เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,732
เดือนที่แล้ว
4,427
ปีนี้
47,158
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
172,742
ไอพี ของคุณ
35.153.39.7


การประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดทำขบวนและรถบุปผชาติ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดทำขบวนและรถบุปผชาติ ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ และ อปท.ในเขต อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

05 พฤศจิกายน 2563

พิธีสุมาคารวะน้ำคาว ณ ฝายน้ำคาว,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

วันนี้ (31 ต.ค.63) เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง จัดพิธีสุมาคารวะน้ำคาว ณ ฝายน้ำคาว หมู่ 2 เนื่องในป๋าเวณียี่เป็งของชาวล้านนา โดยมีนางสาวศิวดี พุทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธาน โดยพิธีสุมาคารวะลำน้ำคาวของชาวหนองป่าครั่งนั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตรงกับวันลอยกระทงเพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาลำน้ำคาวซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงชาวหนองป่าครั่งมาตั้งแต่อดีต

31 ตุลาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทส,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

26 ตุลาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมห,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความสำคัญของศาสนสถาน และช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป โดยประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับแต่งภูมิทัศน์ริมถนนและรอบบริเวณวัดเพื่อให้เกิดความสวยงาม

19 ตุลาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ณ บริเวณวัดเทพนิมิต ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

ในวันนี้ (13 ต.ค.) เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสุภพ กันนธิมา ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ณ บริเวณวัดเทพนิมิต ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยมีประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 500 คน

14 ตุลาคม 2563

ผู้อำนวยการกองการศึกษา จัดการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรในสังกัดกองการศึกษา,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

นายคงภัทร สายปราชญ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา จัดการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรในสังกัดกองการศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการด้านการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา วางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการให้ได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสมแก่สถานศึกษาในสังกัดกองการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

08 ตุลาคม 2563

แสดงความยินดีแก่นายเดมิตร จับจันทร์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ณ เทศบาลตำบลบ้าน,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง และพนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เพื่อแสดงความยินดีแก่นายเดมิตร จับจันทร์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง

08 ตุลาคม 2563

กิจกรรม “จิตอาสาแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า”,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

วันที่ (29 ก.ย.63) เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า” ประจำเดือนกันยายน 2563 จัดโดยตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณพื้นที่บ้านแม่ข่าน้อยอันดามันซีฟู้ด

06 ตุลาคม 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ และทาสีของทางจราจร บริเวณถนนมหิดล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ลานสโมสร อินทนนท์ ตำรวจภูธร ภาค 5 โดยได้มีการนำจิตอาสาตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนมหิดลตั้งแต่สี่แยกหนองหอย เป็นต้นไป

05 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งมี "ไทยชนะ" แล้วนะ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดทำ คิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ" ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ซึ่งเป็นระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานพื้นที่ชุมชน เพื่อใช้ระบบวิเคราะห์ผลจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการพื้นที่สาธารณะ ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอให้ประชาชนทุกท่านที่มาติดต่อราชการทำการสแกนคิวอาร์โค้ด ทั้งขาเข้า และขาออก จากเทศบาลฯ หากท่านไม่สะดวกสามารถลงชื่อในใบลงทะเบียนที่จัดไว้ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. เปิด แอฟที่ใช้สแกน QR Code (อาทิเช่น QR Code Reader , Line , หรือโปรแกรมกล้องมือถือรุ่นที่รองรับการสแกน QR Code
2. สแกน QR Code ที่ประตูทางเข้า เพื่อทำการ Check-in
3. เมื่อติดต่อราชการเสร็จ สแกน QR Code ที่ประตูทางออก เพื่อทำการ Check-out
4. ทำแบบประเมิน เลือก ทำ หรือ ไม่ทำ ก็ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ จากแฟลตฟอร์ม "ไทยชนะ"
- ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนหากพบความเสี่ยงในการติดเชื้อ
- ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการรับการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ ฟรี
- ประชาชนสามารถตรวจสอบความเสี่ยงของสถานประกอบการที่ให้บริการ

05 มิถุนายน 2563

บรรยากาศเปิดกาดนัดวันจันทร์ (ตลาดประชารัฐ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง),เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

 วันนี้ (18 พ.ค.) วันแรก
ขอความร่วมมือทุกท่านปฏบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

#สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตลาด

#ตรวจวัดอุณหภูมิ และ 

#ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

ณ ทางเข้าทั้ง 3 จุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด-19

20 พฤษภาคม 2563

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม แก่พ่อค้า แม่ค้า ในการเปิดตลาดนัด,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ได้นัดพ่อค้าแม่ค้าผู้จำหน่ายสินค้า ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม แก่พ่อค้า แม่ค้า ในการเปิดตลาดนัด ในวันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้การจัดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด – 19 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

12 พฤษภาคม 2563

ลงทะเบียนแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ วันเสาร์ ที่ 9 และวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2563,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เชิญประชาชนทุกท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด 19 มาลงทะเบียนแบบสำรวจของกระทรวงมหาดไทย
วันเสาร์ ที่ 9 และวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ จุดรับลงทะเบียนของแต่ละหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 หลังเก่า
หมู่ที่ 2 วัดบวกครกน้อย
หมู่ที่ 3 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
หมู่ที่ 4 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4
หมู่ที่ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
หมู่ที่ 7 ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
(หมู่ที่ 5 ได้ดำเนินการไปแล้ว)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านมาด้วยตนเอง หากท่านใดไม่สามารถเขียนหนังสือได้สะดวก ให้ท่านนำบุคคลที่สามารถเขียนแทนท่านได้มาด้วยค่ะ

10 พฤษภาคม 2563

โรงทานวัดบวกครกน้อย ท่านนายกฯมาแจกด้วยตนเอง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เริ่มแจกแล้วนะคะ 

โรงทานวัดบวกครกน้อย ท่านนายกฯมาแจกด้วยตนเอง
เชิญพี่น้องตำบลหนองป่าครั่ง รับอาหารฟรี ได้ทุกวัน ที่โรงทานวัดบวกครกน้อย ถึงวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม (เว้นวันเสาร์ และอาทิตย์ค่ะ)

30 เมษายน 2563

ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

วันนี้ (18 เมษายน 2563) นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มสตรีตำบลหนองป่าครั่งได้ร่วมกันผลิต ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนผ้าจากเหล่ากาชาด ในโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย covid-19 โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการส่งต่อหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของไวรัส covid -19 ต่อไป

18 เมษายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 24  (354 รายการ)