เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล

ลงนาม


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
854
เดือนที่แล้ว
3,326
ปีนี้
33,186
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
158,770
ไอพี ของคุณ
34.200.222.93
ลำดับรายการวันที่
1การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ต.ค 2562-มี.ค 2563)23 เม.ย. 2563
2แบบรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน15 เม.ย. 2563
3แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256312 ก.ย. 2562
4รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 25623 มิ.ย. 2562
5การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ณ 30 กันยายน 256130 ก.ย. 2561
6รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม30 ก.ย. 2561
7งบทดลองหลังปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 256130 ก.ย. 2561
8รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 256124 เม.ย. 2561
9งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256028 พ.ย. 2560
10รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนเมษายน 255420 ส.ค. 2554
11รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมีนาคม 255420 ส.ค. 2554
12รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน 255420 ส.ค. 2554
13รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมกราคม 255420 ส.ค. 2554
14รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 255320 ส.ค. 2554
15รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤภาคม 255420 ส.ค. 2554
16รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 255320 ส.ค. 2554
17รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคมคม 255320 ส.ค. 2554
18รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกุมภาพันธ์ 255420 ส.ค. 2554
19รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 255420 ส.ค. 2554
20งบทดลอง เดือนเมษายน 255420 ส.ค. 2554

123  >> >|