ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
2,104
เดือนที่แล้ว
3,542
ปีนี้
32,124
ปีที่แล้ว
9,475
ทั้งหมด
41,599
ไอพี ของคุณ
54.163.22.209


วัดบวกครกน้อย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
ขอเชิญผู้ปกครอง ส่งบุตรหลานเยาวชนชาย เข้าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 12 เมษายน 2557 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557
 เพื่อปลูกฝังค่านิยมทางศึลธรรม คุณธรรม แก่เยาวชนตลอดจนถึงทัศนคติที่ดีของชาวพุทธ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในการสร้างชาติ ศาสนา 
โดยรับสมัครเยาวชนชายที่สนใจ อายุ 12 – 15 ปี 
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน  
1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด  
2. สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 1 ชุด  
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
และในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ในบุญในกุศลมีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ  เป็นเจ้าภาพ
1.เครื่องอัฐบริขาร มอบถวายแก่ผู้บรรพชาอุปสมบท ชุดละ 2,000 บาท จำนวน 49 ชุด  
2.ถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ ชุดละ 1500 บาท 
 และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารถวายจัดเลี้ยงในวันบรรพชาอุปสมบท หรือรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ ในระยะเวลาฝึกอบรมพระภิกษุสามเณร 

ผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเครื่องอัฐบริขาร จตุปัจจัยไทยทาน เจ้าภาพโรงทานและน้ำปานะ สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ห้องone stop service เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053-850421
12 มีนาคม 2557

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน และการประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี ในวันเสาร์ ที่ 8 และวันเสาร์ ที่  15 กุมภาพันธ์ 2557 
 พบกับบริการ ตัดผมฟรี ทั้งชายและหญิง บริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ ฟรี  และตรวจเช็คสายตา ฟรี รับร้องทุกข์ร้องเรียน รับยื่นแบบชำระภาษี รับยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างและติดตั้งน้ำประปา  รับสมัครอินเตอร์เน็ตชุมชน และรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ประจำปีการศึกษา 2557
และขอเชิญทุกท่านร่วมการประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของชาวหนองป่าครั่ง ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน / แผนพัฒนาสามปี
กำหนดการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน  และการประชุมเวทีประชาคม 
(เวลา 09.00 – 16.00 น.)
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557   
บริการหมู่ที่ 5           ณ ศาลาอเนกประสงค์หมูที่ 5
บริการหมูที่ 1 และ 4   ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 (หลังใหม่)
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557   
บริการหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 6 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
บริการหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 “อย่าลืมมาป่ะกันหื้อได้ เทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน และประชุมเวทีประชาคม เพื่อพัฒนาตำบลหนองป่าครั่งอย่างมีคุณภาพ วันเสาร์ที่ 8 และ วันเสาร์ ที่ 15  กุมภาพันธ์ นี้  9.00 – 16.00 น. เน่อเจ้า”
04 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียดตามภาพแนบ
13 มกราคม 2557

ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า
       ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน นั้น 
      ขณะนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งแบบในเขตเลือกตั้งและ แบบนอกเขตจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้าน ที่ต้องเดินทางออกนอกเขตไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ในวันเลือกตั้ง สามารถไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ได้ ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม 2557 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และทำการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ สถานที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้กกต.ยังมิได้ทำการประกาศสถานที่ หาก กกต.ประกาศสถานที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลฯ จะนำมาประกาศให้ท่านทราบอีกครั้งค่ะ 

2. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด
ผู้ประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดคือ ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัด กับที่ผู้นั้นมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง (เพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่) ไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถไปลงลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และทำการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ สถานที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้กกต.ยังมิได้ทำการประกาศสถานที่ หาก กกต.ประกาศสถานที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลฯ จะนำมาประกาศให้ท่านทราบอีกครั้งค่ะ

           สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วโดยไม่ได้ขอเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนน ก็สามารถไปขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามวันเวลาที่กำหนดได้เลย

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด
1. คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส.42) และหนังสือตอบรับการลงทะเบียนฯ ส.ส.42/ข.) – ขอรับได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์ตำบลหนองป่าครั่ง หรือ Download จากเว็บไซต์กกต. หมวด "แบบฟอร์ม"
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

หมายเหตุ สามารถยื่นรวมกันเป็นกลุ่มได้ โดยใช้คำแบบ ส.ส.42/ก หรือทำเป็นหนังสือที่มี ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง และจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 90 วัน

