสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

หมายเหตุ : กำหนดการจัดงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

smile สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.053-850421 ต่อ 132

10 เมษายน 2562

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถานที่กำจัดขยะที่ผู้รับจ้างขนถ่ายขยะของเทศบาลฯนำไปกำจัดนั้น ได้ปิดการให้บริการขนถ่ายขยะในช่วงเวลาดังกล่าว

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอแจ้งงดจัดเก็บขยะในวันที่ 13 เมษายน ถึง วันที่ 16 เมษายน 2562

ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านงดนำขยะวางไว้หน้าบ้านและจุดทิ้งขยะ เพื่อป้องกันสุนัขคุ้ยเขี่ยขยะ เมื่อเปิดทำการในวันที่ 17 เมษายน 2562 เทศบาลฯ จะดำเนินการจัดเก็บให้เป็นปกติ
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

10 เมษายน 2562

วัดบวกครกน้อย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน และร่วมทำบุญ ในงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดบวกครกน้อย

ระยะเวลาบรรพชา 31 มีนาคม – 12 เมษายน 2562 ณ วัดบวกครกน้อย

ในการนี้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ
1. เครื่องอัฐบริขาร เพื่อมอบถวายแก่ผู้บรรพชาอุปสมบท ชุดละ 2,000 บาท
2. เจ้าภาพพระอุปัชฌาย์ ชุดละ 1,500 บาท
3. เจ้าภาพ ถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ ชุดละ 1,500 บาท

และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารถวายจัดเลี้ยงในวันที่ 30 และ 31 มีนาคม หรือรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ ในระยะเวลาฝึกอบรมพระภิกษุสามเณร ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562

แจ้งความประสงค์ ร่วมทำบุญได้ที่
- วัดบวกครกน้อย
- งานประชาสัมพันธ์ ห้องone stop service เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
- กองสวัสดิการสังคม ติดต่อคุณรุ่งฟ้า โทร.084-3786227

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421

26 มีนาคม 2562

เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงใด้กำหนดรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต ดังนี้
๑.อายุระหว่าง ๑๗-๖๐ ปีบริบูรณ์
๒.น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี
๓.ไม่มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบ หรือดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง
๔.ไม่เป็นไข้มาลาเรียมาในระยะ ๓ ปีที่ผ่านมา และไม่เป็นกามโรค โรคติดเชื้อต่างๆ ไอเรื้อรัง ไอมีโลหิต , โลหิตออกง่ายผิดปกติ , โรคเลือดชนิดต่างๆ โรคหอบหืด ,โรคภูมิแพ้ , โรคลมชัก ,โรคผิวหนังเรื้อรัง , โรคหัวใจ ,โรคไต ,โรคเบาหวาน ,โรคไทรอยด์
๕.ไม่อยู่ในระหว่างทานยาแก้อักเสบในระยะ ๗ วันที่ผ่านมา
๖.ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์หรือสำส่อนทางเพศ,ไม่มีประวัติติดยาเสพติด
๗.งดการบริจาคโลหิตภายหลังผ่าตัด คลอดบุตร หรือแท้งบุตร ๖ เดือน
๘.สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หรือตั้งครรภ์

26 มีนาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง การจ้างเด็กนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562
------------------------------------------
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ไม่ให้นักเรียน นักศึกษายุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติด จึงประกาศรับสมัครนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ระยะเวลาในการทำงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ในวันทำการ

คุณสมบัติของนักเรียน – นักศึกษา
- เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- มีสัญชาติไทย
- มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
- เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาทั้งภาคเอกชน และรัฐบาล

เอกสารประกอบการรับสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน – นักศึกษา (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30น. วันเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียด โทร. 053-850421 ต่อ 127 ต่อ 16

 

13 มีนาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง การรับสมัครโครงการจัดบริการรถรับและส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
------------------------------------------
ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในตำบล จึงได้ดำเนินโครงการจัดบริการรถรับแบะส่งนักเรียนขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองป่าครั่ง ที่ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ผู้ปกครองประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการไปส่ง-รับบุตรหลาน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงได้ออกประกาศฉบับนี้ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจัดบริการรถรับและส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

คุณสมบัติของนักเรียน – นักศึกษา
- เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ต.หนองป่าครั่ง อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปีที่ 3 กรณีที่นักเรียนมีน้องที่เรียนอยู่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หากสามารถดูแลกันเองได้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้
- เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

เอกสารประกอบการรับสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
- สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน และผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน และผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ถ้ามี)

กำหนดเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562 เฉพาะวัน-เวลาราชการ

สมัครได้ที่ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อาคารฉลอง-สิริราชสมบัติครบ 60 ปี

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 127 ต่อ 16

13 มีนาคม 2562

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ให้พร้อม ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ศึกษาข้อมูลได้ที่

https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=865

25 กุมภาพันธ์ 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชิญประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมเดินรณรงค์ "๖๑ วันไม่เผา หนองป่าครั่งไร้หมอกควัน" และร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning) ทางสาธารณะในตำบล ตามโครงการหนองป่าครั่งเมืองน่าอยู่

วันเสาร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พร้อมกัน เวลา 06.30 น. เคลื่อนขบวน เวลา 07.00น. จากหน้าอาคารเลิศวสิน (เดิม) ไปยังอาคารสวนน้ำและสนามกีฬา มาร่วมรณรงค์งดเผา เพื่ออนาคตที่สดใสไร้หมอกควัน

การแต่งกาย
จิตอาสา : แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา
ประชาชนทั่วไป : แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

21 กุมภาพันธ์ 2562

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 24  (359 รายการ)