เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

E-Learning

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
708
เดือนที่แล้ว
4,138
ปีนี้
9,314
ปีที่แล้ว
51,763
ทั้งหมด
186,661
ไอพี ของคุณ
3.220.231.235



ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยได้กำหนดให้วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยมีกำหนดการดังนี้
????วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกเทศบาล และนายกเทศมนตรี
????วันที่ 2 มีนาคม 2564 ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
????วันที่ 17 มีนาคม 2564 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ
????วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ (ก่อนวันเลือกตั้ง)
????วันที่ 28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้ง
????วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ (หลังวันเลือกตั้ง)
???? เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล กาได้ไม่เกินหกเบอร์ และบัตรนายกเทศมนตรี กากบาทหนึ่งเบอร์
❌ การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ "ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า" ขอให้พี่น้องประชาชนชาวหนองป่าครั่ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้
????อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง ขณะใช้สิทธิเลือกตั้ง
“รักประชาธิปไตย ชาวหนองป่าครั่งรวมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง”
????การป้องกันและดูแลตนเอง
- สวมหน้ากาก ป้องกันฝุ่น PM 2.5
- นอนหลับให้เพียงพอ และ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- งดกิจกรรมกลางแจ้ง
- หากเกิดความผิดปกติกับร่างกาย ควรพบแพทย์
- ติดตามการเฝ้าระวังดัชนีคุณภาพอากาศ

ประชุมประจำเดือนสัญจร เดือน มีนาคม 2564
จดหมายข่าวกองสวัสดิการสังคม ประจำเดือน มกราคม 2564
จดหมายข่าวกองสวัสดิการสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2563
วันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ 5 ธันวาคม 2563 ทางช่อง11 NBT ย้อนหลัง
ขอบคุณสำนักข่าว tigernews
ต้อนรับนายประสิทธิ์ ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ใส่ถังดับเพลิง 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน ท.1 (อาคารใหม่) 
-:- ราคากลางปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน ท.๑ (อาคารใหม่) 
-:- ราคากลางปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณถนนสายหลักภายในหมู่บ้านรวมโชค 1 
-:- ราคากลางการจัดซื้อที่ดิน ภายในเขตพื้นที่ปกครองเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนด้านข้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 จนถึงทางแยกวงเวียนพายัพ 
-:- ก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมบริเวณป่าช้า หมู่ที่ 7 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณซอย 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 หมู่บ้านสุรพลนิเวศน์ 
-:- ราคากลางจัดซื้อถุงพลาสติก (สีดำ) สำหรับใส่ขยะ พร้อมประทับตราซึ่งเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งกำหนด 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส1 
-:- ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน ท.1 (อาคารใหม่) ครั้งที่ 2 
-:- ยกเลิกประกาศเชิญชวน และยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน ท.1 (อาคารใหม่) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2563 - 25 สิงหาคม 2563 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 30 กันยายน 2563 -11 พฤศจิกายน 2563 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 - 1 ตุลาคม 2563 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 10 ก.ค. ถึง 24 ก.ค. 2562 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 
การประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตำบลหนองป่าครั่ง
ขอแสดงความยินดีแก่นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง
ทต.แม่ทะ ดูงานศูนย์ยุติธรรมตำบลหนองป่าครั่ง
คุ้มขันโตก
โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ศูนย์โอทอปเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
กลุ่มผ้าละอ่อน หมู่ที่ ๓
กลุ่มผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๓


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นปปชฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมจัดหางาน
สำนักงบประมาณระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
กรมสรรพากรสตงกระทรวงมหาดไทยกรมการค้าภายใน DIT
จังหวัดเชียงใหม่