เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

E-Learning

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
1,728
เดือนที่แล้ว
4,747
ปีนี้
19,550
ปีที่แล้ว
51,763
ทั้งหมด
196,897
ไอพี ของคุณ
3.238.235.155
ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม แก่พ่อค้า แม่ค้า ในการเปิดตลาดนัด,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ได้นัดพ่อค้าแม่ค้าผู้จำหน่ายสินค้า ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม แก่พ่อค้า แม่ค้า ในการเปิดตลาดนัด ในวันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้การจัดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด – 19 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

12 พฤษภาคม 2563

ลงทะเบียนแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ วันเสาร์ ที่ 9 และวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2563,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เชิญประชาชนทุกท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด 19 มาลงทะเบียนแบบสำรวจของกระทรวงมหาดไทย
วันเสาร์ ที่ 9 และวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ จุดรับลงทะเบียนของแต่ละหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 หลังเก่า
หมู่ที่ 2 วัดบวกครกน้อย
หมู่ที่ 3 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
หมู่ที่ 4 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4
หมู่ที่ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
หมู่ที่ 7 ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
(หมู่ที่ 5 ได้ดำเนินการไปแล้ว)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านมาด้วยตนเอง หากท่านใดไม่สามารถเขียนหนังสือได้สะดวก ให้ท่านนำบุคคลที่สามารถเขียนแทนท่านได้มาด้วยค่ะ

10 พฤษภาคม 2563

โรงทานวัดบวกครกน้อย ท่านนายกฯมาแจกด้วยตนเอง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เริ่มแจกแล้วนะคะ 

โรงทานวัดบวกครกน้อย ท่านนายกฯมาแจกด้วยตนเอง
เชิญพี่น้องตำบลหนองป่าครั่ง รับอาหารฟรี ได้ทุกวัน ที่โรงทานวัดบวกครกน้อย ถึงวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม (เว้นวันเสาร์ และอาทิตย์ค่ะ)

30 เมษายน 2563

ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

วันนี้ (18 เมษายน 2563) นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มสตรีตำบลหนองป่าครั่งได้ร่วมกันผลิต ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนผ้าจากเหล่ากาชาด ในโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย covid-19 โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการส่งต่อหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของไวรัส covid -19 ต่อไป

18 เมษายน 2563

พิธีถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อย,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

พิธีถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อยให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อยให้แก่เทศบาลตาบลหนองป่าครั่ง โดยมีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการส่งมอบภารกิจให้กับนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563่ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

31 มีนาคม 2563

ประชุมคณะทำงานเพื่อรับฟังนโยบาย และรายงานความก้าวหน้าของการปฎิบัติงาน​ในการป้องกันโรคโควิด-19,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ประธานคณะกรรมการทีมป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​2019 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อรับฟังนโยบาย และรายงานความก้าวหน้าของการปฎิบัติงาน​ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในวันที่ ​27​มีนาคม​ 2563​ เวลา​ 14.00​ น.​ ณ​ ห้องประชุมชั้น2​ อาคารที่ทำการสภา

27 มีนาคม 2563

มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ออกมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ด้วย

25 มีนาคม 2563

ออกตรวจลำน้ำคาว กำจัดผักตบชวา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และป้องกันการเกิดอุทกภัย,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

วันนี้ (24 มี.ค. 63) นายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลฯ และนายมานพ สมคำ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจลำน้ำคาว กำจัดผักตบชวา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และป้องกันการเกิดอุทกภัย

24 มีนาคม 2563

มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 1,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ช่วงเย็นวันนี้ (วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563 ) นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ด้วย

สำหรับกำหนดการในวันพรุ่งนี้ (23 มีนาคม 2563)
หมู่ที่ 6 เวลา 18.00น. ณ วัดบวกครกน้อย
หมู่ที่ 2 เวลา 19.0 น. ณ วัดบวกครกน้อย

23 มีนาคม 2563

มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่5,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

วันนี้ (วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563 ) นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่5 เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ด้วย

23 มีนาคม 2563

ศูนย์​บริการ​สาธารณสุข​เทศบาลตำบล​หนอง​ป่า​ครั่ง​ ได้จัดจุดคัดกรองผู้ที่มารับบริการ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ศูนย์​บริการ​สาธารณสุข​เทศบาลตำบล​หนอง​ป่า​ครั่ง​ ได้จัดจุดคัดกรองผู้ที่มารับบริการ ที่มีอาการระบบทางเดิน​หายใจ​ เพื่อเฝ้าระวังตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

23 มีนาคม 2563

Big cleaning day โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

Big cleaning day เพื่อให้โรงเรียนของเราสะอาดและปลอดภัย โดย คณะครูของเรา

23 มีนาคม 2563

"Big Cleaning Day"  โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

"Big Cleaning Day"

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและห้องเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งที่ได้นำรถน้ำมาช่วยล้างสนามเด็กเล่นค่ะ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

23 มีนาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบวกครกน้อย  เก็บล้างป้องกันฝุ่นพิษและโรคโควิด-19,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบวกครกน้อย

เก็บล้างป้องกันฝุ่นพิษและโรคโควิด-19 เพื่อเด็กๆของเรา..
23 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณ ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้าอาคารเทศบาลฯ และยังมีบริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค และการทำความสะอาดจุดต่างๆ ในอาคารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการติดต่อราชการ

23 มีนาคม 2563

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 25  (373 รายการ)