ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
160
เดือนนี้
2,068
เดือนที่แล้ว
4,860
ปีนี้
36,948
ปีที่แล้ว
9,475
ทั้งหมด
46,423
ไอพี ของคุณ
54.227.186.112นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

นางพิมพากานต์ โนนสว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

นางสาวพัชรากร พวงสายใจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางเสาวนีย์ คำปวน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเฉลิมพร เพชรประดับ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายมานพ สมคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางรุ่งฟ้า ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายเดมิตร จับจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางเพ็ญศรี รัตตนิทัศน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
นายประเสริฐ ต้นโนนเชียง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง