เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

E-Learning

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
708
เดือนที่แล้ว
4,138
ปีนี้
9,314
ปีที่แล้ว
51,763
ทั้งหมด
186,661
ไอพี ของคุณ
3.220.231.235
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 6220 มี.ค. 2563
2สรุปผลคะแน ITA ปีงบประมาณ 256218 มี.ค. 2563
3มาตรการการใช้ดุลยพินิจ9 ม.ค. 2563
4มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต9 ม.ค. 2563
5มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต9 ม.ค. 2563
6มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง9 ม.ค. 2563
7นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ10 ก.ค. 2562
8มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน10 ก.ค. 2562

1