เชิญร่วมเดินรณรงค์ "๖๑ วันไม่เผา หนองป่าครั่งไร้หมอกควัน" วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา 07.00 น.

นับถอยหลังวันเลือกตั้ง

วัน
ชั่วโมง
ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
445
เมื่อวานนี้
424
เดือนนี้
7,623
เดือนที่แล้ว
6,737
ปีนี้
14,360
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
62,455
ไอพี ของคุณ
34.228.115.216
ลำดับรายการวันที่
1แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม12 ก.ค. 2559
2การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ1 เม.ย. 2559
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2531 ต.ค. 2558
4แนวทางการเปิดเผยราคากลาง27 เม.ย. 2557
5หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 21 ต.ค. 2556
6หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์7 เม.ย. 2554
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 257 เม.ย. 2554
8ระเบียบพัสดุ 477 เม.ย. 2554
9ระเบียบงานสารบรรณ7 เม.ย. 2554
10พรบ. บริหารราชการแผ่นดิน 25347 เม.ย. 2554
11พรบ. บริหารงานบุคคล 25427 เม.ย. 2554
12พรบ. เทศบาล 24967 เม.ย. 2554
13พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 25407 เม.ย. 2554
14พรบ. กระจายอำนาจ 25427 เม.ย. 2554
15พรบ กระจายอำนาจ ปี 427 เม.ย. 2554
16สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่7 เม.ย. 2554
17ระเบียบกระทรวงการคลัง7 เม.ย. 2554
18ระเบียบงานสารบรรณ7 เม.ย. 2554
19ระเบียบกระทรวงการคลัง7 เม.ย. 2554
20ระเบียบกระทรวงการคลัง7 เม.ย. 2554

1