ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
160
เดือนนี้
2,068
เดือนที่แล้ว
4,860
ปีนี้
36,948
ปีที่แล้ว
9,475
ทั้งหมด
46,423
ไอพี ของคุณ
54.227.186.112


เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอแจ้งข่าวดีแก่พี่น้องชาวตำบลหนองป่าครั่ง ทางเทศบาลฯจะทำการเปิดศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อพี่น้องชาวตำบลหนองป่าครั่งจะได้มีความสะดวกในการเดินทางติดต่อเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร โดยศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่นนี้ จะได้เปิดบริการวันแรกในวันพุธที่ 1 สิงหาคมนี้ ณ บริเวณ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาให้บริการ ตั้งแต่ 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 
 ทั้งนี้ศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่น จะได้เปิดให้บริการทั้งงานด้านทะเบียนราษฎรและบริการให้คำปรึกษา โดยการให้บริการงานทะเบียนราษฎรนั้น ชาวหนองป่าครั่งสามารถใช้บริการได้ดังนี้
1. รับแจ้งเกิด                         
2. รับแจ้งตาย 
3. รับแจ้งการย้ายเข้า  การย้ายออก      
4.   รับแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
5.   การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน 
6.   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
โดยท่านจะได้รับความสะดวกในทุกขั้นตอนของการให้บริการศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์ตั้งแต่เริ่มใช้บริการ จนส่งถืงมือที่บ้านท่าน

สอบถามรายละเอียดการให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่นได้ที่ โทร. 053-850421 ต่อ 130 และโทร. 093-134456816 กรกฎาคม 2556


เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนร่วมงาน “สืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยปี๋ใหม่เมือง หนองป่าครั่ง 2556” ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมหมู่ 4 ภายในงานพบกับกิจกรรมการประกวดแข่งขันการทำอาหารพื้นเมือง 7 ประเภท (ลาบหมูสุก, ลาบควาย(ดิบ), แกงอ่อมหมู, ยำจิ๊นไก่(เมือง), คั่วแคหมู, แกงขนุนซี่โครงหมูอ่อน, ขนมเทียน(จ็อก) การประกวดเล่าเจี้ย การแข่งขันชกมวยทะเล การแข่งขันสิกไม้ย่างก๋างเก๋ง การแข่งขันสิกกะลา การแข่งขันตี่จับ และการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งคำเมืองพร้อมหางเครื่อง และพร้อมกันนี้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมสืบสานประเพณีของชาวล้านนาในพิธีสระเกล้าดำหัว นายกฯสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งและภริยา ประธานสภา กำนันตำบลหนองป่าครั่ง และเจิญฮ่วมขบวนแห่ไม้ก๊ำมหาโพธิ์ เพื่อฮ่วมพิธีสระเกล้าดำหัวเจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย ตั้งขบวนเวลา 18.30 น. บริเวณหัวถนนสายหลักหมู่ที่ 4 เชื่อมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมายาวนานของจาวหนองป่าครั่ง
 
 

09 เมษายน 2556

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง การรับสมัครและการกำหนดคุณสมบัตินักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา 
และสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเีอียดตามเอกสารแนบ
19 มีนาคม 2556

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 
ตำแหน่ง พิทักษ์ความสงบ

ตามเอกสารแนบ
18 มีนาคม 2556

ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบรายการและชำระภาษีประจำปี 2556
   เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งร่วมกับกองคลัง มีความประสงค์แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2556 เจ้าของทรัพย์สินท่านใดที่มีทรัพย์สินอยู่ในตำบลหนองป่าครั่ง กรุณายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามกำหนดเวลาตามเอกสารประชาสัมพันธ์ อันได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของทรัพย์สินสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในกำหนดเวลาได้ที่งาน พัฒนารายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่แบบฟอร์มด้านบนขวา)
23 มกราคม 2556

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เปิดรับสมัครนักเรียนโดยทำการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ประจำปีการศึกษา 2556 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ
23 มกราคม 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน และร่วมทำกิจกรรมวันเด็ก ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2556 ณ ลานกิจกรรมด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุน สามารถนำของขวัญมาร่วมสนับสนุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2556 ณ ห้องประชาสัมพันธ์หรือห้องone stop service ชั้น 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในเวลาราชการ
02 มกราคม 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนประชาชนตำบลหนองป่าครั่งร่วมตักบาตรพระ 12,999 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 06.09น. ณ โรงพยาบาลเทพปัญญา ถึง สี่แยกตลาดรวมโชค จ.เชียงใหม่
13 ธันวาคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และวัดบวกครกน้อย
ขอเชิญแอ่วงาน “ป๋าเวณียี่เป็ง เฉลิมพระเกียรติ พระมหาบารมี 3 พระองค์”
วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555
เชิญชมกิจกรรม สุดอลังการ

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555                   
ณ วัดบวกครกน้อย เวลา 00.01 – 22.00น.            
- พิธีทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน (00.01น.)           
- การปล่อยโคมลอยหรือโคมควัน                   
- พิธีสุมาคารวะน้ำ ลำน้ำแม่คาว                
- การประกวดซุ้มประตูป่า                    
- การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง            

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2555
พิธีเลี้ยงเจ้าที่หัวฝาย ณ ฝายลำน้ำแม่คาว เวลา 09.00 น.

