เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
420
เมื่อวานนี้
292
เดือนนี้
4,801
เดือนที่แล้ว
5,155
ปีนี้
24,803
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
150,387
ไอพี ของคุณ
34.238.190.122
ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.255330 มี.ค. 2563
2เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25636 ก.ย. 2562
3เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25627 ก.ย. 2561
4เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256115 ก.ย. 2560
5เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256030 ก.ย. 2559
6เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 255928 ก.ย. 2558
7เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25581 ต.ค. 2557
8เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25571 ต.ค. 2556
9เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25564 ม.ค. 2556
10เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 255510 เม.ย. 2555
11เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปี 25537 เม.ย. 2554
12เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25547 เม.ย. 2554

1