เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

E-Learning

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
708
เดือนที่แล้ว
4,138
ปีนี้
9,314
ปีที่แล้ว
51,763
ทั้งหมด
186,661
ไอพี ของคุณ
3.220.231.235
ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ถึงไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63)20 เม.ย. 2563
2สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.62)27 ม.ค. 2563
3รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1/25627 ม.ค. 2563
4สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 37 ม.ค. 2563
5สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 2 (1)7 ม.ค. 2563
6สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 27 ม.ค. 2563
7สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 17 ม.ค. 2563
8สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 25627 ม.ค. 2563
9รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ27 พ.ย. 2562
10สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1-4 ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 พ.ย. 2562
11แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256321 พ.ย. 2562
12สรุปผลการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1-319 ก.ค. 2562
13ประกาศใช้แผ่นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)14 มิ.ย. 2562
14แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)14 มิ.ย. 2562
15สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1-230 เม.ย. 2562
16สรุปผลการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 124 ม.ค. 2562
17รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 256120 ธ.ค. 2561
18รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256115 พ.ย. 2561
19แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)31 ต.ค. 2560

1