เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล

ลงนาม


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
654
เดือนที่แล้ว
3,326
ปีนี้
32,986
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
158,570
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196


ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล

เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) จำนวน 4 อัตราดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง
2.ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง
3.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาอนุบาลหนองป่าครั่ง (บริหารสถานศึกษา คศ. 3) จำนวน 1 ตำแหน่ง
4.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 (บริหารสถานศึกษา คศ. 3) จำนวน 1 ตำแหน่ง

         อนึ่ง ในการพิจารณารับโอน หากพนักงานเทศบาลที่มีความประสงค์จะรับการพิจารณาให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณารับโอน ดังนี้
1.ประวัติส่วนตัว
2.ประวัติการทำงานและผลงานที่ประสบผลสำเร็จ
3.สำเนาทะเบียนประวัติการรับราชการพร้อมรับรองเอกสาร
4.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมเบอร์โทรติดต่อ

         ทั้งนี้ ให้บุคคลผู้สนใจเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่และจัดส่งเอกสารพร้อมผลงาน ฯลฯ มาที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


 
15 กรกฎาคม 2563