เชิญรับบริการชำระค่าไฟฟ้า รถบริการเคลื่อนที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 24 - 25 ม.ค. 2561 บริเวณด้านหน้าศูนย์โอทอปหน้าวัดบวกครกน้อย ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
1,932
เดือนที่แล้ว
2,874
ปีนี้
1,932
ปีที่แล้ว
9,475
ทั้งหมด
11,407
ไอพี ของคุณ
54.82.29.141


กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการนำผู้สูงอายุไหว้พระ โดยได้นำคณะผู้สูงอายุในตำบลหนองป่าครั่ง สักการะพระวัดดังในจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา
21 มีนาคม 2557

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง จัดพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ อาคารศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนอป่าครั่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 
02 มีนาคม 2557

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557  ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ภายในงานจัดกิจกรรมการแสดงหลากหลายชุด จากเด็กและเยาวชนในตำบลหนองป่าครั่ง การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ปล่อยควันสี การแสดงดนตรีแก้ว การแสดงหุ่นกระบอกพื้นบ้าน การแสดงของนักศึกษาจากประเทศเกาหลี และเด็กๆยังได้ร่วมสนุกกับเกมส์หลากหลายจากซุ้มกิจกรรมของพี่ๆเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และร่วมลุ้นของรางวัลมากมายจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งอีกด้วย

13 มกราคม 2557

 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2556 โดยมีหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาลตำบลหนอป่าครั่ง พร้อมด้วยพลังมวลชนชาวตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมถวายพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2556 ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
23 ตุลาคม 2556

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการอบรมสร้างเสริมพลังใส ใฝ่ใจรักษ์ชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2556 ณ วัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติภายในจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในตำบลหนองป่าครั่งได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และได้รับความรุ้ในช่วงปิดภาคเรียน 
13 ตุลาคม 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้น ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประำกันภัย" เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ และประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
22 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2556 ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวด Youth Boy & Girl 2013 ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา กิจกรรมซุ้มถ่ายรูปแนววินเทจ และเกมส์การละเล่นต่างๆ โดยมีรองฯศิวดี พุฒิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งเป็นประธานในพิธีเปิด
21 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการต้นกล้าพันธุ์ใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2556 ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะความรู้ รวมทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ เน้นส่งเสริมการทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความสนุกสนานมากมาย
21 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน โดยผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง และพนักงานทุกกองของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมมือร่วมใจออกพัฒนาหมู่บ้านในตำบลหนองป่าครั่งทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ในตำบลหนองป่าครั่ง ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ แก่ผู้พบเห็น
20 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลหนองป่าครั่ง และสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน เมื่่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ของคนในชุมชนอีกด้วย
25 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และวัดบวกครกน้อย ร่วมจัดขบวนแห่พิธีถวายต้นเงิน 100 ต้น ฉลองตำแหน่งใหม่ พระครูบาหลวงเจ้ามหาทองสุข สิริวิชโย ศีลธรรม(ศรีวิชัย) เจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดยเริ่มขบวนแห่จากหน้าห้างแม็คโคร ไปยังวัดบวกครกน้อย ตลอดทางมีศรัทธาประชาชนให้ความสนใจร่วมขบวนแห่เป็นจำนวนมาก
16 สิงหาคม 2556

 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สถานประกอบการภายในตำบลและประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมจัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ลานกิจกรรมหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยในภาคเช้ามีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพฟรีและบริการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และในภาคค่ำ จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และกิจกรรมมอบโล่แม่ดีเด่น ประจำปี 2556 โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
12 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2556 โดยมีนายสมคิด  เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีสมาชิกลูกเสือชาวบ้านตำบลหนองป่าครั่งเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 135 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้้การอบรมทบทวนลูกเสื้อชาวบ้าน ตำบลหนองป่าครั่งยังได้รับเกียรติจากพล.ต.ท.สมศักดิ์  แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมลูกเสือชาวบ้านตำบลหนองป่าครั่ง อีกด้วย
11 สิงหาคม 2556

     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เปิดให้บริการศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้าให้บริการแก่ประชาชน ในรูปแบบการสนทนาผ่านคอมพิวเตอร์  (VDO Calling) เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อ ณ สำนักงานเทศบาลฯ สามารถสนทนาผ่านระบบออนไลน์นี้ ไปยังเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ได้ในทันที 
     สำหรับการให้บริการของศูนย์บริการงานทะเบียนท้องถิ่นออนไลน์  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งนั้น เปิดให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ ได้แก่ การรับแจ้งเกิด การรับแจ้งตาย การรับแจ้งการย้ายเข้า ย้ายออก  การรับแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน และการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน ซึ่งทุกท่านที่เข้ารับบริการจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตามสโลแกน “บริการฉับไว ประทับใจ ใกล้ชิดประชาชน”
01 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และกองการศุึกษา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 เมื่อวันศกร์ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 โดยมีการจัดขบวนแห่ต้นเทียนและเครื่องจำนำพรรษา ไปถวายยังวัดต่างๆ จำนวน 7 วัด ได้แก่ 1.วัดศรีบัวเงิน 2. วัดบวกครกหลวง 3. อารามหนองบวกส้ม  4. วัดหนองป่าครั่ง  5. วัดกู่คำ  6. วัดแม่คาว และ7.วัดบวกครกน้อย
   โดยในขบวนแห่ครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล สภาวัฒนธรรม กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มพลังมวลชน ผู้มีจิตศรัทธาในตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมใจร่วมขบวนแห่ต้นเทียนและเครื่องจำนำพรรษาพรรษา ไปยังวัดต่างๆ อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งกิจกรรมแห่เทียนพรรษานี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
19 กรกฎาคม 2556

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 17  (241 รายการ)