ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
2,622
เดือนที่แล้ว
2,891
ปีนี้
29,100
ปีที่แล้ว
9,475
ทั้งหมด
38,575
ไอพี ของคุณ
54.161.116.225


เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซี พี ที เครื่องหนัง ในช่วงบ่ายวันที่ 18 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา
20 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโคกสูง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ณ คลินิกชุมชนอบอุ่นและศูนย์เจริญวัย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555
17 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับกองการศึกษา จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2555 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และให้ความสำคัญแก่ครูในฐานะผู้เสียสละ โดยมีการมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรให้กับคุณครูที่มีผลงานดีเด่น ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555
16 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับกองการศึกษา จัดการแข่งขันกิฬาสีโรงเรียนอนุบาลตำบลหนองป่าครั่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกครกน้อย โดยช่วงเช้าจัดการแข่งขันประเภทวิ่งแข่ง ชักคะเย่อ ว่ายน่ำและการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ พร้อมทั้งช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาคิ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลหนองป่าครั่ง
13 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลเก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เพื่อศึกษานโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการติดตามและประเมินผล ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เวลา 14.00 น. ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555

10 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับกองการศึกษา จัดงานวันคริสต์มาส เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง โดยมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ และแจกของขวัญให้กับนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง
06 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานโครงการของอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองป่าครั่ง ประจำปี 2554 ในวันที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 08.30 - 21.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
06 มกราคม 2555

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับกองการศึกษา ต้อนรับเทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลหนองป่าครั่ง
26 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งร่วมกับกองคลัง มีความประสงค์แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2557 เจ้าของทรัพย์สินท่านใดที่มีทรัพย์สินอยู่ในตำบลหนองป่าครั่ง กรุณายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามกำหนดเวลาตามเอกสารประชาสัมพันธ์ อันได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของทรัพย์สินสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในกำหนดเวลาได้ที่งานพัฒนารายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่แบบฟอร์มด้านบนขวา)
16 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน  จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาดูงานนวดแผนไทยตำบลหนองป่าครั่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และศูนย์นวดแผนไทยสาขา 1 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554
13 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจัดกิจกรรมมอบบ้านท้องถิ่นไทยให้กับ นางจันดี ทาศิริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บ้านเลขที่ 9849/4 หมู่ที่ 3 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา
07 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งร่วมกับสภากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพและรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พลเรือน ประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
07 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มและถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจำนวน 318 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและมอลโล่แด่พ่อดีเด่นตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
07 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจัดแสดงนิทรรศการโคมและนิทรรศการประกวดวาดภาพ "พ่อหลวงของปวงไทย ครั้งท่ี1 " เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ ลานอเนกประสงค์ หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
07 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ ลานอเนกประสงค์ หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  โดยในช่วงเช้าจัดให้มีการร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ลงนามถวายพระพร และจัดมอบวารสารประจำปี 2554 พร้อมกับกิจกรรมจุดเทียนชัย และปล่อยโคมถวายพระเกียรติในช่วงเย็น
06 ธันวาคม 2554

|<<<.....12131415161718>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 16 / 18  (257 รายการ)