ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญสวดมนต์ข้ามปี วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2560 และทำบุญตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่  วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2561 ณ วัดบวกครกน้อย รายละเอียดติดตามได้ในหมวดข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
1,014
เดือนที่แล้ว
3,686
ปีนี้
7,615
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
7,615
ไอพี ของคุณ
54.82.56.95


อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

นางสาวพัชรากร พวงสายใจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 8


นายชัยวัฒน์ กิตติวีรานุกุล
นิติกรชำนาญการ


น.ส.กัญญารัตน์ พิพัฒน์เจริญชัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


น.ส.ทนันดาภ์ รชตธนากร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวฐนมน เขมะสิริ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


พ.จ.อ. นพพรรณ เทพประสาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางกรกมล สลีวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นายณัฐวุฒิ ศิริรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวณรัชช์อร พัชรอมรพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ส.อ.โสภณ สุรงครัตน์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายถนอม กันทาสม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายสมศักดิ์ แดงสด
พนักงานขับรถ


นางเยาวเรศ ถาอินชัย
จนท.แผนที่ภาษีฯ


นางสุมาลี ปัญญาแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