ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
103
เดือนนี้
1,911
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
19,055
ปีที่แล้ว
9,475
ทั้งหมด
28,530
ไอพี ของคุณ
54.224.83.221


เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2555 และการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าครั่ง ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2555 โดยในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ เทศบาลเคลื่อนที่พบหมู่ 3และหมู่ 7 บริเวณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ,วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ เทศบาลเคลื่อนที่พบหมู่ 2และหมู่ 6 บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, วันพฤหัสบดีที่ 9 เทศบาลเคลื่อนที่พบหมู่ 1และหมู่ 4 บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่ 1 และหมู่ 4,วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ เทศบาลเคลื่อนที่พบหมู่ 5 บริเวณศาลาเอนกประสงค์่ หมู่ 5 โดยในช่วงเช้าจะมีการบริการตัดผม ตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้า และช่วงบ่ายมีการเปิดรับเรื่องร้องเรียน และรับสมัครสัญญาณโครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน, ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสุนัขและแมว, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม, รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกครกน้อย และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ประจำปีการศึกษา 2555 และการจัดประชุมประชาคม จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามวันและเวลาดังกล่าว *การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (สอบถามเพิ่มเติม โทร.053 - 850421) 
30 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ (ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง) ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการมากมาย อธิเช่น เกมส์ปาลูกบอลเพื่อฝึกทักษะ เกมส์ปาสาวน้อยตกน้ำ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนของรางวัลและอาหารต่างๆมากมาย จากประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมการแสดงหลากหลายชุดจากเด็กและเยาวชนตำบลหนองป่าครั่ง
16 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานโครงสร้างการบริหารงาน การคลัง งบประมาณ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เวลา 09.30 - 11.30 น. ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555
16 มกราคม 2555

เนื่องด้วยประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า จึงใคร่ขอความร่วมมือส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า ปี 2555 ตามมารตการของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในปี 2555 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

(ข้อมูลเพิ่มเติม http://local.chiangmai.go.th หรือดาวน์โหลดประกาศจากเวปไซด์ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้ที่แบบฟอร์มด้านขวาบน)

09 มกราคม 2555

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 พร้อมชมการแสดงและร่วมกิจกรรมมากมาย
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ (ด้านหลังโรงพยาบาลหนองป่าครั่ง)
09 มกราคม 2555

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง มีความประสงค์ รับโอน (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1.ศึกษานิเทศก์ อันดับ คศ.2 จำนวน 1 อัตรา 
2.ครู อันดับ คศ.2 จำนวน 1 อัตรา
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์ที่จะโอน (ย้าย) พร้อมแนบสำเนาแฟ้มประวัติ หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา มายังเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน (ย้าย) ต่อไป
06 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมอวยพร นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
30 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งร่วมจัดงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 480 คน โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ สามหน้าบ้านทอฝัน
22 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยช่างไฟฟ้า โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 - 22 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053 - 850 421) หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากแบบฟอร์มทางขวามือ
14 ธันวาคม 2554

เทศบาลหนองป่าครั่ง ต้อนรับพัฒนาการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานข่วงคนเมืองตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา
13 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวและกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท อธิเช่น วิ่ง 50 เมตร, วิ่งหาบเปี๊ยะ, วิ่งตีวงล้อ, วิ่งผลัดส้มโอ เป็นต้น โดยเป็นการแข่งขันร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ 9 ตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ หนองป่าครั่ง, หนองหอย, แม่เหียะ, ท่าศาลา, ป่าแดด, สันผีเสื้อ, ช้างเผือก, ฟ้าฮ่าม และสุเทพ 
13 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมมอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เป็นผู้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือให้กับนายอดิสรณ์ กำเนิดสิริ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบต่อไปยังผู้ประสบอุทกภัยต่อไป เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
28 พฤศจิกายน 2554

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเรื่องรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำปี 2556 (กำหนดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554  - 30พฤศจิกายน 2554)   เวลา  08.30 - 16.30  น. วันเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการประชาชน( One  Stop  Service ) เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  โทร. 053-850421 ต่อ0 หรือ132
18 พฤศจิกายน 2554

สัมผัสบรรยากาศแบบเมืองเหนือ พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา อ่ิมกับอาหารพื้นเมืองราคาประหยัด สะอาด และอร่อย
พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองป่าครั่งภายในข่วงคนเมือง และย้อนอดีตไปกับกิจกรรม ภาพเก่าเล่าขานตำนานหนองป่าครั่ง
ทุกวันศุกร์ 18.00 น. ณ กรีนมาร์เก็ต (หลังคาร์ฟูร์เก่า)
03 พฤศจิกายน 2554

เมื่อวันที่ 16 กันยาย 2554 นางสาวเขมนิจ จามิการณ์(แพนเค้ก) นักแสดง-นางแบบชื่อดัง
ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งจำนวน 25 ทุน
โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง
แพนเค้ก กล่าวขอบคุณที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และถ้ามีโอกาศจะมาเยี่ยมน้องๆ
นักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งแน่นอน
19 กันยายน 2554

|<<<.....151617181920>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 19 / 20  (294 รายการ)