ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
2,264
เดือนที่แล้ว
2,954
ปีนี้
10,708
ปีที่แล้ว
9,475
ทั้งหมด
20,183
ไอพี ของคุณ
54.80.103.120


กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นภายใต้กิจกรรมกลยุทธ์ในการสร้าครอบครัวเข้มแข็งของตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
23 มีนาคม 2557

กองการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1 , 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกครกน้อย จัดโครงการแสดงผลงานทางวิชาการและพิธีมอบสัมฤทธิ์บัตรของนักเรียน ณ ลานเอนกประสงค์หลังโรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557
22 มีนาคม 2557

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการนำผู้สูงอายุไหว้พระ โดยได้นำคณะผู้สูงอายุในตำบลหนองป่าครั่ง สักการะพระวัดดังในจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา
21 มีนาคม 2557

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง จัดพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ อาคารศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนอป่าครั่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 
02 มีนาคม 2557

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557  ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ภายในงานจัดกิจกรรมการแสดงหลากหลายชุด จากเด็กและเยาวชนในตำบลหนองป่าครั่ง การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ปล่อยควันสี การแสดงดนตรีแก้ว การแสดงหุ่นกระบอกพื้นบ้าน การแสดงของนักศึกษาจากประเทศเกาหลี และเด็กๆยังได้ร่วมสนุกกับเกมส์หลากหลายจากซุ้มกิจกรรมของพี่ๆเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และร่วมลุ้นของรางวัลมากมายจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งอีกด้วย

13 มกราคม 2557

 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2556 โดยมีหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาลตำบลหนอป่าครั่ง พร้อมด้วยพลังมวลชนชาวตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมถวายพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2556 ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
23 ตุลาคม 2556

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการอบรมสร้างเสริมพลังใส ใฝ่ใจรักษ์ชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2556 ณ วัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติภายในจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในตำบลหนองป่าครั่งได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และได้รับความรุ้ในช่วงปิดภาคเรียน 
13 ตุลาคม 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้น ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประำกันภัย" เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ และประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
22 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2556 ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวด Youth Boy & Girl 2013 ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา กิจกรรมซุ้มถ่ายรูปแนววินเทจ และเกมส์การละเล่นต่างๆ โดยมีรองฯศิวดี พุฒิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งเป็นประธานในพิธีเปิด
21 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการต้นกล้าพันธุ์ใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2556 ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะความรู้ รวมทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ เน้นส่งเสริมการทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความสนุกสนานมากมาย
21 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน โดยผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง และพนักงานทุกกองของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมมือร่วมใจออกพัฒนาหมู่บ้านในตำบลหนองป่าครั่งทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ในตำบลหนองป่าครั่ง ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ แก่ผู้พบเห็น
20 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลหนองป่าครั่ง และสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน เมื่่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ของคนในชุมชนอีกด้วย
25 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และวัดบวกครกน้อย ร่วมจัดขบวนแห่พิธีถวายต้นเงิน 100 ต้น ฉลองตำแหน่งใหม่ พระครูบาหลวงเจ้ามหาทองสุข สิริวิชโย ศีลธรรม(ศรีวิชัย) เจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดยเริ่มขบวนแห่จากหน้าห้างแม็คโคร ไปยังวัดบวกครกน้อย ตลอดทางมีศรัทธาประชาชนให้ความสนใจร่วมขบวนแห่เป็นจำนวนมาก
16 สิงหาคม 2556

 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สถานประกอบการภายในตำบลและประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมจัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ลานกิจกรรมหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยในภาคเช้ามีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพฟรีและบริการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และในภาคค่ำ จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และกิจกรรมมอบโล่แม่ดีเด่น ประจำปี 2556 โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
12 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2556 โดยมีนายสมคิด  เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีสมาชิกลูกเสือชาวบ้านตำบลหนองป่าครั่งเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 135 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้้การอบรมทบทวนลูกเสื้อชาวบ้าน ตำบลหนองป่าครั่งยังได้รับเกียรติจากพล.ต.ท.สมศักดิ์  แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมลูกเสือชาวบ้านตำบลหนองป่าครั่ง อีกด้วย
11 สิงหาคม 2556

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 17  (243 รายการ)