เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
165
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
1,094
เดือนที่แล้ว
2,907
ปีนี้
30,100
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
155,684
ไอพี ของคุณ
18.206.194.134


นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ และทาสีของทางจราจร บริเวณถนนมหิดล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ลานสโมสร อินทนนท์ ตำรวจภูธร ภาค 5 โดยได้มีการนำจิตอาสาตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนมหิดลตั้งแต่สี่แยกหนองหอย เป็นต้นไป

05 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดทำ คิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ" ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ซึ่งเป็นระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานพื้นที่ชุมชน เพื่อใช้ระบบวิเคราะห์ผลจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการพื้นที่สาธารณะ ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอให้ประชาชนทุกท่านที่มาติดต่อราชการทำการสแกนคิวอาร์โค้ด ทั้งขาเข้า และขาออก จากเทศบาลฯ หากท่านไม่สะดวกสามารถลงชื่อในใบลงทะเบียนที่จัดไว้ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. เปิด แอฟที่ใช้สแกน QR Code (อาทิเช่น QR Code Reader , Line , หรือโปรแกรมกล้องมือถือรุ่นที่รองรับการสแกน QR Code
2. สแกน QR Code ที่ประตูทางเข้า เพื่อทำการ Check-in
3. เมื่อติดต่อราชการเสร็จ สแกน QR Code ที่ประตูทางออก เพื่อทำการ Check-out
4. ทำแบบประเมิน เลือก ทำ หรือ ไม่ทำ ก็ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ จากแฟลตฟอร์ม "ไทยชนะ"
- ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนหากพบความเสี่ยงในการติดเชื้อ
- ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการรับการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ ฟรี
- ประชาชนสามารถตรวจสอบความเสี่ยงของสถานประกอบการที่ให้บริการ

05 มิถุนายน 2563

 วันนี้ (18 พ.ค.) วันแรก
ขอความร่วมมือทุกท่านปฏบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

#สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตลาด

#ตรวจวัดอุณหภูมิ และ 

#ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

ณ ทางเข้าทั้ง 3 จุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด-19

20 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ได้นัดพ่อค้าแม่ค้าผู้จำหน่ายสินค้า ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม แก่พ่อค้า แม่ค้า ในการเปิดตลาดนัด ในวันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้การจัดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด – 19 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

12 พฤษภาคม 2563

เชิญประชาชนทุกท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด 19 มาลงทะเบียนแบบสำรวจของกระทรวงมหาดไทย
วันเสาร์ ที่ 9 และวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ จุดรับลงทะเบียนของแต่ละหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 หลังเก่า
หมู่ที่ 2 วัดบวกครกน้อย
หมู่ที่ 3 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
หมู่ที่ 4 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4
หมู่ที่ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
หมู่ที่ 7 ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
(หมู่ที่ 5 ได้ดำเนินการไปแล้ว)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านมาด้วยตนเอง หากท่านใดไม่สามารถเขียนหนังสือได้สะดวก ให้ท่านนำบุคคลที่สามารถเขียนแทนท่านได้มาด้วยค่ะ

10 พฤษภาคม 2563

เริ่มแจกแล้วนะคะ 

โรงทานวัดบวกครกน้อย ท่านนายกฯมาแจกด้วยตนเอง
เชิญพี่น้องตำบลหนองป่าครั่ง รับอาหารฟรี ได้ทุกวัน ที่โรงทานวัดบวกครกน้อย ถึงวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม (เว้นวันเสาร์ และอาทิตย์ค่ะ)

30 เมษายน 2563

วันนี้ (18 เมษายน 2563) นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มสตรีตำบลหนองป่าครั่งได้ร่วมกันผลิต ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนผ้าจากเหล่ากาชาด ในโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย covid-19 โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการส่งต่อหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของไวรัส covid -19 ต่อไป

18 เมษายน 2563

พิธีถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อยให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อยให้แก่เทศบาลตาบลหนองป่าครั่ง โดยมีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการส่งมอบภารกิจให้กับนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563่ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

31 มีนาคม 2563

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ประธานคณะกรรมการทีมป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​2019 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อรับฟังนโยบาย และรายงานความก้าวหน้าของการปฎิบัติงาน​ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในวันที่ ​27​มีนาคม​ 2563​ เวลา​ 14.00​ น.​ ณ​ ห้องประชุมชั้น2​ อาคารที่ทำการสภา

27 มีนาคม 2563

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ออกมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ด้วย

25 มีนาคม 2563

วันนี้ (24 มี.ค. 63) นายสุภพ กันธิมา ปลัดเทศบาลฯ และนายมานพ สมคำ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจลำน้ำคาว กำจัดผักตบชวา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และป้องกันการเกิดอุทกภัย

24 มีนาคม 2563

ช่วงเย็นวันนี้ (วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563 ) นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ด้วย

สำหรับกำหนดการในวันพรุ่งนี้ (23 มีนาคม 2563)
หมู่ที่ 6 เวลา 18.00น. ณ วัดบวกครกน้อย
หมู่ที่ 2 เวลา 19.0 น. ณ วัดบวกครกน้อย

23 มีนาคม 2563

วันนี้ (วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563 ) นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่5 เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ด้วย

23 มีนาคม 2563

ศูนย์​บริการ​สาธารณสุข​เทศบาลตำบล​หนอง​ป่า​ครั่ง​ ได้จัดจุดคัดกรองผู้ที่มารับบริการ ที่มีอาการระบบทางเดิน​หายใจ​ เพื่อเฝ้าระวังตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

23 มีนาคม 2563

Big cleaning day เพื่อให้โรงเรียนของเราสะอาดและปลอดภัย โดย คณะครูของเรา

23 มีนาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 24  (346 รายการ)