:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: เชิญทุกท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี!! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

2 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เวลา 13.30 - 15.30 น. (บริการฉีดทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ) 

ประชาชน 7 กลุ่มเสียง ได้แก่

1. หญิงตั้งครรภ์อายุ 4 เดือนขึ้นไป

2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน

3. ผู้มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, เบาหวาน, ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด)

4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

5. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

6. โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-117787 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร