เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
6,038
เดือนที่แล้ว
6,038
ปีนี้
26,040
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
151,624
ไอพี ของคุณ
18.204.227.117


เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณ ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้าอาคารเทศบาลฯ และยังมีบริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค และการทำความสะอาดจุดต่างๆ ในอาคารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการติดต่อราชการ

23 มีนาคม 2563

ในช่วงที่โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคแก่ประชาชนในตำบลทุกหลังคาเรือน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงวิธีการป้องกันโรคด้วยตนเอง

23 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ป้องกันการแพร่ระบาด ณ บริเวณอาคารสวนน้ำและลานกีฬาฟุตซอล เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน อีกทั้งทางสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยังตั้งจุดคัดกรอง ตรงประตูทางเข้าสำนักงาน มีการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การวัดไข้ เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้มาติดต่อราชการ

23 มีนาคม 2563

ในวันนี้ (12 มีนาคม 2563) กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมอบรมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อให้ประชาชนได้ป้องกันตนเองจากโรคไวรัสและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก ณ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ(หลังวัดบวกครกน้อย)

13 มีนาคม 2563

ในวันนี้ (วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ จัดกิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 โดยนายเดมิตร จับจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 30 คน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีพัฒนาการดีเด่นแต่ละระดับชั้น และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา

10 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ให้การต้อนรับนายถนอม กุยแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการประจำอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการประชุมอำเภอสัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2563 เมื่อวันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

10 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ และนางสาวจิตตานาถ ปันใหว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และทีมวิจัยชุมชน จัดโครงการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุที่มีวิถีชีวิตติดบ้าน ในเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ 6 โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุที่มีวิถีชีวิตติดบ้าน 7 หมู่บ้านจำนวน 42 คนมาร่วมทำกิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีวิถีชีวิตติดบ้าน ดังนี้ สุขภาวะทางกายจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยผ้าข้าวม้า สุขภาวะทางใจจัดกิจกรรมรำวง และสุขภาวะทางสังคมและปัญญาจัดกิจกรรมทำที่เสียบต้นเงิน

10 มีนาคม 2563

ในวันนี้ (13 ก.พ.63) ปลัดสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด นิติกร เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้ออกพื้นที่ตรวจสอบ ตามคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ www.nongpakhrang.go.th เรื่องการเผาขยะบริเวณหมู่ที่ 3 โดยได้แจ้งให้ผู้ร้องที่พบเห็นการเผาขยะ หากพบเห็นอีกให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯได้โดยตรง โทร.086-1939191

13 กุมภาพันธ์ 2563

ในวันนี้ (13 ก.พ.63) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง นำโดยรองฯนิรันดร์ ชุมภู รองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า

13 กุมภาพันธ์ 2563

              เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง(PM2.5) วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ณ ลานกิจกรรมสวนน้ำ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกันนี้นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน ภายในงานมีผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์
              ในการนี้เทศบาลฯได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง (PM 2.5) กับสถานประกอบการในตำบล จากนั้นได้มีการปล่อยแถวขบวนรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในกิจกรรมBig Cleaning Day

11 กุมภาพันธ์ 2563

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายเด็กให้ แก่ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และเด็กเยาวชน ตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563

21 มกราคม 2563

ในวันนี้ (21 มกราคม 2563) กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าตัดต้นไม้ที่โค่นล้มบริเวณสันแม่น้ำคาว ขอให้ผู้ใช้ยานพาหนะสัญจรบริเวณริมสันแม่น้ำคาวตั้งแต่ซอยด้านข้างวัดบวกครกน้อยถึงมหาวิทยาลัยพายัพ หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวในวันนี้ด้วยค่ะ

21 มกราคม 2563

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งนำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีแนวคิดในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรณรงค์การใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะ ภายในงานมีกิจกรรมรับแลกขยะธนาคารขยะ ซุ้มเกมส์และการแสดงจากเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

21 มกราคม 2563

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานในพิธีตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ต้อนรับปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนชั้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เมื่อวันพุธ ที่ 1 มกราคม 2563 ณ วัดบวกครกน้อย

03 มกราคม 2563

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดี และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น ตามโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคล เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะอสม. ผู้แทนครัวเรือนในตำบลหนองป่าครั่ง หลังจากนี้ พสกนิกรทั่วประเทศจะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตลอดจนยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

03 มกราคม 2563

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 23  (344 รายการ)