เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล

ลงนาม


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
975
เดือนที่แล้ว
3,326
ปีนี้
33,307
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
158,891
ไอพี ของคุณ
3.231.25.104
ลำดับรายการวันที่
61การแจ้งขุดดิน10 ก.ย. 2558
62การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ10 ก.ย. 2558
63การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 2210 ก.ย. 2558
64การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3310 ก.ย. 2558
65การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 2110 ก.ย. 2558
66การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตา10 ก.ย. 2558
67การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร10 ก.ย. 2558
68การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา2110 ก.ย. 2558
69การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน10 ก.ย. 2558
70การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 329 ก.ย. 2558
71การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร9 ก.ย. 2558
72การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.25439 ก.ย. 2558
73การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้9 ก.ย. 2558
74การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ9 ก.ย. 2558
75การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที9 ก.ย. 2558
76การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป7 ก.ย. 2558
77การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายก7 ก.ย. 2558
78การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน7 ก.ย. 2558
79การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า7 ก.ย. 2558
80การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง7 ก.ย. 2558

|<<<1234567  >> >|