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการลงทะเบียน
1. ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตฯ ไว้แล้วสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
2. ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วฯ หากต้องการกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะต้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดก่อน
3. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตฯ ใช้ได้กับการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. เท่านั้น ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้ลงทะเบียนจะต้องกลับไปใช้สิทธิ ณ ท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
4. ผู้ที่ลงทะเบียนฯ ต้องไปใช้สิทธิได้ในวันที่ 26 มกราคม 2557 เท่านั้น จะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ได้
5. การลงทะเบียนฯ จะมีผลผูกพันไปตลอดจนกว่าผู้มีสิทธิฯ จะยื่นหนังสือขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ทั้ง 2 ประเภท สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมคำขอ (สามารถขอได้ ณ เทศบาลฯ) และแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.สอบถามได้ที่ 053 – 850421 ต่อ 125 ค่ะ
24 ธันวาคม 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 5  ธันวาคม  วันพ่อแห่งชาติ ณ ลานเอนกประสงค์ ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยในเวลา 09.00 น. ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมถวายพานพุ่ม และร่วมลงนามถวายพระพร
 และในเวลา 08.30 – 12.00 น. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
และในการนี้ ช่วงเย็น เวลา 18.00น. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรและแสดงความยินดีในพิธีมอบโล่พ่อดีเด่นแต่ละหมู่บ้านในตำบลหนองป่าครั่ง ณ ลานเอนกประสงค์ หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
29 พฤศจิกายน 2556

           เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 06.30 น. ณ โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.ระยะทาง 3.9 กิโลเมตร รับสมัครรุ่นอายุ 10 – 12 ปี, 60 – 65 ปี, 66 – 71 ปี และอายุ 72 ปีขึ้นไป
2.ระยะทาง 5 กิโลเมตร รับสมัครรุ่นอายุ 13 – 15 ปี, 16 – 29 ปี, 30 -39 ปี, 40 – 49 ปี และ 50 – 59 ปี
             สมัครเข้าแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อได้ที่ประธานผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้าน หรือสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ชั้น 1
             สอบถามรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 053 – 850421 ต่อ 101

27 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรม และวัดบวกครกน้อย ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน แอ่วงานป๋าเวณียี่เป็งตำบลหนองป่าครั่ง ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 
 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00น. ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรและฟังพระธรรมเทศบา “กัณฑ์เทศน์มหาชาติ” ณ วัดบวกครกน้อย 
เวลา 13.00น. ร่วมชมการประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ ณ วัดบวกครกน้อย
เวลา 18.30 เชิญทุกท่านร่วมฟังธรรมเทศนา “อานิสงส์ผางประทีป” ณ วัดบวกครกน้อย
เวลา 19.00 น. 
               ชมริ้วขบวนแห่กระทง จากสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ไปยังลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาล   
               ชมการประกวดเทพีน้อยยี่เป็ง การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ การลอยกระทงล้านนาแบบโบราณ และการประกวดซุ้มประตูป่า
       ในโอกาสแห่งเดือนยี่เป็งนี้ทางเทศบาลฯ ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วม แต่งกายพื้นเมือง อู้เมือง กิ๋นกับข้าวเมือง เพื่อหื้อเข้ากับบรรยากาศ ป๋าเวณียี่เป็งล้านนาบ่ะเก่า และเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไปเน่อเจ้า
 สำหรับ ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ไม่ว่าจะเป็น การประกวดเทพีน้อยยี่เป็ง การประกวดประดิษฐ์กระทง การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ การลอยกระทงล้านนาแบบโบราณ และการประกวดซุ้มประตูป่า สามารถมาสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ หรือห้องone stop service หรือโทรศัพท์สอบถามหลักเกณฑ์การประกวดต่างๆได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-850421 หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 นี้เน่อเจ้า

14 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีเปิด “ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง” ในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในชุมชนในราคาพิเศษ บริเวณหน้าวัดบวกครกน้อยตลอดจนด้านหลังโรงเรียนกศน.ตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ประกอบการในชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง เริ่มช้อป ชิม ชิว ได้ ตั้งแต่เวลา 5 โมงแลงเป็นต้นไปเน่อเจ้า
06 พฤศจิกายน 2556

