เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล

ลงนาม


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
975
เดือนที่แล้ว
3,326
ปีนี้
33,307
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
158,891
ไอพี ของคุณ
3.231.25.104
ลำดับรายการวันที่
41109.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน11 ก.ย. 2558
42108.การรับชำระภาษีป้าย11 ก.ย. 2558
43107.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ11 ก.ย. 2558
44106.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น11 ก.ย. 2558
45105.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้11 ก.ย. 2558
46104.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปก11 ก.ย. 2558
47103.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึง11 ก.ย. 2558
48102.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้อ11 ก.ย. 2558
49101.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษร11 ก.ย. 2558
50100.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ10 ก.ย. 2558
5199.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ10 ก.ย. 2558
5298.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่10 ก.ย. 2558
5397.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่10 ก.ย. 2558
5496.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่10 ก.ย. 2558
5595.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้10 ก.ย. 2558
5694.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์10 ก.ย. 2558
5793.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ10 ก.ย. 2558
5892.การแจ้งถมดิน10 ก.ย. 2558
59การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ10 ก.ย. 2558
60การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ10 ก.ย. 2558

|<<<1234567  >> >|