เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
144
เดือนนี้
3,948
เดือนที่แล้ว
3,256
ปีนี้
42,947
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
168,531
ไอพี ของคุณ
54.236.35.159


การใช้เทคโนโลยี โปรแกรมแผนที่ภาษี และโปรแกรมน้องพอใจ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดย นายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทสมนตรีฯ ทำข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่อง การใช้เทคโนโลยี โปรแกรมแผนที่ภาษี และโปรแกรมน้องพอใจ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ

12 ธันวาคม 2562

มอบทุนอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งนำโดย นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ขอขอบคุณ พลตรี นายแพทย์นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 4 และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ที่ได้มอบทุนอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จำนวน 30,000 บาท ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
โอกาสนี้ขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีความสุขและความเจริญตลอดไป

12 ธันวาคม 2562

การทำข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดย นายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทสมนตรีฯ ทำข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่อง การใช้เทคโนโลยี โปรแกรมแผนที่ภาษี และโปรแกรมน้องพอใจ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ

11 ธันวาคม 2562

พิธีสุมาคาราวะแม่น้ำคาว เนื่องในป๋าเวณียี่เป็ง 2562,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง วัดบวกครกน้อย และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง จัดพิธีเลี้ยงเจ้าที่หัวฝาย และพิธีสุมาคารวะน้ำคาว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอขมาและแสดงความกตัญญูต่อพระแม่คงคาในลำน้ำคาวซึ่งหล่อเลี้ยงพี่น้องในตำบลหนองป่าครั่งมาอย่างยาวนาน ณ หัวฝายลำน้ำแม่คาว หมู่ 2

14 พฤศจิกายน 2562

 จิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล นำคณะพนักงานเทศบาลฯ และจิตอาสาตำบลหนองป่าครั่งร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง เพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิงสะพานนวรัฐ

14 พฤศจิกายน 2562

รางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดนักเล่านิทาน,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอาจารี บัวหลวง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดนักเล่านิทาน และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 ที่ได้ไปแสดงความสามารถในการเล่านิทานให้แก่ผู้ร่วมงาน ในงานมหกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัหาเพื่อให้ชีวิตปลอดภัยจากยาเสพติด ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

06 พฤศจิกายน 2562

ต้อนรับนายนิรันดร์ ชุมภู ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนายนิรันดร์ ชุมภู ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เมือวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๖2 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

04 พฤศจิกายน 2562

ต้อนรับนายสุภพ กันธิมา ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบล,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนายสุภพ กันธิมา ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบล เมือวันที่ 1 พฤศจิกายยน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

04 พฤศจิกายน 2562

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟกับโรงพยาบาลกรุงเทพ-เชียงใหม่,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ตัวแทนอสม. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟกับโรงพยาบาลกรุงเทพ-เชียงใหม่ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ที่ผ่านมา

01 พฤศจิกายน 2562

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

วันจันทร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวศิวดี พุทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธี ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่

โดยกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรจำนวนพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 802,980 แผ่น

22 ตุลาคม 2562

" นครแม่สอด อากาซาเกมส์ ",เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง คุณสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ และ ท่านรองปลัด นิรันดร ชมภู ได้ให้โอวาทแก่ คณะครูและนักเรียนที่จะเดินทางร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกภาคเหนือ ครั้งที่ 37 " นครแม่สอด อากาซาเกมส์ " ระหว่างวันที่ 16-26 ตุลาคม 2562 

15 ตุลาคม 2562

ดูดโคลนและสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ นำรถดูดโคลน และรถบรรทุกน้ำ ออกปฏิบัติงาน ดูดโคลนและสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ความระมัดระวังในการสัญจร เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถขนาดใหญ่ในการปฏิบัติงาน

11 กันยายน 2562

ประกาศ! แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ไลน์เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะทำการยุติการใช้ไลน์ชื่อ "ท.ต.หนองป่าครั่ง" และ "pr.nongpakhrang"

จึงขอให้ทุกท่านเพิ่มไลน์ไอดีใหม่ โดย
1. พิมพ์ไลน์ไอดี @503pzlqm (พิมพ์@ด้วยนะคะ)
หรือ 2. คลิกลิงค์ http://nav.cx/4bdGl6i
หรือ 3. แสกนคิวอาร์โค้ดตามภาพ

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านไม่พลาดทุกข่าวสารจากเทศบาลฯ ค่ะ

06 กันยายน 2562

 อบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง62,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น ให้พนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

24 สิงหาคม 2562

 อบรมคุณธรรม จริยธรรม,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีพระใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณโร พระนักเทศน์แห่งล้านนา สำนักสงฆ์ อารามสันติสุข ต.เหมืองผ่า อ.แม่ริม ได้ให้เกียรติมาเป็นพระวิทยากรเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

 
24 สิงหาคม 2562

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 24  (352 รายการ)