เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล

ลงนาม


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
854
เดือนที่แล้ว
3,326
ปีนี้
33,186
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
158,770
ไอพี ของคุณ
34.200.222.93


การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้รับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ/หรือเบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้รับเงินสงเคราะห์ ขอให้ท่านไปแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯ ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม ศูนย์OTOP เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (ตึกเขียวหน้าวัดบวกครกน้อย) พร้อมเตรียมเอกสารดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีจะโอนผ่านบัญชี)
3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ รับเบี้ยยังชีพ /ในการแสดงตน)

(กรณีผู้รับเงินโดยโอนผ่านบัญชี) เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 (ปีงบประมาณ 2563) กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพฯ โดยตรง จึงขอให้ท่านไปแสดงตนและยืนยันหมายเลขบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

หากผู้รับเบี้ยยังชีพท่านใดที่ไม่มาแสดงตนตามกำหนด เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะยึดข้อมูลของปีงบประมาณ 2562 และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพระหว่างปีงบประมาณได้

smile สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ127 กด 16


 
15 สิงหาคม 2562