เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ โทร.053-850421 โทรสาร 053-851646

ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
3,737
เดือนที่แล้ว
3,821
ปีนี้
48,880
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
96,975
ไอพี ของคุณ
54.144.75.212


กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด "เชียงใหม่เมืองงาม"

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดย นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองงาม” จัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพรเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้มีฝ่ายปกครองตำบลหนองป่าครั่ง สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดฯ และทำความสะอาดตามเส้นทางที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการเป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา เกิดความรัก ความสามัคคี รวมไปถึงเพื่อช่วยกันร่วมรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดระเบียบเส้นทางแบ่งออกไปทำความสะอาดตามเส้นทางที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่


 
06 ธันวาคม 2561