“51 วัน ไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” ขอความร่วมมือทุกท่าน ห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 20 เมษายน 2561
ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
2,550
เดือนที่แล้ว
2,476
ปีนี้
5,026
ปีที่แล้ว
9,475
ทั้งหมด
14,501
ไอพี ของคุณ
54.196.215.69


อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

นางสาวพัชรากร พวงสายใจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 8


นายชัยวัฒน์ กิตติวีรานุกุล
นิติกรชำนาญการ


น.ส.กัญญารัตน์ พิพัฒน์เจริญชัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


น.ส.ทนันดาภ์ รชตธนากร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวฐนมน เขมะสิริ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


พ.จ.อ. นพพรรณ เทพประสาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางกรกมล สลีวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นายณัฐวุฒิ ศิริรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวณรัชช์อร พัชรอมรพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ส.อ.โสภณ สุรงครัตน์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายถนอม กันทาสม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายสมศักดิ์ แดงสด
พนักงานขับรถ


นางเยาวเรศ ถาอินชัย
จนท.แผนที่ภาษีฯ


นางสุมาลี ปัญญาแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