เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล

ลงนาม


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
654
เดือนที่แล้ว
3,326
ปีนี้
32,986
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
158,570
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196


เชิญร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

 เชิญทุกท่านร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-----------------------------------------------
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะได้ดำเนินการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 แต่เนี่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เทศบาลฯ ไม่สามารถจัดทำประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งตามปกติได้

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอให้ท่านเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ด้านการศึกษา, ด้านสาธารณสุข, ด้านคุณภาพชีวิต และด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน โดยท่านสามารถระบุโครงการ/กิจกรรมตามแบบเสนอโครงการในgoogle form ตามลิงค์ https://forms.gle/9C3g8ztCjrCTANU57

หรือสแกน QR Code ตามภาพทีแสดง
เปิดรับการเสนอตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 118 หรือ 081- 8855408 (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)


 
01 มิถุนายน 2563