เชิญร่วมงาน "สืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" วันเสาร์ ที่ 13  เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบวกครกน้อย

ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
3,153
เดือนที่แล้ว
17,536
ปีนี้
40,067
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
88,162
ไอพี ของคุณ
54.82.119.116


เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวหนองป่าครั่งในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 เมษายน พ.ศ.2562

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในการสืบสานประเพณีล้านนาเก่าแก่ ของตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความดี เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน ซักผ้า และเก็บกวาดขยะภายในบ้าน

เวลา 13.00น. ขอเชิญทุกท่าน แอ่วงานสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีวันสงกรานต์) ตำบลหนองป่าครั่ง 2562 ณ ลานวัดบวกครกน้อย
ภายในงานฮ่วมสนุกกับกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
เวลา 13.00 -13.30 น.
- รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ณ บริเวณวัดบวกครกน้อย ประกอบด้วย การประกวดก่อเจดีย์ทราย, การประกวดอาหารพื้นเมือง (รับชั่งอาหาร ณ สถานที่ ที่จัดไว้จำนวน 6 ประเภท)
เวลา 14.00 น.
- การแข่งขันการประกวดก่อเจดีย์ทราย (ณ บริเวณใต้ต้นหูกวาง)
เวลา 15.00 – 17.30 น.
- การแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง (3 ชุด)
- การประกวดส้มตำลีลา (8 ทีม)
- การแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองป่าครั่ง (1 ชุด)
เวลา 15.00 – 18.00 น.
- การแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง ทั้ง 6 ประเภท
เวลา 17.00 น.
- การแสดงดนตรีซอประยุกต์
เวลา 19.00 น.
- พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ สลับกับการแสดงดนตรีซอประยุกต์
- การแข่งขันประกวดก่อเจดีย์ทราย
- การแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง ทั้ง 6 ประเภท
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- การแข่งขันส้มตำลีลา
- นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง กล่าวแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล
- การแสดงดนตรีซอประยุกต์
เวลา 23.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน
เชิญร่วมกิจกรรมขนทรายเข้าวัด ณ วัดบวกครกน้อย เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีของล้านนา
- เวลา 17.30 น.
ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญสระสะหรงสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า โดยเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูป จากศาลาหมู่บ้านหมู่ที่  4 ไปยังวัดบวกครกน้อย
**หมายเหตุ : ประชาชนที่ไปร่วมเดินขบวนแห่สามารถขึ้นรถได้ที่หน้าอาคารนวดแผนไทย เวลา 16.00 น.

วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน
- เวลา 06.30 น. เชิญร่วมทำบุญตักบาตร และสรงน้ำพระตามประเพณี ณ วัดบวกครกน้อย

วันอังคาร ที่ 16 เมษายน
(พิธีกรรมทางศาสนา ดำเนินการโดยวัดบวกครกน้อย)
พิธีทำบุญตามประเพณีที่วัดบวกครกน้อย/พิธีบูชาข้าวลดเคราะห์/พิธีสืบชะตา
กิจกรรมทางเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (เก่า) (เคลื่อนขบวนไปที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่และไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)

(วันที่ 18 - 19 เมษายน 2562 เชิญร่วมกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ภายในเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7)

วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน
เวลา 16.00 น.
- กิจกรรมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวเจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย ณ วัดบวกครกน้อย
เวลา 17.00 น.
- กิจกรรมสระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งขบวน ณ อาคารสวนน้ำและสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

หมายเหตุ : กำหนดการจัดงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

smile สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.053-850421 ต่อ 132

10 เมษายน 2562

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถานที่กำจัดขยะที่ผู้รับจ้างขนถ่ายขยะของเทศบาลฯนำไปกำจัดนั้น ได้ปิดการให้บริการขนถ่ายขยะในช่วงเวลาดังกล่าว

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอแจ้งงดจัดเก็บขยะในวันที่ 13 เมษายน ถึง วันที่ 16 เมษายน 2562

ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านงดนำขยะวางไว้หน้าบ้านและจุดทิ้งขยะ เพื่อป้องกันสุนัขคุ้ยเขี่ยขยะ เมื่อเปิดทำการในวันที่ 17 เมษายน 2562 เทศบาลฯ จะดำเนินการจัดเก็บให้เป็นปกติ
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

10 เมษายน 2562

วัดบวกครกน้อย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน และร่วมทำบุญ ในงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดบวกครกน้อย

