เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

E-Learning

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
3,576
เดือนที่แล้ว
4,469
ปีนี้
16,651
ปีที่แล้ว
51,763
ทั้งหมด
193,998
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ภาคความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.) และภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาค ข.) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างฯของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ นี้ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้สอบแข่งขัน ไปแสดงในวันสอบ หากขาดบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบว่า ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นอันยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างฯในตำแหน่งที่สรรหาได้


 
04 กุมภาพันธ์ 2564