เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

E-Learning

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
1,728
เดือนที่แล้ว
4,747
ปีนี้
19,550
ปีที่แล้ว
51,763
ทั้งหมด
196,897
ไอพี ของคุณ
3.238.235.155
E-sevices
‼ อุตุฯ เตือนไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ช่วงวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564 นี้

‼ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ หรือเคยประสบเหตุน้ำท่วมขังในระยะที่ผ่านมา ได้เตรียมการเก็บข้าวของขึ้นไว้ในที่สูง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ⛈️

☎️ ทั้งนี้หากท่านประสบเหตุเดือดร้อน สามารถแจ้งมายังเทศบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์โทร. 053 – 850421 ต่อ 128 ต่อ 106 และที่โทร. 086-193-9191

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 (ภาคเช้า)
พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 (ภาคบ่าย)
รายงานผลการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ
การประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯ
กิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น บริเวณศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง (งานคงค้าง) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ใส่ถังดับเพลิง 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน ท.1 (อาคารใหม่) 
-:- ราคากลางปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน ท.๑ (อาคารใหม่) 
-:- ราคากลางปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณถนนสายหลักภายในหมู่บ้านรวมโชค 1 
-:- ราคากลางการจัดซื้อที่ดิน ภายในเขตพื้นที่ปกครองเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนด้านข้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 จนถึงทางแยกวงเวียนพายัพ 
-:- ก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมบริเวณป่าช้า หมู่ที่ 7 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณซอย 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 หมู่บ้านสุรพลนิเวศน์ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (งานคงค้าง) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก (สีดำ) 
-:- ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน ท.1 (อาคารใหม่) ครั้งที่ 2 
-:- ยกเลิกประกาศเชิญชวน และยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน ท.1 (อาคารใหม่) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส1 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 30 กันยายน 2563 -11 พฤศจิกายน 2563 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 - 1 ตุลาคม 2563 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 10 ก.ค. ถึง 24 ก.ค. 2562 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 
การประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตำบลหนองป่าครั่ง
ขอแสดงความยินดีแก่นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง
ทต.แม่ทะ ดูงานศูนย์ยุติธรรมตำบลหนองป่าครั่ง
คุ้มขันโตก
โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ศูนย์โอทอปเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
กลุ่มผ้าละอ่อน หมู่ที่ ๓
กลุ่มผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๓


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นปปชฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมจัดหางาน
สำนักงบประมาณระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
กรมสรรพากรสตงกระทรวงมหาดไทยกรมการค้าภายใน DIT
จังหวัดเชียงใหม่