:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: ารดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง บริเวณ ม.2 ซอย 13 , 14 , 15 และหมู่บ้านศิริเกษม

10 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

แจ้งเรื่อง การดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง  บริเวณ ม.2 ซอย 13 , 14 , 15 และหมู่บ้านศิริเกษม

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม  2565 เวลา 08.30 น. ถึง  12.00 น.

------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งที่อาศัยอยู่บริเวณ ม.2 ซอย 13 , 14 , 15 และหมู่บ้านศิริเกษม   การไฟฟ้าฯ จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการเปลี่ยนและปรับเสาไฟฟ้าใหม่ บริเวณ ซอย 13 หมู่ 2 ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ส่งผลให้บริเวณ ม.2 ซอย 13 , 14 , 15 และหมู่บ้านศิริเกษม ไฟฟ้าดับ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง  12.00 น. 

หากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบและปลดเมนสวิตซ์ตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเดินเครื่อง มิฉะนั้นอาจจะมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และงดใช้ลิฟต์ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย

จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวัน เวลา ดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่ประกาศไว้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ท่านใช้ตามปกติทันที


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร