เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
152
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
4,227
เดือนที่แล้ว
5,397
ปีนี้
14,205
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
139,789
ไอพี ของคุณ
3.209.10.183
ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1-4 ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 พ.ย. 2562
2แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256321 พ.ย. 2562
3สรุปผลการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1-319 ก.ค. 2562
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)14 มิ.ย. 2562
5สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1-230 เม.ย. 2562
6สรุปผลการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 124 ม.ค. 2562
7รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 256120 ธ.ค. 2561
8รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256115 พ.ย. 2561
9แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256221 ก.ย. 2561
10แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)31 ต.ค. 2560
11แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25616 ต.ค. 2560

1