:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

งานตรวจสอบภายใน

1 แผนการตรวจสอบภายใน

2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน

3 การควบคุมภายใน

4 การบริหารจัดการความเสี่ยง