เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

E-Learning

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
708
เดือนที่แล้ว
4,138
ปีนี้
9,314
ปีที่แล้ว
51,763
ทั้งหมด
186,661
ไอพี ของคุณ
3.220.231.235


ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ????????
เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2564
-------------------------------------------------------
เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญอันเกิดจากการเผาในที่โล่งทุกชนิด นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามมาตรา 27, มาตรา 28 และมาตรา 28/1 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลใดในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ❌งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด❌ เว้นแต่กรณีตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564 ผู้ใดกระทำการเผาในที่โล่งทุกชนิดถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และรับโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


 
10 กุมภาพันธ์ 2564