เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

E-Learning

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
708
เดือนที่แล้ว
4,138
ปีนี้
9,314
ปีที่แล้ว
51,763
ทั้งหมด
186,661
ไอพี ของคุณ
3.220.231.235
การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2563

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ข้อมูลพื้นฐาน

1

โครงสร้าง

                  คลิก                 

                  คลิก

2

ข้อมูลผู้บริหาร

                  คลิก

3

อำนาจหน้าที่

                  คลิก

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                  คลิก

                  คลิก

5

ข้อมูลการติดต่อ

                  คลิก

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                  คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

                  คลิก

                  คลิก

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8

Q&A

                  คลิก

                  คลิก

9

Social Network

                  คลิก

                  คลิก

แผนดำเนินงาน

10

แผนดำเนินงานประจำปี

                  คลิก

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

                  คลิก

12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                  คลิก

การปฏิบัติงาน

13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                  คลิก

14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                  คลิก

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                  คลิก

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                  คลิก

17

E-service

                  คลิก

                  คลิก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                  คลิก

                  คลิก

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

                  คลิก

20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                  คลิก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                  คลิก

22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                  คลิก

23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                  คลิก

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                  คลิก

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  คลิก

26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  คลิก

27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                  คลิก

28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                  คลิก

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                  คลิก

30

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                  คลิก

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

                  คลิก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                  คลิก

                  คลิก

33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                  คลิก

                  คลิก

                  คลิก

                  คลิก

                  คลิก

                  คลิก

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                  คลิก

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                  คลิก

การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต

36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                  คลิก

37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                  คลิก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                  คลิก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

                   คลิก

40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

                  คลิก

41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                  คลิก

                  คลิก

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

                  คลิก

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                  คลิก