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555
  ณ สนามหญ้าหน้าบ้านทอฝัน เวลา 16.30 น. – 24.00น.
- การประกวดเทพียี่เป็ง
– การประกวดแม่เฮือนงามยี่เป็ง
– การประกวดเทพีน้อยยี่เป็ง
– การประกวดริ้วขบวนแห่กระทงใหญ่
– การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก (กระทงฝีมือ)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053-850421
13 พฤศจิกายน 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ โดยว่าที่ร้อยโท วิชัย กุลวุฒิวิลาส ดาบสอาสา นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบวกครกน้อย ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

06 พฤศจิกายน 2555

          เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ของเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองป่าครั่งทุกท่านเข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช และพิธีทำบุญอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พร้อมร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ในวันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยลำดับแรกจะมีพิธีวางพวงมาลาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพิธีเปิดอาคารเรียนชั้นอนุบาลและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
          ในการนี้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องศรัทธาประชาชนทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง และร่วมวางพวงมาลาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้งเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00น. ท่านสามารถรับซองผ้าป่าได้ที่สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และที่ห้อง one stop service สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

16 ตุลาคม 2555

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

28 กันยายน 2555

       ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน ตำแหน่ง พิทักษ์ความสงบ จำนวน 12 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2555 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 แล้วนั้น
       บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้รวมผลคะแนนการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามลำดับคะแนน ตามภาพที่แนบ
       ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 - 6 มารายงานตัว ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

22 สิงหาคม 2555

            เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 ณ ลานเอนกประสงค์ ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ พร้อมทั้งการบรรยาย “แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสถานการณ์ ผลกระทบของยาเสพติดในชุมชน” โดยท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และการเสวนาเรื่อง “ยาเสพติด” พร้อมด้วยพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์ “ครอบครัวปลอดภัยไร้ยาเสพติด” ในเวลา 16.00น.  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนกลุ่มพลังมวลชนตำบลหนองป่าครั่งทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียง ณ ลานเอนกประสงค์ ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

          กำหนดการจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
             วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555
ณ ลานกิจกรรมหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
-----------------------------
เวลา 16.45 น.                   - พิธีเปิดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้
                                        (ประธานเปิด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่)
เวลา 17.00น.                    - พิธีเปิดการอบรมกองทุนแม่
                                        (ประธานเปิด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่)
เวลา 17.15 – 18.00 น.      - การบรรยาย “แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน”
                                        (วิทยากร นายอำเภอเมืองเชียงใหม่)
เวลา 18.00 – 18.45 น.      - การบรรยาย “สถานการณ์/ผลกระทบของยาเสพติดในชุมชน/เยาวชน”
                                         (วิทยากร หน่วยงานปราบปรามยาเสพติด)
เวลา 18.45 – 19.15 น.      - พักรับประทานอาหาร
เวลา 19.15 – 20.00 น.      - การเสวนา “ยาเสพติด”
                                         โดยผู้แทนจาก หน่วยงานปราบปรามยาเสพติด, ที่ทำการปกครอง –
                                          อำเภอเมืองเชียงใหม่, เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เวลา 20.00 – 20.20 น.      - วีดีทัศน์ “ในหลวงและราชินีของเรา”
เวลา 20.20 – 21.00 น.      - พิธีรับธงสัญลักษณ์ “ครอบครัวปลอดภัยไร้ยาเสพติด”
เวลา 21.00 น.                   - ปิดงาน

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม03 สิงหาคม 2555

         เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลหนองป่าครั่ง รวมถึงผู้ประกอบการ เจ้าของหอพักและนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ณ ลานเอนกประสงค์ ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลหนองป่าครั่งร่วมถวายพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร ในเวลา 8.00 น.
         ในการนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
         และในช่วงเย็น ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรและแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแต่ละหมู่บ้านในตำบลหนองป่าครั่ง ณ ลานเอนกประสงค์ หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่เวลา 18.00น. เป็นต้นไป
03 สิงหาคม 2555

|<<<.....1516171819202122>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 19 / 22  (318 รายการ)