:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

24 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ทุกเพศ ทุกวัย  เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งก็สามารถฉีดได้)  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)  ณ โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 มาแล้ว 1 สัปดาห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร  053-117787


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร