เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
194
เดือนนี้
2,323
เดือนที่แล้ว
4,589
ปีนี้
65,772
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
113,867
ไอพี ของคุณ
35.175.191.168


ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดรายการแข่งขันฟุตบอลการกุศล “เตะเพื่อจิ๋ว” เพื่อช่วยเหลือนายธนรัตน์ แซ่ลี หรือน้องจิ๋ว เยาวชนตำบลหนองป่าครั่ง ที่ได้ประสบเหตุหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนื่องจากลิ่มเลือดอุดตัน ขณะนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนครพิงค์

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมฟุตบอลการกุศล “เตะเพื่อจิ๋ว” และร่วมทำบุญบริจาคสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล ภายในงานวันที่ 13 – 15 ตุลาคม นี้ ณ สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เวลา 18.00 น.

11 ตุลาคม 2562

วัดบวกครกน้อย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าศาลา-หนองป่าครั่ง และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชิญทุกท่านร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรม “ข่วงเทศน์ข่วงธรรม” วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ลานด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

กำหนดการ
- เวลา 18.00 น. ลงทะเบียน ร้องเพลงธรรมะ
- เวลา 19.00 น. เชิญร่วมตอบปัญหาธรรมะ
- เวลา 20.00 น. เชิญร่วมฟังธรรมเทศนา เรื่อง วิถีพุทธ วิถีธรรม นำสุขสู่ชุมชน โดย พระใบฎีกา สมศักดิ์ ปิยวณฺโณ พระนักเทศน์แห่งล้านนา แห่งสำนักสงฆ์อารามสันติสุข ต.เหมืองผ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และพระมหาสกุล มหาวีโร ดร.เจ้าอาวาสวัดผ้าขาว ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จึงขอเชิญศรัทธาประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรม ข่วงเทศน์ข่วงธรรม พร้อมกันเวลา 18.00 น. วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคมนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เจ้า

07 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
.............................................................
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ สังกัด กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ตามภาพที่แสดง

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124

04 ตุลาคม 2562

04 ตุลาคม 2562

          ด้วยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนฯ ได้หมดวาระลงเมื่อ 2 ก.ย. 2562 กองสวัสดิการฯ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนฯได้กำหนดวันประชุมคัดเลือกคณะบริหารฯ ชุดใหม่ขึ้น จึงขอเชิญเด็กและเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมประชุมคัดเลือกฯ ในวันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อจะได้ประกาศแต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนฯ ชุดใหม่ต่อไป

26 กันยายน 2562

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ที่เป็นเจ้าของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เข้ารับฟังการบรรยาย ให้ความรู้ เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง” โดยเจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

จัดการบรรยาย แบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้
1. วันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 2562 จำนวน 2 รุ่น (เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.30 – 16.30 น.)

2. วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 จำนวน 2 รุ่น (เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.30 – 16.30 น.)

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร. 053-850421 ต่อ 115 หรือ ไลน์กองคลัง Id : @464ouogq หรือที่ www.facebook.com/financenpk
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 115

18 กันยายน 2562

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (สำหรับผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ในห้วงวันที่ 21 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562)

จึงขอเชิญผู้ลงทะเบียนฯ ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ในวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

09 กันยายน 2562

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามไฟล์ภาพที่แสดง

กำหนดการสอบคัดเลือก
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124

06 กันยายน 2562

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ รายชื่อตามไฟล์ภาพที่แสดง

ทั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะแจ้งให้มารายงานตัวและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่มีมติเห็นชอบ

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 124

06 กันยายน 2562

แจ้งแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมบางประเภท ปัจจุบันพบผู้ประกอบการนำอาคารมาให้เป็นที่พักแก่ประชาชนบ้าง ใช้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้บริการในรูปแบบของโรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อหารายได้บ้าง ซึ่งการกระทำดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อขัดข้องบางส่วน เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตของชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจมีความคล่องตัว เกิดการกระจายรายได้ เกิดการสร้างงาน ขณะเดียวกันก็ลดความขัดแย้งในชุชนและจัดให้กิจการที่อยู่นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการตรวจสอบควบคุมโดยรัฐ นั้น เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอแจ้งมายังผู้ประกอบการลักษณะดังกล่าว หากมีความประสงค์ที่จะดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย ให้ท่านมาดำเนินการแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ภายในวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562นี้ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 110

05 กันยายน 2562

เชิญผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระบบAndroid (แอนดรอย) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง" บนมือถือของท่าน เพื่อท่านไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม และท่านยังสามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน คำร้องต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น

- ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

- หมายเหตุ : ช่วงทดลองใช้ สามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้ระบบแอนดรอยนะคะ

21 สิงหาคม 2562

เชิญทุกท่านร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 พร้อมกัน เวลา 10.00 น. ณ วัดบวกครกน้อย
----------------------------------------
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นมรดกของชาติไทยสืบไป จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 พร้อมกัน เวลา 10.00 น. ณ วัดบวกครกน้อย

19 สิงหาคม 2562

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ/หรือเบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้รับเงินสงเคราะห์ ขอให้ท่านไปแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯ ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม ศูนย์OTOP เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (ตึกเขียวหน้าวัดบวกครกน้อย) พร้อมเตรียมเอกสารดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีจะโอนผ่านบัญชี)
3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ รับเบี้ยยังชีพ /ในการแสดงตน)

(กรณีผู้รับเงินโดยโอนผ่านบัญชี) เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 (ปีงบประมาณ 2563) กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพฯ โดยตรง จึงขอให้ท่านไปแสดงตนและยืนยันหมายเลขบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

หากผู้รับเบี้ยยังชีพท่านใดที่ไม่มาแสดงตนตามกำหนด เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะยึดข้อมูลของปีงบประมาณ 2562 และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพระหว่างปีงบประมาณได้

smile สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ127 กด 16

15 สิงหาคม 2562

เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ภาคเช้า
- เวลา 06.50 น. ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
- เวลา 08.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- เวลา 08.30 – 12.00 น. เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ภาคค่ำ
- เวลา 17.00 น. เชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
- ร่วมแสดงความยินดีแก่แม่ดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นตำบลหนองป่าครั่ง ประจำปี 2562

การแต่งกาย
- ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
- พนักงานจ้าง : เครื่องแบบสีกากีแขนยาว
- จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
- ประชาชน : ชุดสุภาพโทนสีฟ้า

06 สิงหาคม 2562

ด้วย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จะมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 12 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561 ประกอบกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งมีความประสงค์ที่จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 60 วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจะว่างลงในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดังนี้

1. ตำแหน่งบริหารที่ว่างและมีความประสงค์รับโอน
(1) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเลขที่ 13-2-00-1101-001
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

2. คุณสมบัติการรับโอน
(1) พนักงานเทศบาลตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่น

3. เอกสารประกอบการรับโอน
(1) คำร้องขอโอนย้ายของผู้ขอโอนและความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในแบบคำร้องขอโอน (ย้าย)
(2) หนังสือแสดงความยินยอมของต้นสังกัดในการขอโอน โดยมีการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น เกี่ยวกับการถูกดำเนินการทางวินัย และภาระผูกพันอื่นๆ
(3) สำเนาบัตรประวัติข้าราชการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
(5) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสำเร็จ ผลงานดีเด่นที่ผ่านมา
(6) ผู้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 053-850421 ต่อ 124

05 สิงหาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 25  (365 รายการ)