ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
112
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
3,107
เดือนที่แล้ว
4,408
ปีนี้
44,429
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
92,524
ไอพี ของคุณ
35.175.248.25


เทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน และการประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน และการประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 15, 22 , 29 มิถุนายน และวันศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม 2561
----------------------------------------------------------
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญชวนประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ในวันวันศุกร์ที่ 15, 22 , 29 มิถุนายน และวันศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น.
และการประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เวลา 18.00 น.
*** พบกับการให้บริการ ตัดผมฟรี ทั้งชายและหญิง , บริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และตรวจเช็คสายตา ฟรี (เฉพาะค่าแรง)
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

เวลา 09.00 – 12.00 น. - บริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
เวลา 13.00 น. - ลงทะเบียนอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออก เสียงประชามติกิจกรรมหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง
เวลา 13.30 น. - การบรรยายหัวข้อ “ชีวิตกับการเมือง” และ “พิษภัยการซื้อสิทธิขายเสียง” โดยวิทยากร สนง.กกต.จว.เชียงใหม่
เวลา 16.00 น. - พิธีเปิด โดยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และพิธีลงนาม MOU “สัญญาประชาคม” กับ สนง.กกต.จว.เชียงใหม่
เวลา 16.00 – 18.00 น. - กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ร่วมกับกิจกรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการ ตัดผมหญิงและชาย , ตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า, เช็คซ่อมเครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์, บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ บริการให้ความรู้ด้านการเกษตร แจกวัสดุการเกษตรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร บริการรับคำร้อง และให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า ,กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกบิ๊กการ์ดบิ๊กซี โดยห้าง บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่


วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4
เวลา 09.00 น. – 14.00 น. - ออกให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่ฯ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4
เวลา 18.00 – 20.00 น. - การประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เวลา 09.00 น. – 14.00 น. - ออกให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่ฯ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7
เวลา 18.00 – 20.00 น. - การประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมูที่ 5
เวลา 09.00 น. – 14.00 น. - ออกให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่ฯ หมู่ที่ 5
เวลา 18.00 – 20.00 น. - การประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หมายเหตุ
1. วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เทศบาลฯ จัดร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้บริการร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในกิจกรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ปี 2561 บริการตัดผมหญิงและชาย , ตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า, เช็คซ่อมเครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์, บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ บริการให้ความรู้ด้านการเกษตร แจกวัสดุการเกษตรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร บริการรับคำร้อง และให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า ,กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกบิ๊กการ์ดบิ๊กซี โดยห้าง บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่

2. วันศุกร์ที่ 22 , 29 มิถุนายน และวันศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เป็นโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน และการประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน - บริการตัดผมหญิงและชาย , ตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า, เช็คซ่อมเครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์, ตรวจเช็ควัดสายตา กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกบิ๊กการ์ดบิ๊กซี โดยห้าง บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ (โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย, วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และร้านแว่นแก้วเชียงใหม่)

3. ในการออกให้บริการนี้ บริการฟรี เฉพาะค่าแรง หากมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ หรือใช้อุปกรณ์เสริมสวย ผู้ใช้บริการกรุณาชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กับทางผู้ให้บริการด้วยตัวเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-850421 ต่อ 101


 
06 มิถุนายน 2561