ระยะเวลาบรรพชา 31 มีนาคม – 12 เมษายน 2562 ณ วัดบวกครกน้อย

ในการนี้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ
1. เครื่องอัฐบริขาร เพื่อมอบถวายแก่ผู้บรรพชาอุปสมบท ชุดละ 2,000 บาท
2. เจ้าภาพพระอุปัชฌาย์ ชุดละ 1,500 บาท
3. เจ้าภาพ ถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ ชุดละ 1,500 บาท

และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารถวายจัดเลี้ยงในวันที่ 30 และ 31 มีนาคม หรือรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ ในระยะเวลาฝึกอบรมพระภิกษุสามเณร ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562

แจ้งความประสงค์ ร่วมทำบุญได้ที่
- วัดบวกครกน้อย
- งานประชาสัมพันธ์ ห้องone stop service เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
- กองสวัสดิการสังคม ติดต่อคุณรุ่งฟ้า โทร.084-3786227

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421

26 มีนาคม 2562

เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงใด้กำหนดรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต ดังนี้
๑.อายุระหว่าง ๑๗-๖๐ ปีบริบูรณ์
๒.น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี
๓.ไม่มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบ หรือดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง
๔.ไม่เป็นไข้มาลาเรียมาในระยะ ๓ ปีที่ผ่านมา และไม่เป็นกามโรค โรคติดเชื้อต่างๆ ไอเรื้อรัง ไอมีโลหิต , โลหิตออกง่ายผิดปกติ , โรคเลือดชนิดต่างๆ โรคหอบหืด ,โรคภูมิแพ้ , โรคลมชัก ,โรคผิวหนังเรื้อรัง , โรคหัวใจ ,โรคไต ,โรคเบาหวาน ,โรคไทรอยด์
๕.ไม่อยู่ในระหว่างทานยาแก้อักเสบในระยะ ๗ วันที่ผ่านมา
๖.ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์หรือสำส่อนทางเพศ,ไม่มีประวัติติดยาเสพติด
๗.งดการบริจาคโลหิตภายหลังผ่าตัด คลอดบุตร หรือแท้งบุตร ๖ เดือน
๘.สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หรือตั้งครรภ์

26 มีนาคม 2562

25 มีนาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง การจ้างเด็กนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562
------------------------------------------
ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ไม่ให้นักเรียน นักศึกษายุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติด จึงประกาศรับสมัครนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ระยะเวลาในการทำงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ในวันทำการ

คุณสมบัติของนักเรียน – นักศึกษา
- เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- มีสัญชาติไทย
- มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
- เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาทั้งภาคเอกชน และรัฐบาล

เอกสารประกอบการรับสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน – นักศึกษา (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30น. วันเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียด โทร. 053-850421 ต่อ 127 ต่อ 16

 

13 มีนาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เรื่อง การรับสมัครโครงการจัดบริการรถรับและส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
------------------------------------------
ตามที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในตำบล จึงได้ดำเนินโครงการจัดบริการรถรับแบะส่งนักเรียนขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองป่าครั่ง ที่ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ผู้ปกครองประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการไปส่ง-รับบุตรหลาน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงได้ออกประกาศฉบับนี้ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจัดบริการรถรับและส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

คุณสมบัติของนักเรียน – นักศึกษา
- เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ต.หนองป่าครั่ง อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปีที่ 3 กรณีที่นักเรียนมีน้องที่เรียนอยู่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หากสามารถดูแลกันเองได้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้
- เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

เอกสารประกอบการรับสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
- สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน และผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน และผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ถ้ามี)

กำหนดเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562 เฉพาะวัน-เวลาราชการ

สมัครได้ที่ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อาคารฉลอง-สิริราชสมบัติครบ 60 ปี

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 127 ต่อ 16

13 มีนาคม 2562

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ให้พร้อม ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ศึกษาข้อมูลได้ที่

https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=865

25 กุมภาพันธ์ 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชิญประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งทุกท่าน ร่วมเดินรณรงค์ "๖๑ วันไม่เผา หนองป่าครั่งไร้หมอกควัน" และร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning) ทางสาธารณะในตำบล ตามโครงการหนองป่าครั่งเมืองน่าอยู่

วันเสาร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พร้อมกัน เวลา 06.30 น. เคลื่อนขบวน เวลา 07.00น. จากหน้าอาคารเลิศวสิน (เดิม) ไปยังอาคารสวนน้ำและสนามกีฬา มาร่วมรณรงค์งดเผา เพื่ออนาคตที่สดใสไร้หมอกควัน

การแต่งกาย
จิตอาสา : แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา
ประชาชนทั่วไป : แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

