เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ โทร.053-850421 โทรสาร 053-851646

ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
141
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
3,596
เดือนที่แล้ว
3,821
ปีนี้
48,739
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
96,834
ไอพี ของคุณ
54.144.75.212
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)14 มิ.ย. 2562
2สรุปผลการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 30 เม.ย. 2562
3รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256115 พ.ย. 2561
4แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256221 ก.ย. 2561
5แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)31 ต.ค. 2560
6แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25616 ต.ค. 2560

1