เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

E-Learning

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
159
เดือนนี้
992
เดือนที่แล้ว
4,138
ปีนี้
9,598
ปีที่แล้ว
51,763
ทั้งหมด
186,945
ไอพี ของคุณ
3.237.97.64


พบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง แจ้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

หากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง แจ้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตามหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 7 ท่านนี้ หรือโทรสายด่วนกกต.1444

08 มีนาคม 2564

กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยได้กำหนดให้วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยได้กำหนดให้วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยมีกำหนดการดังนี้
????วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกเทศบาล และนายกเทศมนตรี
????วันที่ 2 มีนาคม 2564 ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
????วันที่ 17 มีนาคม 2564 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ
????วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ (ก่อนวันเลือกตั้ง)
????วันที่ 28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้ง
????วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ (หลังวันเลือกตั้ง)
???? เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล กาได้ไม่เกินหกเบอร์ และบัตรนายกเทศมนตรี กากบาทหนึ่งเบอร์
❌ การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ "ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า" ขอให้พี่น้องประชาชนชาวหนองป่าครั่ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้
????อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง ขณะใช้สิทธิเลือกตั้ง
“รักประชาธิปไตย ชาวหนองป่าครั่งรวมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง”
04 มีนาคม 2564

ระวัง5โรคร้ายจากฝุ่นPM2.5,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
????การป้องกันและดูแลตนเอง
- สวมหน้ากาก ป้องกันฝุ่น PM 2.5
- นอนหลับให้เพียงพอ และ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- งดกิจกรรมกลางแจ้ง
- หากเกิดความผิดปกติกับร่างกาย ควรพบแพทย์
- ติดตามการเฝ้าระวังดัชนีคุณภาพอากาศ
04 มีนาคม 2564

การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
04 มีนาคม 2564

เชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2564,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

???? เชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2564 ????
-------------------------------------------------
เทศบาลตำบลหนองป่าคั่ง ร่วมกับ วัดบวกครกน้อย และโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 ระหว่างวันที่ 2 - 11 เมษายน พ.ศ.2564 ณ วัดบวกครกน้อย เพื่อปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

???? จึงขอเชิญชวนเยาวชนชาย อายุตั้งแต่ 7 -10 ปี ร่วมสมัครเข้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัคร ได้ที่ห้องวันสต๊อปเซอร์วิส ชั้น 1 หรือกองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

???? ระยะเวลาบรรพชา 2 - 11 เมษายน 2564 ณ วัดบวกครกน้อย

???? หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อบิดา,มารดา,บุตร จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนบิดา,หรือมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 3 ชุด
3. รับรองสำเนาถูกต้องลงบนเอกสารประกอบการสมัครทุกแผ่น

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 132

04 มีนาคม 2564

อนุญาตให้ติดตั้งป้ายหาเสียงบนเสาไฟฟ้า,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ประชาสัมพันธ์แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง 
เรื่อง อนุญาตให้ติดตั้งป้ายหาเสียงบนเสาไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ อนุญาตให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งติดตั้งป้ายหาเสียงบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ได้ โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้
1. การติดตั้งป้ายให้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความปลอดภัย และไม่กีดขวางการขึ้นปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าของผู้ปฏิบัติงาน
2. การติดตั้งป้าย ห้ามใช้กาวในการติดป้ายกับเสาไฟฟ้า และให้ทำการรื้อถอนป้ายออกไปโดยเร็วเมื่อครบกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่มีความจำเป็นต้องปลดป้ายออกเป็นการชั่วคราว ก็ให้มีสิทธิดำเนินการได้

23 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ประกาศ #รับโอนย้าย พนักงาน ดังนี้,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ประกาศ #รับโอนย้าย พนักงาน ดังนี้

10 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ????????
เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2564
-------------------------------------------------------
เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญอันเกิดจากการเผาในที่โล่งทุกชนิด นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามมาตรา 27, มาตรา 28 และมาตรา 28/1 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลใดในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ❌งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด❌ เว้นแต่กรณีตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564 ผู้ใดกระทำการเผาในที่โล่งทุกชนิดถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และรับโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

10 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์  ตารางให้บริการวัคซีน ทำหมันสุนัข และแมวในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

 ประชาสัมพันธ์ ตารางให้บริการวัคซีน ทำหมันสุนัข และแมวในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ และชมรมสัตว์เลี้ยงแสนรัก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 *** สำหรับเจ้าของสุนัขและแมว ที่จะมารับวัคซีนไปฉีดเองให้นำกระติกและน้ำแข็งมาใส่วัคซีน เพื่อรักษาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้มีคุณภาพที่ดี ให้กับสัตว์เลี้ยงของท่าน

10 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
????กฎเหล็ก...ร้านธงฟ้า
1.ห้ามยึดบัตร
2.ห้าม รับ/แลก/เป็นเงินสด
3.ห้ามเอาเปรียบและขายเกินราคากำหนด
4.ห้ามบังคับการซื้อ/ขายสินค้า
5.ห้ามจำหน่ายบุหรี่/เหล้าเบียร์ให้ผู้ถือบัตร
พบเห็นการกระทำผิด ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องราคาสินค้าและบริการ โปรดแจ้งสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน
10 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
???? นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
???? สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จำนวน 10 คน
???? สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จำนวน 8 คน
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัคร ได้ที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ระหว่างวันที่ 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 8.30 - 16.30 น.
09 กุมภาพันธ์ 2564

 ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
...................................
ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
บัดนี้ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบว่า ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นอันยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สรรหาได้
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
09 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดให้ว่าที่ผู้สมัคร รับใบสมัครรับเลือกตั้ง และตรวจเอกสารหลักฐานขั้นต้นก่อนวันรับสมัครจริง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เปิดให้ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น รับใบสมัครรับเลือกตั้ง และตรวจเอกสารหลักฐานขั้นต้นก่อนวันรับสมัครจริง เพื่อเตรียมความพร้อมครบถ้วนของเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ณ ห้องงานนิติการ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค.)  ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ภาคความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.) และภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาค ข.) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างฯของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ นี้ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้สอบแข่งขัน ไปแสดงในวันสอบ หากขาดบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบว่า ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นอันยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างฯในตำแหน่งที่สรรหาได้

04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง

04 กุมภาพันธ์ 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 38  (558 รายการ)