21 กุมภาพันธ์ 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าคั่ง ร่วมกับ วัดบวกครกน้อย สภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 12 เมษายน พ.ศ.2562 ณ วัดบวกครกน้อย เพื่อปลูกฝังศึลธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนเยาวชนชาย อายุตั้งแต่ 7 -10 ปี ร่วมสมัครเข้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือกองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ระยะเวลาบรรพชา 31 มีนาคม – 12 เมษายน 2562 ณ วัดบวกครกน้อย

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อบิดา,มารดา,บุตร จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนบิดา,หรือมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาใบสมัครโครงการบรรพบาฯ จำนวน 3 ชุด
4. ติดรูปถ่ายผู้บรรพชา หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ลงบนใบสมัคร จำนวน 3 รูป
5. รับรองสำเนาถูกต้องลงบนเอกสารประกอบการสมัครทุกแผ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 132

20 กุมภาพันธ์ 2562

 • ขั้นตอนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
  ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ
  1. นอกเขตเลือกตั้ง
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
  2. ในเขตเลือกตั้ง
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
 • ระยะเวลาการยื่นคำขอ
  ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2562

การยื่นคำขอ
ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิหรือเขตเลืออกตั้งที่ประสงค์ขอลงคะแนนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน คำสั่งแต่งตั้งและชีแจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐาน โดยสามารถยื่นคำขอ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน
2. ยื่นทางไปรษณีย์
3. ยื่นทางอินเทอร์เน็ต

- นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน คลิก https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/


- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เดินทางไปนอกราชอาณาจักรในวันเลือกตั้ง คลิก
https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/

 

1. ผู้ขอลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้


(1) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ
(2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
(3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เดินทางไปนอกราชอาณาจักรในวันเลือกตั้ง


2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม ข้อ 1 (1) และ (2) ที่ประสงค์ยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ดำเนินการยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ โดยให้บันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน (11 หลัก) สถานที่และเขตจังหวัด ที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้


(1) เข้าสู่ระบบ บันทึกเลขประจำตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน (11 หลัก) และสถานที่ที่ประสงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เมื่อกรอกข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกรายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
(2). เมื่อเลือกลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วถ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียนแล้วจึงเลือกบันทึกข้อมูล
(3). เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล หรือถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูลให้เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล
(4). เมื่อผู้ยื่นคำขอยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง


3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม ข้อ 1 (3) ที่ประสงค์ยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ดำเนินการยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ โดยให้บันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้


(1). เข้าสู่ระบบ บันทึกเลขประจำตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและสถานที่ที่ประสงค์ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร เมื่อกรอกข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เลือกรายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(2). เมื่อเลือกลงทะเบียนขอใช้ออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วถ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียนแล้วจึงเลือกบันทึกข้อมูล
(3). เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล หรือถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูลให้เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล
(4). เมื่อผู้ยื่นคำขอยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

30 มกราคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดทำโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตำบลหนองป่าครั่ง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน/ตอนสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งและได้กำหนดการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้อกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน/ตอนสุนัขและแมว สำหรับผู้ที่ได้มาลงทะเบียนไว้

ออกให้บริการ ระหว่างวันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ลำดับตามไฟล์ภาพที่แสดง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.053-850063 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (ในวันและเวลาราชการ)

29 มกราคม 2562

วัดบวกครกน้อย ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีเข้าโสสานกรรม ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และถวายทานเมรุ วันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ ณ ฌาปนสถานบ้านบวกครกน้อย
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ทำการปรับปรุง พัฒนา เมรุเผาศพบ้านบวกครกน้อย เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม โดยในขณะนี้ได้ทำการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญพิธีเข้าโสสานกรรม ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน “กองทุนพัฒนาฌาปนสถานบ้านบวกครกน้อย และทำบุญถวายทานเมรุ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนาไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ สืบทอด และเพื่อให้ถูกต้องตามขนมธรรมเนียมประเพณีของพื้นบ้านล้านนา และเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
เริ่มตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 – 21.00 น.
กำหนดการ


วันที่ 3 กุมภาพันธ์
เวลา 13.00 น. ขอเชิญคณะศรัทธาวัดบวกครกน้อยร่วมประชุมเตรียมงาน ณ วัดบวกครกน้อย


วันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์
ขอเชิญศรัทธาประชาชนทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจจัดสถานที่ ณ ฌาปนสถานบ้านบวกครกน้อย


วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์
เวลา 06.30 – 08.30 น. ทำบุญตักบาตรที่วัดบวกครกน้อย และประกอบพิธีทางศาสนา
เวลา 18.00 น. พระสงค์พร้อมกัน ณ สถานประกอบพิธีฌาปนสถานบ้านบวกครกน้อย
เวลา 19.00 น. ทำพิธีทางศาสนาภาคกลางคืน และร่วมฟังพระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ แผ่เมตตา


วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ ณ ฌาปนสถานบ้านบวกครกน้อย
เวลา 06.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตร
เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ร่วมพิธีทางศาสนา สวดถอน บังสุกุลบนเมรุ ถวายผ้าป่าสามัคคี และจตุปัจจัยไทยธรรม

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญศรัทธาประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันและน้ำ แก่คณะศรัทธาที่มาจัดสถานที่ ในวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ และร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวาย ภัตตาหารเช้า ,ภัตตาหารเพล และน้ำปานะ(ช่วงกลางคืน) แด่พระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีทางศาสนา ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์

และเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และ เจ้าภาพสังฆทาน จำนวน 20 ชุด โดยขณะนี้มีผู้ร่วมทำบุญมาแล้วมีรายนามดังต่อไปนี้
เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์
1. นายกฯสมคิด และคุณวรรณา เลิศเกียรติดำรง พร้อมครอบครัว
2. แม่จันบาล กันทา พร้อมคณะญาติพี่น้อง
3. อั้มผ้าม่านเชียงใหม่
4. คุณครูธันยนันท์ อุปพันธ์ทศพร
5. กลุ่มนาบุญ สภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง


เจ้าภาพสังฆทาน ชุดละ 1,500 บาท
1. อ.สำราญ อ.อำภา เจนวชิรพงษ์ พร้อมครอบครัว
2. รองฯ ศิวดี พุทธิพันธ์
3. รองฯ ยอดมิ่งจันต๊ะรังษี
4. คุณกิตติพงษ์ อ.อุไร คนแคล้ว
5. แม่ปั๋นแก้ว อุปพันธ์
6. คุณจุรีรัตน์ ทองชู พร้อมครอบครัว
7. กำนันประพันธ์ ทองอนันตรัตน์
8. นางสะคราญ เขื่อนคำ
9. คุณอำพร มโนพิเชษฐวัฒนา พร้อมครอบครัว
10. คุณนิดหน่อย ยศศักดา
11. นางมาลี เชิดชูพงษ์
12. นายบุญส่ง นางคำบาง วรรณฤทธิ์
13. แม่บัวคำ สุริยา
14. นายปราโมทย์ นางจันทร์เพ็ญ วุฒิพงษ์
15. นางปราณี มะลิวัลย์
16. นางอำไพ เลิศชนาพร
17. นายชาครีย์ นางนิตยา สุจริตจันทร์
18. นางวรรณา นิลประยูร
19. นางยุพิน กาลันสีมา
20. นางประพิมพ์ ทองดี

ท่านที่มีความประสงค์ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน ผู้มาช่วยจัดสถานที่ หรือร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ,ภัตตาหารเพล และน้ำปานะ(ช่วงกลางคืน) แจ้งความประสงค์ได้ที่
ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โทร.053-850421 ต่อ 101

29 มกราคม 2562

ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจึงได้กำหนด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีรายละเอีด คุณสมบัตืผู้มีสิทธิรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และเอกสารประกอบการรับสมัคร ตามไฟล์ภาพที่แนบ

กำหนดเวลารับสมัคร

 •  วันที่ 29 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562 เฉพาะวันเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ชั้น 1 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-850421 ต่อ 127 กด 16

24 มกราคม 2562

 เชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 18, 25 มกราคม และวันศุกร์ ที่ 1 ,8 กุมภาพันธ์ 2562
----------------------------------------------------------
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอเชิญชวนประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ทุกวันศุกร์ ประจำสัปดาห์ ในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์

พบกับการให้บริการ ตัดผม ทำสีผม ฟรี ทั้งชายและหญิง , บริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และตรวจเช็คสายตา ฟรี (เฉพาะค่าแรง) และบริการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน/ตอนสุนัขและแมว ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.

กำหนดการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน

-วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562
บริการหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ณ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ
-วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562
บริการหมู่ที่ 5 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5
- วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
บริการหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ณ อาคารด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
-วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
บริการหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4

บริการตัดผม ทำผม หญิง และชาย โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ
บริการตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า, เช็คซ่อมเครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
บริการตรวจเช็ควัดสายตา โดยร้านแว่นแก้วเชียงใหม่

ในการออกให้บริการนี้ บริการฟรี เฉพาะค่าแรง หากมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ หรือใช้อุปกรณ์เสริมสวย ผู้ใช้บริการกรุณาชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กับทางผู้ให้บริการด้วยตัวเอง

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 053-850421 ต่อ 101

15 มกราคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 23  (338 รายการ)