เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
2,145
เดือนที่แล้ว
3,411
ปีนี้
37,888
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
163,472
ไอพี ของคุณ
75.101.220.230
นางสาวพัชรากร พวงสายใจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


น.ส.กัญญารัตน์ พิพัฒน์เจริญชัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


น.ส.ทนันดาภ์ รชตธนากร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายชัยวัฒน์ กิตติวีรานุกุล
นิติกรชำนาญการพิเศษ


นางสาวฐนมน เขมะสิริ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


พ.จ.อ. นพพรรณ เทพประสาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายภัทรนันต์ กันทา
นิติกรชำนาญการ


นายนวพล ทนันชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


น.ส.จุฑามาศ ญาณะศร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางกรกมล สลีวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


ส.อ.โสภณ สุรงครัตน์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


ส.ท.ธิปไตย พุ่มพวง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวณรัชช์อร พัชรอมรพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายสมศักดิ์ แดงสด
พนักงานขับรถ


น.ส.สุมาลี ปุกคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