เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
533
เดือนที่แล้ว
6,097
ปีนี้
26,632
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
152,216
ไอพี ของคุณ
34.204.176.125
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒27 พ.ค. 2562
2พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒27 พ.ค. 2562
3พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒16 เม.ย. 2562
4พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒16 เม.ย. 2562
5พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒16 เม.ย. 2562
6ระเบียบเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ว่าด้วย การใช้สุสานและฌาปนสถาน การกำหนดอัตราค่าธรร22 มี.ค. 2562
7สวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง5 มี.ค. 2562
8แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม12 ก.ค. 2559
9การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ1 เม.ย. 2559
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2531 ต.ค. 2558
11แนวทางการเปิดเผยราคากลาง27 เม.ย. 2557
12หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 21 ต.ค. 2556
13หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์7 เม.ย. 2554
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 257 เม.ย. 2554
15ระเบียบพัสดุ 477 เม.ย. 2554
16ระเบียบงานสารบรรณ7 เม.ย. 2554
17พรบ. บริหารราชการแผ่นดิน 25347 เม.ย. 2554
18พรบ. บริหารงานบุคคล 25427 เม.ย. 2554
19พรบ. เทศบาล 24967 เม.ย. 2554
20พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 25407 เม.ย. 2554

12  >> >|