ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,232
เดือนที่แล้ว
2,891
ปีนี้
28,710
ปีที่แล้ว
9,475
ทั้งหมด
38,185
ไอพี ของคุณ
54.224.150.24
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง มีพื้นที่ 2.9483  ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,842.68 ไร่  มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมืองเชียงใหม่ และ ต.สันทรายหลวง  อ.สันทราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต.สันพระเนตร อ.สันทราย และ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง
ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เทศบาลนครเชียงใหม่ 

การปกครอง มีหมู่บ้านทั้งหมด 7  หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองอินทร์  หมู่ที่ 2 บ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 3 บ้านบวกครกน้อย 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 5 บ้านแม่คาว หมู่ที่ 6 บ้านบวกครกใหม่
หมู่ที่ 7 บ้านบวกครกน้อยริมคาว
ประชากร พื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง มีประชากรตามทะเบียนราษฎรตามตารางแนบท้ายคิดเป็น 45% ของประชากรในพื้นที่ แต่เนื่องจากในพื้นที่ของชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง เป็นแหล่งงาน เช่น ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ห้างสรรพสินค้า BigC extra และห้างสรรพสินค้าอินเด็กซ์ และมีมหาวิทยาลัยพายัพซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ จึงทำให้มีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมหรือหอพัก จึงทำให้มีประชากรแฝงในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่งเป็นจำนวนมาก คิดเป็น 55% ของพื้นที่  จึงทำให้มีการหมุนเวียนของประชากรเพิ่มขึ้นทุกทีและหนาแน่นเป็นจุด