เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
6,038
เดือนที่แล้ว
6,038
ปีนี้
26,040
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
151,624
ไอพี ของคุณ
18.204.227.117


วันนี้ (27 ธ.ค.62) นายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลหนองป่าครั่ง เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง โดยได้เปิดศูนย์ 7 วันอันตราย ด้านหน้าวัดบวกครกน้อย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 และได้เตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง


อุบัติเหตุสายด่วนโทร. 1669 หรือ 086-1939292 , 081-1129630
เหตุเพลิงไหม้โทร. 199 หรือ 086-1939191 , 081-5684376

27 ธันวาคม 2562

จากเหตุเพลิงไหม้ห้องแถวบริเวณวงเวียนมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และศูนย์อปพร. เทศบาลนครเชียงใหม่ “พิงค์นคร” ที่ได้เข้าร่วมช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้จนเพลิงสงบ

ทั้งนี้ ในช่วงนี้เป็นฤดูหนาว อากาศแห้งแล้ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอให้ประชาชนดูแลบ้านเรือน ตรวจสอบสายไฟ หากชำรุด หรือมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โปรดเปลี่ยนและแก้ไข และควรติดตั้งถังดับเพลิงชนิดมือถือ เพื่อระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น

เหตุเพลิงไหม้ ด่วน ฉุกเฉิน โทร.199 หรือ 086-1939191 หรือ 081-5684376

25 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นางสาวศิวดี พุทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยนายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาล, นายเดมิตร จับจันทร์ ผู้อำนวยกองการศึกษา และนางเสาวณีย์ คำปวน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ จ.สตูล นำคณะโดยนายสาเรม รอเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ ในการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกครกน้อย ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

19 ธันวาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 8 นำโดย นายสุเชษฐ์ คําฟู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 จัดกิจกรรม "ออมสิน ชวนรุ่นพี่ ทำความดี จิตอาสา" ในงาน “สานสัมพันธ์คนสองวัยตำบลหนองป่าครั่ง” โดยธนาคารออมสินได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะรับเปิดบัญชีธนาคารแก่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรม อุ๊ยสอนหลาน ออกบูทสาธิตการเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญา เพื่อให้เยาวชนที่สนใจทำกิจกรรมงานฝีมือโดยเรียนรู้จากผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ การปั้นเครื่องปั้นดินเผา การทำตุง การกรวยดอกไม้ และการตอกฉลุลาย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

18 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดการแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสถานการณ์ภัยหนาว โดยได้มอบผ้าห่มแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลฯ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามระเบียบการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะอากาศหนาวฯ ณ วัดบวกครกน้อย

18 ธันวาคม 2562

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบางขวน อ.ปากพยูน จ.พัทลุง ซึ่งศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโครงงานเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ (Project Base Learning) ในการนี้มีนางสาวศิวดี พุทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ ,นายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลฯ ,นายนิรันดร์ ชมภู รองปลัดเทศบาลฯ ,นายเดมิตร จับจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะในครั้งนี้ด้วยค่ะ

18 ธันวาคม 2562

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2562 นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยนางเสาวณีย์ คำปวน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง นำโดยนายพีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ในโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในประเด็นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ อาคารโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

18 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดย นายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทสมนตรีฯ ทำข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่อง การใช้เทคโนโลยี โปรแกรมแผนที่ภาษี และโปรแกรมน้องพอใจ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ

12 ธันวาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งนำโดย นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ขอขอบคุณ พลตรี นายแพทย์นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 4 และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ที่ได้มอบทุนอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จำนวน 30,000 บาท ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
โอกาสนี้ขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีความสุขและความเจริญตลอดไป

12 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดย นายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทสมนตรีฯ ทำข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่อง การใช้เทคโนโลยี โปรแกรมแผนที่ภาษี และโปรแกรมน้องพอใจ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ

11 ธันวาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง วัดบวกครกน้อย และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง จัดพิธีเลี้ยงเจ้าที่หัวฝาย และพิธีสุมาคารวะน้ำคาว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอขมาและแสดงความกตัญญูต่อพระแม่คงคาในลำน้ำคาวซึ่งหล่อเลี้ยงพี่น้องในตำบลหนองป่าครั่งมาอย่างยาวนาน ณ หัวฝายลำน้ำแม่คาว หมู่ 2

14 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล นำคณะพนักงานเทศบาลฯ และจิตอาสาตำบลหนองป่าครั่งร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง เพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิงสะพานนวรัฐ

14 พฤศจิกายน 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอาจารี บัวหลวง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดนักเล่านิทาน และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 ที่ได้ไปแสดงความสามารถในการเล่านิทานให้แก่ผู้ร่วมงาน ในงานมหกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัหาเพื่อให้ชีวิตปลอดภัยจากยาเสพติด ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

06 พฤศจิกายน 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนายนิรันดร์ ชุมภู ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เมือวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๖2 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

04 พฤศจิกายน 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนายสุภพ กันธิมา ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบล เมือวันที่ 1 พฤศจิกายยน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

04 พฤศจิกายน 2562

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 23  (344 รายการ)