เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ โทร.053-850421 โทรสาร 053-851646

ร้องเรียนร้องทุกข์

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
141
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
3,596
เดือนที่แล้ว
3,821
ปีนี้
48,739
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
96,834
ไอพี ของคุณ
54.144.75.212ด้วยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร รายละเอียดปรากฏไฟล์ภาพที่แสดง

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 28 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-850421 ต่อ 124

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญประชาชนในตำบลทุกท่าน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อเสนอโครงการต่าง ๆ สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีกำหนดการดังนี้

 • วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ออกประชาคม หมู่ที่ 2 และ ม.6 ณ วัดบวกครกน้อย
 • วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ออกประชาคม หมู่ที่ 3 และ ม.7 ณ อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 • วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ออกประชาคม หมู่ที่ 1 และ ม.4 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 4

      จึงขอเชิญประชาชนในตำบลทุกท่านร่วมประชุมประชาคม โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเสนอแนะความคิดเห็นความต้องการของพี่น้องประชาชนในการพัฒนาตำบลหนองป่าครั่งอย่างยั่งยืน

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง


จัดโดยอำเภอเมืองเชียงใหม่ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ภายในงานพบกับกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาบริการแก่ท่าน ฟรี !!! ทุกรายการ ดังนี้

 •  บริการตัดผมชายและหญิง ฟรี จาก วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 • บริการให้ความรู้ด้านการเกษตร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และรางแปลง และคลินิกพืช จาก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ จาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • บริการให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า การใช้แอพพลิเคชั่นการไฟฟ้า จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
 • กิจกรรมเพื่อชุมชน ศาสนา และการศึกษา รับสมัครสมาชิก big c จาก บิ๊กซี สาขาหางดง 1
 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียง จาก พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่
 • กิจกรรมสมัครแอพพลิเคชั่น Mymo ธนาคารออมสินฟรี รับกระปุกออมสิน “ออมจัง”
 • บริการนวดฝ่าเท้า โดยชมรมนวดแผนไทยหนองป่าครั่ง
 • บริการตรวจสุขภาพทั่วไป โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421


กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ
ประชุมประจำเดือนสัญจร เดือน มิถุนายน 2562
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และจิตอาสาฯ
6 พ.ค. 2562 พิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อถุงพลาสติก (สีดำ) สำหรับใส่ขยะ พร้อ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น บริเวณศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 2 (e-bidding)  
-:- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายหลักหมู่บ้านทหาร (e-biddi 
-:- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารสวนน้ำ (e – bidding) 
-:- ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูและป้าย ศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง 
-:- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารคลินิกชุมชนอบอุ่นเดิมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมต่อเติมห้องทำงานกองสว 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-:- ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมากำจัดขยะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-:-  ประกาศจัดจ้างกำจัดขยะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธี e-bidding 
ประกาศราคากลาง
-:- ก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมบริเวณป่าช้า หมู่ที่ 7 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณซอย 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 หมู่บ้านสุรพลนิเวศน์ 
-:- ราคากลางจัดซื้อถุงพลาสติก (สีดำ) สำหรับใส่ขยะ พร้อมประทับตราซึ่งเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งกำหนด 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น บริเวณศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 2 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารสวนน้ำ  
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายหลักหมู่บ้านทหาร 
-:- ราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น บริเวณด้านหน้าอาคารโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ประตูและป้าย ศูนย์กีฬาตำบลหนองป่าครั่ง 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารคลินิกชุมชนอบอุ่นเดิมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมต่อเติมห้องทำงานกองสวัส 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 30 พ.ค. ถึง 10 มิ.ย 2562 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 16 พ.ค. ถึง 27 พ.ค 2562 
-:- ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณซอย 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 หมู่บ้านสุรพลนิเวศ 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 10 พ.ค. ถึง 21 พ.ค 2562 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 18 มี.ค ถึง 1 พ.ค 2562 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 18 เมษายน 62 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ในระหว่างวันที่ 8 - 20 มีนาคม 62  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 1 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง รับเกียรติบัตรอุบาสกดีเด่น
พิธีทำบุญอาคารสวนน้ำและคลินิกชุมชนอบอุ่น
ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
คุ้มขันโตก
โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ศูนย์โอทอปเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
กลุ่มผ้าละอ่อน หมู่ที่ ๓
กลุ่มผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๓


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   ปปช   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   กรมจัดหางาน   สำนักงบประมาณ   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ict   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   กรมสรรพากร   สตง   กระทรวงมหาดไทย   กรมการค้าภายใน DIT   จังหวัดเชียงใหม่