ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
2,532
เดือนที่แล้ว
2,755
ปีนี้
16,681
ปีที่แล้ว
9,475
ทั้งหมด
26,156
ไอพี ของคุณ
54.162.227.37


อำนาจหน้าที่กองสาธารณสุข

นางเสาวนีย์ คำปวน
ผู้อำนวนการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8


นายวีระชัย ไชยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสาวปาริชาติ มาปัน
พยาบาลวิชาชึพ 6 ว


นางปิยะนุช เรืองศรี
จพง. ส่งเสริมสุขภาพ 6


นางมาลี เชิดชูพงษ์
จพง. การเงินและบัญชี 6


นางสุมาลี ศรีวิรัตน์
พนักงานประสานงานชนบท