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมรณรงค์ต่อต้านโรคไข้เลือดออก ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝนอยู่ในขณะนี้ โดยการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดยปราบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งมักวางไข่ในน้ำสะอาดที่อยู่นิ่งๆ ตามภาชนะต่างๆที่มีน้ำขัง และหากมีอาการที่แสดงว่าอาจเป็นโรคไข้เลือดออกให้ไปพบแพทย์ทันที
13 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนชาวตำบลหนองป่าครั่ง รวมถึงผู้ประกอบการ เจ้าของหอพัก นักเรียนและนักศึกษา ร่วมงานเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ณ ลานเอนกประสงค์ ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
เวลา 8.00 น. ขอเชิญทุกท่าน ร่วม ลงนามถวายพระพร และถวายพานพุ่ม  
เวลา 08.30 – 12.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และรับบริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ และบริการตรวจสุขภาพช่องปาก ฟรี
เวลา 10.00น. ขอเชิญชวนชาวตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน  โดยเริ่มจากในบริเวณบ้านท่านเองไปตลอดจนบริเวณหน้าบ้านท่านเพื่อเทิดไท้พระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านของเราชาวหนองป่าครั่ง 
ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาหมู่บ้านให้รวมตัวตามจุด ดังนี้ ม.1 รวมตัวกันที่ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 1 , หมู่ 2 รวมตัวกันที่ วัดบวกครกน้อย, หมู่ 3 รวมตัวกันที่หน้าบ้านคุณพยนต์ ศรีมาเจริญ , หมู่ 4 รวมตัวกันที่ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4, หมู่ 5 รวมตัวกันที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 5, หมู่ 6 รวมตัวกันที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และหมู่ 7 รวมตัวกันที่สระน้ำหมู่บ้านชนาการ์เด้น    และขอให้ท่านนำเครื่องมือในการพัฒนา เช่น  มีด พร้า จอบ เสียม เครื่องตัดหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว มาด้วย
เวลา 18.00น. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมพิธีมอบรางวัลแก่แม่ดีเด่น  ณ ลานเอนกประสงค์ หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
06 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอแจ้งข่าวดีแก่พี่น้องชาวตำบลหนองป่าครั่ง ทางเทศบาลฯจะทำการเปิดศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อพี่น้องชาวตำบลหนองป่าครั่งจะได้มีความสะดวกในการเดินทางติดต่อเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร โดยศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่นนี้ จะได้เปิดบริการวันแรกในวันพุธที่ 1 สิงหาคมนี้ ณ บริเวณ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาให้บริการ ตั้งแต่ 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 
 ทั้งนี้ศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่น จะได้เปิดให้บริการทั้งงานด้านทะเบียนราษฎรและบริการให้คำปรึกษา โดยการให้บริการงานทะเบียนราษฎรนั้น ชาวหนองป่าครั่งสามารถใช้บริการได้ดังนี้
1. รับแจ้งเกิด                         
2. รับแจ้งตาย 
3. รับแจ้งการย้ายเข้า  การย้ายออก      
4.   รับแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
5.   การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน 
6.   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
โดยท่านจะได้รับความสะดวกในทุกขั้นตอนของการให้บริการศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์ตั้งแต่เริ่มใช้บริการ จนส่งถืงมือที่บ้านท่าน

สอบถามรายละเอียดการให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่นได้ที่ โทร. 053-850421 ต่อ 130 และโทร. 093-134456816 กรกฎาคม 2556


เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนร่วมงาน “สืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยปี๋ใหม่เมือง หนองป่าครั่ง 2556” ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมหมู่ 4 ภายในงานพบกับกิจกรรมการประกวดแข่งขันการทำอาหารพื้นเมือง 7 ประเภท (ลาบหมูสุก, ลาบควาย(ดิบ), แกงอ่อมหมู, ยำจิ๊นไก่(เมือง), คั่วแคหมู, แกงขนุนซี่โครงหมูอ่อน, ขนมเทียน(จ็อก) การประกวดเล่าเจี้ย การแข่งขันชกมวยทะเล การแข่งขันสิกไม้ย่างก๋างเก๋ง การแข่งขันสิกกะลา การแข่งขันตี่จับ และการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งคำเมืองพร้อมหางเครื่อง และพร้อมกันนี้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมสืบสานประเพณีของชาวล้านนาในพิธีสระเกล้าดำหัว นายกฯสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งและภริยา ประธานสภา กำนันตำบลหนองป่าครั่ง และเจิญฮ่วมขบวนแห่ไม้ก๊ำมหาโพธิ์ เพื่อฮ่วมพิธีสระเกล้าดำหัวเจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย ตั้งขบวนเวลา 18.30 น. บริเวณหัวถนนสายหลักหมู่ที่ 4 เชื่อมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมายาวนานของจาวหนองป่าครั่ง
 
 

09 เมษายน 2556

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง การรับสมัครและการกำหนดคุณสมบัตินักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา 
และสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเีอียดตามเอกสารแนบ
19 มีนาคม 2556

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายวัน 
ตำแหน่ง พิทักษ์ความสงบ

ตามเอกสารแนบ
18 มีนาคม 2556

ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบรายการและชำระภาษีประจำปี 2556
   เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งร่วมกับกองคลัง มีความประสงค์แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2556 เจ้าของทรัพย์สินท่านใดที่มีทรัพย์สินอยู่ในตำบลหนองป่าครั่ง กรุณายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามกำหนดเวลาตามเอกสารประชาสัมพันธ์ อันได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของทรัพย์สินสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในกำหนดเวลาได้ที่งาน พัฒนารายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่แบบฟอร์มด้านบนขวา)
23 มกราคม 2556

|<<<.....1415161718192021>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 18 / 21  (313 รายการ)