เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
169
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
1,094
เดือนที่แล้ว
2,907
ปีนี้
30,100
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
155,684
ไอพี ของคุณ
18.206.194.134


การประปาส่วนภูมิภาคฯ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมท่อจ่ายน้ำ ( ท่อขนาด ø 600 มม. ) บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 19.00 น. ถึง วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.

ขอให้ผู้ใช้น้ำทุกท่านได้สำรองน้ำไว้ใช้ในเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

13 กรกฎาคม 2563

วัดบวกครกน้อย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา” ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนาอันได้แก่ “ธรรมจักกัปปวัตนสูตร” และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย
จึงขอเชิญทุกท่านเข้าวัดทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ในวันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคมนี้ ณ วัดบวกครกน้อย
- เวลา 07.00 น. เชิญร่วมทำบุญตักบาตร
- เวลา 18.30 น. เชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมไหว้พระสวดมนต์ เวียนเทียน และปฎิบัติธรรม

03 กรกฎาคม 2563

โดยทางโรงเรียนได้จัดมาตรการให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีจุดคัดกรอง อ่างล้างมือ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าเรียน และจัดให้มีฉากกั้นระหว่างโต๊ะเรียน

01 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งที่อาศัยอยู่บริเวณ หมู่บ้านสุรพลนิเวศ ตั้งแต่คอนโด s1 ถึงเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และหมู่บ้านชนาการ์เด้น การไฟฟ้าฯ จะทำการดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง เพื่อดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ในวันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 13.00 น.

หากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบและปลดเมนสวิตซ์ตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเดินเครื่อง มิฉะนั้นอาจจะมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และงดใช้ลิฟต์ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวัน เวลา ดังกล่าว

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อโดยตรงที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทร.081-6716739

ทั้งนี้ เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่ประกาศไว้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ท่านใช้ตามปกติทันที

24 มิถุนายน 2563

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
#วันต่อต้านยาเสพติดโลก #26มิถุนายน #ปปส #oncb

SAVE ZONE , NO NEW FACE
พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด
แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทรสายด่วน ป.ป.ส. 1386

24 มิถุนายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ และส่วนงานให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร จะกำหนดย้ายสำนักงานฯ จากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ไปเปิดทำการ ณ อาคาร SME2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยจะเริ่มให้บริการที่สำนักงานแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปเพื่อลดปัญหาความแออัดของพื้นที่และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชน

24 มิถุนายน 2563

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 มิถุนายน 2563 และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดังรายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบว่า ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นอันยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สรรหาได้

22 มิถุนายน 2563

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาล ตำบลหนองป่าครั่ง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยมีระยะเวลาการรับสมัครวันที่ 8-17 มิถุนายน 2563 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบ รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 124

18 มิถุนายน 2563

 โดยเราปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ของกระทรวงสาธารณสุข ลูกค้าสามารถไว้วางใจในการรักษาความสะอาด การเว้นระยะห่าง ได้เลยค่ะ

10 มิถุนายน 2563

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ร่วมประชุมผู้ปกครองฯ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและข้อตกลงให้กับผู้ปกครองได้รับทราบในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ และนโยบายด้านการศึกษา รวมไปถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนตั้งแต่ผู้ปกครองมาส่งและมารับให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ในการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการ

- วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 09.30 น.
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

- วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 09.30 น.
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

- วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 09.30 น.
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

10 มิถุนายน 2563

 เชิญทุกท่านร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-----------------------------------------------
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะได้ดำเนินการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 แต่เนี่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เทศบาลฯ ไม่สามารถจัดทำประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งตามปกติได้

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอให้ท่านเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ด้านการศึกษา, ด้านสาธารณสุข, ด้านคุณภาพชีวิต และด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน โดยท่านสามารถระบุโครงการ/กิจกรรมตามแบบเสนอโครงการในgoogle form ตามลิงค์ https://forms.gle/9C3g8ztCjrCTANU57

หรือสแกน QR Code ตามภาพทีแสดง
เปิดรับการเสนอตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 118 หรือ 081- 8855408 (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

01 มิถุนายน 2563

วันนี้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับวัดบวกครกน้อย และกองทุนสามเณรภาคฤดูร้อนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้จัดตั้งตู้ปันสุขมอบข้าวสาร ไข่ และน้ำ แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรป้องกันโรคโควิด-19

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมแบ่งปันสิ่งของ/อาหาร ตามกำลังศรัทธา ท่านใดมีความจะร่วมแบ่งปันตู้ปันสุขแจ้งความจำนงได้ที่กองสวัสดิการสังคม ชั้น1 อาคารนวดแผนไทย หรือที่ตู้ปันสุข หน้ากุฏิเจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย

29 พฤษภาคม 2563

เนื่องด้วยช่วงนี้มีพายุฤดูร้อน ทำให้ฝนตกหลายพื้นที่ อาจมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ขอให้ทุกคนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ดังกล่าว เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอให้พี่น้องในตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ช่วยกันสอดส่องดูแล ภาชนะที่มีน้ำขัง หากพบลูกน้ำ ขอให้ท่านกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก ที่มีอันตรายถึงชีวิต และป้องกันไม่ให้ยุงกัดทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาแล้ว หากติดเชื้อไข้เลือดออกอีกครั้งจะมีอาการหนักกว่าทั่วไ

โดยขอให้พวกเรา ร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" จากยุงลาย ได้แก่
1. เก็บบ้าน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้บ้านโล่ง ปลอดโปร่ง จึงไม่มีที่ให้ยุงลายไปหลบซ่อนอยู่
2. เก็บขยะ เศษภาชนะนอกบ้านที่ไม่ใช้แล้วเช่น แจกันดอกไม้ ถ้วยรองขาตู้ จาน ชาม กระป๋อง หม้อ ยางรถยนต์ หรือกระถาง เป็นต้น เมื่อฝนตกลงมาอาจเกิดน้ำขัง และกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้
3. เก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ หรือเลี้ยงปลาหางนกยูงในแหล่งน้ำใช้ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข่ปวดข้อยุงลาย

เทศบาลฯ ขอให้ท่านระมัดระวังป้องกันไม่ให้ยุงกัด และช่วยกันตรวจสอบภาชนะที่มีน้ำขัง และกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านท่านเพื่อตัวท่านเองและคนในครอบครัว หากท่านมีอาการไข้สูง หน้าแดง ตาแดง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศรีษะ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาทันที
ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งค่ะ

29 พฤษภาคม 2563

บริเวณตั้งแต่ศาลาหมู่ที่ 4 ถึง วงเวียนมหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
จึงขอให้ผู้ใช้ยานพาหะ กรุณาเลี่ยงเส้นทางนี้และใช้เส้นทางเลี่ยง ที่ทางเทศบาลฯ จัดไว้ตามป้ายบอกทาง

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

27 พฤษภาคม 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์เลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้าน โดยให้นายธนกร โพธิ์งาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองป่าครั่ง เป็นผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 จนกว่าจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านแทนตำแหน่งที่ว่างลง

25 พฤษภาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 32  (468 รายการ)