เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

E-Learning

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
3,576
เดือนที่แล้ว
4,469
ปีนี้
16,651
ปีที่แล้ว
51,763
ทั้งหมด
193,998
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17
ขอแสดงความยินดีแก่นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง

        ขอแสดงความยินดีแก่นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมเชิงวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยมีดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภา และปลัดเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวม 121 แห่ง ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” โดยนายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และการบรรยายเรื่องความเคลื่อนไหวและแนวทางการดำเนินงานของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และสันนิบาตภาคเหนือ โดย ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง กรรมาธิการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย

         จากนั้นได้มีการคัดเลือกประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยมีผู้เสนอชื่อนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานฯ และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานสันนิบาติเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่คนต่อไป


 
14 กรกฎาคม 2563