เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาลตรวจเช็คอีเมล


รวมคำขอ

facebook

ระบบจัดการบริหารกองคลัง

E-Learning

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
2,817
เดือนที่แล้ว
2,817
ปีนี้
30,494
ปีที่แล้ว
51,763
ทั้งหมด
207,841
ไอพี ของคุณ
3.236.110.106
E-sevices
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
--------------------------------------------------
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-850421 ต่อ 124

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอเชิญประชาชนชาวตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่เว็บไซต์ http://www.nongpakhrang.go.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 

แจ้งแก่ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19ไว้ และได้รับใบนัดแล้ว ช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 แต่ได้รับแจ้งเลื่อนนัดไว้ เนื่องจากไม่พร้อมฉีดก่อนหน้านี้ หากท่านประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน ให้มาฉีดได้ในวันพฤหัสบดี ที่ 29  กรกฎาคม 2564 (เวลา 08.30-15.00น.) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงพยาบาล เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 (**ทั้งนี้หากท่านไม่มาฉีดวัคซีนจะต้องลงทะเบียนใหม่)

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันฉีดวัคซีน
1. ใบนัด
2. บัตรประจำตัวประชาชน


ประชุมสันนิบาติเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564
การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA)
ขุดลอกคลองบริเวณร้านครัวไทยสไปซี่
ปฏิบัติงานดูดโคลนและสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ บริเวณถนนด้านข้างวัดบวกครกน้อย
ปฏิบัติงานดูดโคลนและสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ 6 ซอย 10 ตำบลหนองป่าครั่ง
ลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำ เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองของงานต่างด้าวในสถานประกอบการ
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น บริเวณศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง (งานคงค้าง) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ใส่ถังดับเพลิง 
-:- ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน ท.1 (อาคารใหม่) 
-:- ราคากลางปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน ท.๑ (อาคารใหม่) 
-:- ราคากลางปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณถนนสายหลักภายในหมู่บ้านรวมโชค 1 
-:- ราคากลางการจัดซื้อที่ดิน ภายในเขตพื้นที่ปกครองเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนด้านข้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 จนถึงทางแยกวงเวียนพายัพ 
-:- ก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมบริเวณป่าช้า หมู่ที่ 7 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา เม.ย.-มิ.ย.64 
-:-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 11 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 24 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 11 พฤษภาคม - 20 พฤษภาคม 2564 
-:- ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 
-:- ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (งานคงค้าง) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา มค.-มี.ค.64 
-:- ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก (สีดำ) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ต.ค.-ธ.ค.63  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน.2564 ไตรมาสที่ 3 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค.2564 ไตรมาสที่ 2 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2563 ไตรมาสที่ 1 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 ไตรมาสที่ 4 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ไตรมาสที่ 3 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ไตรมาสที่ 2 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ไตรมาสที่ 1 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 ไตรมาส 2 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 
การประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตำบลหนองป่าครั่ง
ขอแสดงความยินดีแก่นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง
ทต.แม่ทะ ดูงานศูนย์ยุติธรรมตำบลหนองป่าครั่ง
คุ้มขันโตก
โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ศูนย์โอทอปเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
กลุ่มผ้าละอ่อน หมู่ที่ ๓
กลุ่มผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๓


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นปปชฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมจัดหางาน
สำนักงบประมาณระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
กรมสรรพากรสตงกระทรวงมหาดไทยกรมการค้าภายใน DIT
จังหวัดเชียงใหม่